Гродненщина - вчера и сегодня

Календарь культурных и спортивных событий Гродненской области на 2017 год

30.12.2016,10 декабря 2016 - 15 января 2017 года


Рождественский праздник «В гостях у Деда Зимника и Бабы Завирухи» (усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район).


Тел. 8 (01595) 2 21 07


Fr om December 10, 2016 up to January 15, 2017 


Christmas festival “At Granddad Zimnik and Grandma Zaviruha’s Estate”.  (Estate of Granddad Zimnik, village Zaleiki, Iv’yevski region)


Od 10 grudnia 2016 r. po 15 stycznia 2017 r.


Imprezy Bożonarodzeniowe "W gościnie u  Dziada Zimnika i Baby Zawieruchy". Interaktywna zabawa, podczas której Dziadek Zimnik ze swoim orszakiem spotyka gości i składa najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. (majątek Dziadka Zimnika, w. Zalejki rejonu iwiejskiego)


***

13 декабря 2016 - 19 января 2017 года


Цикл новогодних мероприятий «Зимние встречи в музее»: театрализованное мероприятие «Сказки зимнего леса», «Калядкі – добрыя святкі», «Снежная летопись новогодних традиций» (г. Мосты, Мостовский государственный музей «Лес и человек»).


Тел. 8(01515)3 20 44


From December 13, 2016 up to January 19, 2017


Several events for children devoted to New Year history, traditions, and rituals “Winter reception in the Museum”. (Mosty, Mosty State Museum “Forest and Human”).


Od 13 grudnia 2016 r. po 19 stycznia 2017 r.


Cykl Noworocznych Imprez "Zimowe Spotkania w Muzeum". Zapoznanie się dzieci z historią, tradycjami i obrzędami świąt noworocznych. (Mosty, Państwowe Muzeum "Las i Człowiek" w Mostach).


***

16 декабря 2016 - 14 января 2017 года


Арт-представление под открытым небом «Новый год в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр).


Тел. 8 (01597) 2 69 94


From December 16, 2016 up to January 14, 2017


Open air art-show “New Year at ecological and recreational center “12 Months invite”.Month December (January) will invite the guests. Many contests, games, and New Year show will be presented to public.(Novogrudok region, lake Svitiaz’, Ecological and recreational center)


Od 16 grudnia 2016 r. po 14 stycznia 2017 r.


Artystyczne przedstawienie pod otwartym niebem "Nowy Rok w Centrum Ekologiczno- Rozrywkowym "W gościnie u 12 miesięcy". Interaktywne widowisko dla gości, których spotyka miesiąc Grudzień (Styczeń). Po drodze czeka na uczestników programu mnóstwo przeszkód, gier i noworoczne przedstawienie przy współudziale Dziadka Mroza, Śnieżki i bohaterów bajek. (rejon nowogródzki, jezioro Świteź, Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe )


***

18 декабря 2016 - 15 января 2017 года


Театрализованное новогоднее представление в усадьбе Деда Мороза «Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)


Тел. 8(0152) 74 55 80


From December 18, 2016 up to January 15, 2017


 Theatrical performance devoted to New Year holidays “Winter entertainments at Augustov canal”. One will have an opportunity to meet Ded Moroz and his Granddaughter


Snegurochka, to play jokes, to take part in quizzes and sport competitions, to sing songs and perform national dances around New Year tree; to travel along the “Fairy tales’ path” and “Magic bridge”; to visit Augustov canal’s museum, and to sent your letter by New Year post.  (Grodno district, Augustow Canal gateway Dombrovka)


Od 18 grudnia 2016 r. po 15 stycznia 2017 r.


Teatralizowane Przedstawienie Noworoczne  "Zabawy Zimowe na Kanale Augustowskіm ". Spotkanie z Dziadkiem Mrozem i Śnieżką, wesołe konkursy, dowcipy, gry, piosenki i tańce wokół świątecznej choinki; podróż po "Bajecznej ścieżce" i "Czarownym mostku"; zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego; funkcjonuje "Poczta" noworoczna. (rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)


***

20 декабря 2016 - 20 января 2017 года


Театрализованное мероприятие «Калядкі – добрыя святкі» (аг. Гудевичи, Мостовский район)


Тел. 8(01515) 3 87 82


From December 20, 2016 up to January 20, 2017


Theatrical performance “Christmas carols”.  One will have an opportunity not only to know on how our ancestors celebrated the holiday, but to take part in the process. (village Gudzevichi, Mosty region)


Od 20 grudnia 2016 r. po 20 stycznia 2017 r.


Teatralizowane Przedstawienie „Koladki – dobre światki”. Przedstawienie pozwoli dowiedzieć się, jak  nasi przodkowie obchodzili to święto. Państwo mogą być nie tylko biernymi słuchaczami i widzami, lecz także wziąć czynny udział w imprezie. (agromiasteczko Gudziewicze rejonu mostowskiego)


***


Январь/January/Styczeń


image009.jpg


Январь-декабрь (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье)


Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (ул. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***

7 января


Обряд «Калядкі» (г. Дятлово, площадь)


Тел. 8 (01563) 2 14 48


January, 7


Ceremony “Christmas carols”. А traditional Belarusian celebration with national traditions, rituals, and dances (Goat’ dance, going round carol-singing,  etc.) (Diatlovo, Central Square)


7 stycznia


Obrządek „Koladki”. Tradycyjne białoruskie święto przesiąknięte symboliką obrzędową, czynnościami, piosenkami: taniec Kozy, "kolędowanie"  i in. (Dziatłowo, plac)


***

7 января


Театрализованное представление «Рождественская звезда» воскресной школы Храма в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 36


January, 7 


Sunday School of Christ Mother’s Icon Temple presents a Theatrical performance “Christmas star”. Staging of Christmas of Christ Redeemer, with participation of pupils of sunday school of the Temple in honor of an icon of the Mother of God "Sporuchnitsa guilty" (Slonim)


7 stycznia


Teatralizowane Przedstawienie "Gwiazda Betlejemska" szkoły niedzielnej przy Cerkwi pod wezwaniem ikony  Matki Boskiej “Wstawienniczka Za Grzesznych". Inscenizacja Narodzenia Pańskiego przy współudziale wychowanków szkoły  niedzielnej przy Cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Boskiej „Wstawienniczka Za Grzesznych". (Słonim)


***

7 января


Районный праздник «Калядкі» (г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564)2 45 31


January, 7


Regional festival “Christmas carols”. А traditional Belarusian celebration with national traditions, rituals, and dances (Goat’ dance, going round carol-singing, etc.) (Zelva)


7 stycznia


Rejonowe Święto „Koladki”. Tradycyjne białoruskie święto przesiąknięte symboliką obrzędową, czynnościami, piosenkami: taniec Kozy, "kolędowanie" i in. (Zelwa)


***

8 января


Рождественский праздник «Свет Вифлеемской звезды» (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 03 10


January, 8


Christmas festival “Light of Star of Bethlehem”.  Festival with concert show and going round Christmas tree.(Ostrovets)


8 stycznia


Jasełka "Światło Gwiazdy Betlejemskiej”. Program koncertowy, teatralizowane  przedstawienie przy choince z okazji Świąt Bożego Narodzenia. (Ostrowiec)


***

8 января


Рождественский концерт (г. Мосты)


Тел. 8 (01515) 3 23 29


January, 8 


Christmas concert. Concert of the participants of Sunday School of Prophet Ilya and performance produced by Puppet Theater “Petrushka”. (Mosty)


8 stycznia


Koncert Bożonarodzeniowy. Teatralizowane przedstawienie wychowanków  szkoły niedzielnej probostwa św. Proroka Eliasza, spektakl wzorowego Teatru Lalek "Pietruszka" dla wychowanków Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych i przytułku socjalnego. (Mosty)


***

12-13 января


III Духовно-просветительская акция «Рождественские встречи» (г. Новогрудок)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


January, 12-13


III religious and educational event “Christmas congregations”. There are no religious temples in the location. The event includes: meetings with low-income families and disabled, exhibitions “Christmas magic”, literature exhibition “The world of spirituality”, meetings with Novogrudok monks, and presenting Christmas concerts.(Novogrudok)


12-13 stycznia


ІІІ Akcja  Duchowo-Oświatowa "Spotkania Bożonarodzeniowe ". Akcja obejmuje agromiasteczka  rejonu nowogródzkiego, w których brak świątyń. Instytucje kultury wspólnie z dekanatem  nowogródzkim organizują w tych dniach akcję duchowo-oświatową "Spotkania  Bożonarodzeniowe", przewidującą odwiedzanie niezamożnych rodzin i osób niepełnosprawnych,  wystawy wyrobów ludowych "Cuda Nocy Betlejemskiej",  wystawę książek "Światło duchowości", spotkania z duchowieństwem dzekanatu nowogródzkiego, koncerty bożonarodzeniowe. (Nowogródek)


***

13 января


Конкурсная программа «Ау, Снегурочки!» (г. Щучин, Центр культуры)


Тел. 8 (01514) 2 92 40


January, 13


Competitive program “Snow Maidens!”. Competitive program with  quizzes and games. (Schuchin Culture Center)


13 stycznia


Program Konkursowy "Hej, hej  Śnieżki!".  Na gości czeka program konkursowy dla "Śnieżek" (Śnieżki - młodzież z różnych organizacji rejonu), ciekawe pomysły reżyserskie, zabawy,  quizy. (Szczuczyn, Centrum Kultury)


***

13 января


Концерт «Рождественские встречи» (г.Мосты)


Тел. 8(01515)3 23 84


January, 13


Concert “Christmas meetings”. Concert presented by the attendants of “Mostov children art school” (Mosty)


13 stycznia


Koncert „Spotkania Bożonarodzeniowe”. Koncert uczniów Państwowej Instytucji Edukacji "Dziecięca Szkoła Sztuk Pięknych w Mostach". (Mosty)


***

13 января


Рождественский бал (г.п. Кореличи, Центр культуры)


Тел. 8(01596) 7 10 86


January, 13


Christmas ball. Classical ball with traditional dances (a polonaise, a waltz, etc.) which will collect the best dancing couples of the region. (Korelichi, Culture center)


13 stycznia


Bal Sylwestrowy. Klasyczny bal z tradycyjnymi tańcami (polonez, walc i in.) gromadzący najlepsze pary taneczne rejonu. (Korelicze, Centrum Kultury)


***

14 января


Рождественские встречи «Зорка з зоркаю гаворыць» (аг. М.Берестовица, аг. Олекшицы, аг. Макаровцы)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


January, 14


Christmas meetings “Star whispers with star”. Christmas meetings: concerts of collectives of amateur creativity, a meeting with clergy, visit of offices of day and round-the-clock stay for disabled people and people of advanced age, the dramatized programs, master classes and exhibitions of a traditional Christmas food, products of folk art.(S. Berestovitsa, Olekshitsi, and Makarovtsi)


14 stycznia


Spotkania Bożonarodzeniowe „Gwiazdy mówią do siebie”.  Spotkania Bożonarodzeniowe: koncerty zespołów amatorskich, spotkania z klerem, odwiedzanie  ośrodków dziennego i całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku, programy teatralne, warsztaty i wystawy tradycyjnych dań wigilijnych, wyrobów ludowych. (agromiasteczka Mała Brzostowica, Olekszyce, Makarowce)


***

14 январяЗимний культурно-спортивный праздник (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


January, 14


Winter cultural and sport festival. Winter cultural and sport festival filled with traditional national art and modern leisure activities. (Volkovysk)


14 stycznia


Zimowa Impreza Kulturalno-Sportowa. Teatralizowane święto kulturalne i sportowe,  które łączy w sobie zarówno tradycyjną twórczość ludową, jak i współczesne rozrywki młodzieżowe.(Wołkowysk)


***

14 января


«Калядны фэст у Лідскім замку» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 32 81


January, 14


“Christmas festival in Lida Castle”. Theatrical show, Christmas carols, congratulations from Ded Moroz and Snegurochka, competitions and concert shows will take place in Lida on the territory of Lida Castle. (Lida)


14 stycznia


"Fest Kolędy na Zamku Lidzkim". Tradycyjne białoruskie święto, na które się składają teatralizowane widowisko bożonarodzeniowe, świąteczne "kolędowanie", występy zespołów amatorskich rejonu lidzkiego i gości, szopki, konkursy i życzenia Dziadka Мroza i Śnieżki, odbywające się na  terenie zamku w Lidzie. (Lida)


*** 

14 январяРождественские встречи в усадьбе Огинских (музей-усадьба М.К. Огинского, д. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592) 4 54 84


January, 14


Christmas meetings at The Oginski family estate.One can attend traditional European ball, meet with Belarusian pop singer Olga Plotnikova, poet Olga Rovna, and to witness master class on European dances of XIX, etc.) (museum and formally the estate of Oginski family, village Zalesie, Smorgon’ region)


14 stycznia


Spotkania Bożonarodzeniowe w majątku Ogińskich. Klasyczny bal europejski z różnymi imprezami: koncertowe spotkanie ze śpiewaczką Olgą Płotnikową, poetką Olgą Równą, warsztaty tańców XIX w. i in.  (Muzeum-majątek М. К. Ogińskiego, w. Zalesie rejonu smorgońskiego)


***

14 – 15 января


Рождественский открытый чемпионат по интеллектуальным играм на Кубок города Ошмяны


Тел. 8 (01593) 4 51 65


January, 14-15


Christmas open intellectual games championship for Oshmiany Cup. One can play different intellectual games, meet best friends in order to communicate, exchange news and congratulate each other on New Year. During the break a concert show will be presented to public.(Oshmiany)


14-15 stycznia


Bożonarodzeniowe Otwarte Mistrzostwa  na Puchar Оszmiany w  grach intelektualnych. Otwarte mistrzostwa w grach intelektualnych wsród  dorosłych i dzieci. To spotkanie dobrych przyjaciół w przeddzień Starego Nowego roku, podczas którego mistrzowie mogą nie tylko popisać się swoją erudycją, lecz i podzielić aktualnościami, ucieszyć się z sukcesów i  pogratulować kolegom nowego roku intelektualnego. Podczas przerwy między grami uczestnikom mistrzostwa będzie przedstawiony program koncertowy. (Оszmiana)


***


1(1).jpg


20-21 января


Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе. В соревнованиях примут участие известные гродненские спортсмены Дауров Сослан, Грабовик Александр, Лях Павел и другие. (Гродненская область, г. Лида)


Контакты: Вакула Светлана Владимировна, 8 0152 - 77 37 94


***


image005.jpg


22, 29 января


Мероприятия в торговом центре «Old City» (ул. Дубко, 17, г. Гродно)


Контактный телефон: + 375 33 3 333 909


***


image007.jpg


26 января


Концерт ГУК «Гродненская капелла» (г. Гродно, концертный зал по ул. Дзержинского, 1)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00


***

27 января


Чествование молодых специалистов, прибывших на работу в Островецкий район в 2016 году (г. Островец)


Тел. 8 (01591)2 14 48


January, 27


Celebration in honor of young specialists who have come to work in Ostrovets region in 2016. The event includes the excursion around Ostrovets region, acquaintance with local authorities, concert of a Belarusian star, and dances. (Ostrovets)


27 stycznia


Uroczystości ku czci młodych fachowców, którzy zostali zatrudnieni w rejonie ostrowieckim w 2016 roku. Uroczystość obejmuje wycieczkę po rejonie ostrowieckim, zapoznanie się z władzami rejonu,  koncerty z udziałem gwiazd białoruskiej sceny muzycznej, tańce. (Оstrowiec)


***

28 января


Районный огонёк для молодых специалистов города и района «СВЯТКІ» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563) 2 29 50


January, 28


Regional party in honor of town and region young specialists “Christmastide.by”. This is a good chance to communicate, to play intellectual games, to sing songs and dance, and to get splendid impressions.(Diatlovo)


28 stycznia


Rejonowa Impreza dla młodych fachowców miasta i rejonu „Światki.by”. Tradycyjne spotkanie pracującej młodzieży rejonu. Podczas imprezy młodzież ma okazję do prezentacji własnych zdolności i talentów,  udziału w zabawach z piosenkami, ciekawymi grami, konkursami, tańcami, dowcipami, zawieraniem znajomości i uzyskaniem najlepszych wrażeń. (Zdzięcioł)


***

28-29 января


VII открытое первенство города Гродно по плаванию в категории «Мастерс». Соревнования проводятся между любителями плавания, спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.  (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 96 02 11


January, 28-29


VII Grodno city open swimming tournament of “Masters” сategory.The aim of the event is to popularize swimming, to strengthen links between national and foreign sportsmen, and to stimulate healthy way of life. (Grodno)


28-29 stycznia


VII Otwarte Mistrzostwa Grodna w pływaniu w kategorii „Masters”. Celem mistrzostw jest umocnienie stosunków przyjacielskich między amatorami pływania, zawodnikami i klubami weteranów pływania sportowego miast i obwodów republiki,  pobliskiej i dalekiej zagranicy, popularyzacja pływania i zdrowego trybu życia, doskonalenie zawodowego pływaków w kategorii „Masters”. (Grodno)


***


Февраль/February/Luty


image013.jpg


4 февраля


Концерт «Jazz настроение» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (концертный зал по ул. Дзержинского, 1)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***

5 февраля


Районный конкурс «Спазнай смак сваёй кухні» (аг. Дворище, Лидский район)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


February, 5


Regional contest “Taste the cuisine of your native land”.This is a great opportunity to taste Belarusian cuisine, and to share the cuisine tastes of different regions of Lida region (Dvorische, Lida region)


5 lutego


Rejonowy Konkurs „Poznaj smak swojej kuchni”. Prawdziwe święto tradycyjnej kuchni białoruskiej. Na konkursie zostaną przedstawione tradycyjne dania różnych miejscowości rejonu lidzkiego. (agromiasteczko Dworyszcze rejonu lidzkiego)


***


image017.jpg


8 февраля


Концерт ГУК «Гродненская капелла», ГУК «Гродненский областной театр кукол» (ул. Дзержинского, 1/1)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00


***

8-11 февраля


Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


February, 8-11


International festival of orthodox songs “Kaloghski toll”.This is a competition between secular and church choirs. Participants from Belarus, Russia, Poland, Latvia, Romania, France, Ukraine, Armenia, and Serbia will participate in the event.(Grodno)


8-11 lutego


Międzynarodowy Festiwal Śpiewów Prawosławnych „Kołożski Błagowiest”. Współorganizatorem festiwalu jest Prawosławna Eparchia Grodzieńska.  Jest to konkurs wśród cerkiewnych i świeckich zespołów chóralnych (kraje uczestniczące: Białoruś, Rosja, Polska, Łotwa, Rumunia, Francja, Ukraina, Armenia, Serbia). (Grodno)


***


28_05.jpg


11 февраля


Межепархиальный фестиваль-конкурс православных песнопений «Слава в вышних Богу» (г. Лида)


Тел. 8(0154) 52 32 81


February, 11


Eparchial festival-contest of orthodox songs “Glory to God”.This is a competition between secular and church choirs.(Lida)


11 lutego


Festiwal-Konkurs Śpiewów Prawosławnych  „Chwała na wysokości Bogu” między eparchiami. Współorganizatorami festiwalu są Prawosławna Eparchia Lidzka, Prawosławna Eparchia Nowogródzka.  Jest to konkurs wśród cerkiewnych i świeckich zespołów chóralnych . (Lida)


***


image019.jpg


14 февраля


День Святого Валентина на базе отдыха «Привал» (д. Пышки, Гродненский район)


Контактный телефон: + 375 33 3 144 144


***

14 февраля


Шоу-конкурс «Любовь с первого взгляда» (г. Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 2 10 68


February, 14


Show-contest “Love at first sight”. Entertaining romantic game show. ( Smorgon’)


14 lutego


Show-konkurs „Miłość od pierwszego spojrzenia”. Rozrywkowy show romantyczny. (Smorgonie)


***


image021.jpg


15 февраля


Концерт ГУК «Гродненская капелла», ГУК «Гродненский областной драматический театр»


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00


***


image023.jpg


17 февраля


День Святого Валентина в ночном клубе «База» «Red Party» (г. Гродно, ул. Победы, 35)


Контактный телефон: + 375 33 333 1 333


***

18 февраля


II отрытый региональный фестиваль танцевального творчества «VIVА-Россь- DАNСЕ» (г.п. Рось, г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


February, 18


II Open regional dancing festival “VIVA-Ros’- DANCE”. The participants are individuals and group dancers. (Ros’ and Volkovysk)


18 lutego


II Otwarty Regionalny Festiwal Tańca „VIVA-Roś-DANCE”.  Twórcza rywalizacja zespołów choreograficznych i wykonawców indywidualnych, występjących z  utworami choreograficznymi. (Roś, Wołkowysk)


***

18 февраля


Районный конкурс эстрадного творчества «Песенный вернисаж» (г.п. Вороново)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


February, 18


Regional contest of variety show “Song open day”.Creative competition of vocal performers of a variety genre in various nomination.(Voronovo)


18 lutego


Rejonowy Konkurs Sztuki Estradowej „Wernisaż piosenkowy”. Twórcza rywalizacja wykonawców w różnych nominacjach. (Woronowo)


***

18-19 февраля


Четвертый международный фестиваль фокусников «Маgic Shou» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


February, 18-19


IV illusionists festival “Magicshow”. The event includes concerts of the greatest illusionists. Honored guests of the festival are the President of Russian illusionist association, distinguished artist of Russia Vladimir Rudnev; Lithuanian illusionist-mentalist Nicolas Kin; master of classical illusion, the creator of magic props and lecturer on illusion art VasiliyTrunov; distinguished artist of Russia - illusionist IlyaLarionov. Participants from Belarus, Ukraine, Latvia, and Lithuania will take place un the event. (Grodno)


18-19  lutego


Czwarty   Międzynarodowy Festiwal Iluzji "Magic show". W ramach Festiwalu odbywają się koncerty wybitnych iluzjonistów, konkursy i warsztaty dla początkujących sztukmistrzy, sprzyjające  rozwijaniu ich talentu i umiejętności. Goście honorowi Festiwalu: prezes Rosyjskiej Asocjacji Iluzjonistów, zasłużony artysta Rosji Włodzimierz Rudniew, litewski  sztukmistrz-mentalista Nicholas Кin, mistrz klasycznych sztuczek magicznych, wynalazca  rekwizytu magicznego i wykładowca sztuki trików Wasilij Trunow, zasłużony artysta Rosji - sztukmistrz Eliasz Łarionow i in. (kraje uczestniczące: Białoruś, Ukraina, Łotwa, Litwa). (Grodno)


***

18-26 февраля


Интерактивный праздник «Широкая Масленица в Залейках» (усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


February, 18-26


Interactive performance “Big Maslennitsa in Zaleiki”. Ded Moroz and his friends will invite the guests to celebrate Maslennitsa with them. Pancakes, rituals and national traditions of celebration this holiday will be presented to public at the event. (The estate of Ded Zimnik, village Zaleiki, Iv’ye region)


18-26 lutego


Interaktywne Święto "Szeroka Maślenica w Zalejkach". Interaktywne święto, na którym Dziadek Zimnik  ze swoim orszakiem spotyka gości i świętuje razem z nimi Mięsopust: święto z blinami, paleniem  kukły karnawału  i innymi obrządkami. (majątek Dziadka Zimnika, w. Zalejki rejonu  iwiejskiego)


***

22-24 февраля


Международный турнир по борьбе дзюдо «Кубок Юртова – 2017» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 48 32


February, 22-24


International Judo tournament “Yurtov Cup 2017”.The best participants from 10 countries will take part in the event.(Lida)


22-24 lutego


Międzynarodowy Turniej Judo "Puchar Jurtowa - 2017". Zawody, w których biorą udział najsilniejsi przedstawiciele młodzieżowych drużyn reprezentacyjnych z 10 krajów. (Lida)


***

23 февраля


Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизны гордость боевая» (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


February, 23


Regional festival and contest of patriotic songs “Our land’s war glory”.The event includes a concert program and art competition of patriotic songs.(Ostrovets)


23 lutego


Rejonowy Festiwal-Konkurs  Piosenki Patriotycznej "Ojczyzny Chluba Bojowa". Koncert, twórcza rywalizacja  wykonawców  piosenki patriotycznej. (Ostrowiec)


***

23 февраля


Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (г. Гродно, районные центры Гродненской области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


February, 23


The set of events (concerts, honorable speeches) in the honor of Defendant of the Fatherland Day. Concerts, honorable speeches. (Grodno and Grodno region)


23 lutego


Imprezy z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Świąteczne koncerty, uroczystości ku czci obrońców Ojczyzny.  (Grodno, centra  rejonowe obwodu grodzieńskiego)


***


image031.jpg


23-26 февраля


Чествование весны, масленица на базе отдыха «Привал» (д. Пышки, Гродненский район)


Контактный телефон: + 375 33 3 144 144


***

25 февраля


Народное гуляние «Ай да Масленица!» (г.п. Мир, Кореличский район)


Тел. 8 (01596) 2 18 99


February, 25


Open-air public festival “Splendid Maslennitsa!”. The event includes concert programs, sport competitions, exhibitions, national cuisine, games, and play elements of Belarusian national party “Welcoming spring”. (Mir, Korelichy region)


25 lutego


Festyn "A to ci Maślenica!". Zabawa ludowa zawierająca elementy białoruskiego święta  ludowego "Zawołanie Wiosny" jest połączona z programem koncertowym, zawodami sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią narodową. (Mir rejonu korelickiego)


***

25 февраля


Культурно-развлекательная программа «Навстречу весне – 2017» (г. Гродно, урочище Пышки)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


February, 25


Cultural and recreational program “Welcoming spring - 2017”. The event includes the burning of the Scarecrow, swimming in an ice-hole of the river Neman, making pancakes, and sledging.(Grodno, Pushki forest location)


25 lutego


Program Kulturalno-Rozrywkowy "Witaj  wiosno - 2017". Festyn z paleniem kukły karnawału, kąpielą w przeręblu, poczęstunkiem blinami, zjazdami z górek. (Grodno,  uroczysko Pyszki)


***

25 февраля


«Народное гуляние рагtу» в туристическом оздоровительном комплексе «Пышки» (д. Пышки Гродненского района)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


February, 25


“National holiday party”.The event includes holiday rituals, concerts, sport competitions, exhibitions, quizzes, and national cuisine. (village Pishki, Grodno region)


25 lutego


Festyn-party w Ośrodku Turystyczno-Rekreacyjnym "Pyszki". Program Festynu obejmuje koncert, zawody  sportowe, wystawy, konkursy,  kuchnię ludową. Główne  elementy  święta: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (w. Pyszki rejonu grodzieńskigo)


***

25 февраля


Районный народный праздник «Масленіца» (г.п. Вороново)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


February, 25


Regional folk party “Maslennitsa”. The event includes the burning of the Scarecrow, swimming in an ice-hole, making pancakes, and sledging.(Voronovo)


25 lutego


Rejonowe Święto Ludowe „Maślenica”. Festyn z paleniem kukły karnawału,  kąpielą w przeręblu, poczęstunkiem blinami, zjazdami z górek. (Woronowo)


***

25 февраля


«Масленіца» в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


February, 25


The event “Maslennitsa” in ecological and recreational center “12 months welcome you”. This is an interactive theatrical and playful performance wh ere Month February with his fairy friends welcomes guests and celebrates the holiday of Maslennitsa with them. Belarusian pancakes, scarecrow burning, and other rituals.(Novogrudok region, lake Svitiaz’, Ecological and Recreational center)


25 lutego


„Maślenica” w  Centrum Ekologiczno-Rozrywkowym "W gościnie u 12 miesięcy". Interaktywna zabawa, na której  miesiąc Luty razem z bajecznymi przyjaciółmi spotyka gości i świętuje z nimi Maślenicę: święto z blinami, paleniem kukły karnawału i innymi obrzędkami karnawałowymi.  (rejon nowogródzki, jezioro Świteź, Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe)


***

25 февраля


Городской культурно-спортивный праздник «Гуканне вясны» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


February, 25


Cultural and sport event “Welcoming spring”. The event includes holiday rituals, concerts, sport competitions, exhibitions, quizzes, and national cuisine. (Berestovitsa)


25 lutego


Miejska Impreza kulturalno-sportowa "Zawołanie Wiosny". Zabawa ludowa połączona z programem koncertowym, zawodami  sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią białoruską. Główne elementy święta: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (Brzostowica)


***

26 февраля


Народное гулянье «Масленичные забавы» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


26 lutego


Festyn "Zabawy Karnawałowe". Zabawa ludowa połączona z programem koncertowym, zawodami  sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią ludową, obrzędami: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (Słonim)


***

26 февраля


Районный народный праздник «Масленіца» (г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


26 lutego


Rejonowe Święto Ludowe „Maślenica”. Festyn na placu i terenie parku, poczęstunek blinami, palenie  kukły karnawału, występy zespołów amatorskich, atrakcje, zawody w zjadaniu blinów, gry i zabawy.


(Zelwa)


Теl. 8 (01564) 2 45 31


***

26 февраля


Народный праздник «Как на масленной неделе мы блины пекли и пели» (г. Новогрудок)


Тел. 8 (01597) 2 33 09


26 lutego


Święto ludowe „Jak w ostatnim tygodniu karnawału piekliśmy i jedliśmy bliny”. Festyn z elementami obrzędów: poczęstunek blinami,  palenie  kukły karnawału.


(Nowogródek)


Tel. 8 (01597) 2 33 09


***

26 февраля


Районный праздник «Масленіца» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563) 2 14 48


26 lutego


Rejonowe Święto „Maślenica”. Program Festynu obejmuje koncert, zawody  sportowe, wystawy, konkursy,  kuchnię ludową. Główne obrzędy święta: palenie kukły karnawału, kąpiel w przeręblu,  poczęstunek blinami.


(Dziatłowo)


Теl. 8 (01563) 2 14 48


***

26 февраля


Городской праздник «Масленіца» (г. Мосты)


Тел. 8 (01515) 3 23 29


26 lutego


Miejskie Święto „Maślenica”.


Festyn na placu i terenie parku, poczęstunek blinami, palenie kukły karnawału, występy zespołów amatorskich, atrakcje, gry i zabawy. (Mosty)


Теl. 8 (01515) 3 23 29


***

26 февраля


Районный праздник «Масленіца» (г. Свислочь)


Тел. 8 (01513) 7 02 57


26 lutego


Rejonowe Święto „Maślenica”.


Festyn z elementami obrzędów ludowych, zabawami ludowymi, konkursem drwali, konkursami „Karczma blinna”. (Świsłocz)


Теl. 8 (01513)  7 02 57


***

26 февраля


Праздник блинов «Бліны з ранку і ў абед – будзем жыць усе без бед»


(аг. Переганцы, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


26 lutego


Święto Blinów "Bliny rano і na obiady –  żyć wszyscy będziemy bez biady”. Program teatralizowany z zachwalaczami i głosicielami. "Blin" –  główny bohater święta. Impreza przewiduje  programy rozrywkowe, wystawy, konkurs czastuszek (przyśpiewek), konkurs na największy blin, poczęstunek blinami i inne.


(agromiasteczko Pieregance rejonu woronowskiego)


Теl. 8 (01594) 2 24 05


***

26 февраля


Районный народный праздник «Масленіца» (г.Щучин)


Тел. 8 (01514) 2 88 82


26 lutego


Rejonowe Ludowe Święto " Maślenica".


W programie święta przedstawienie teatralizowane, koncert zespołów amatorskich,  "miasto  majstrów". Dla mieszkańców i gości  będą zorganizowane  place rozrywkowe, turystyczne, sportowe, szopki, widowiskowa atrakcja "Lodowy słup" i palenie  kukły karnawału. Zgodnie z tradycją czekają na Państwa namioty z ulubionymi  daniami zimowymi: szaszłykiem, kiełbaskami, pierogami smażonymi, pierożkami i oczywiście blinami - symbolem święta.


(Szczuczyn)


Tel. 8 (01514) 2 88 82


***

Февраль


Фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизны гордость боевая» (г.Гродно)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


Luty


Festiwal-Konkurs  Piosenki Patriotycznej "Ojczyzny chluba bojowa".


Koncert, twórcza rywalizacja  wykonawców  piosenki patriotycznej.  (Grodno)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


image033.jpg


Февраль


Открытый турнир по греко–римской борьбе (г. Гродно)


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11


***


Март


MARZEC

1-2 марта


VIII областной конкурс юных пианистов


Тел. 8 (0152) 54 29 04


1-2 marca


VIII Obwodowy Konkurs Młodych Pianistów.


Obwodowy konkurs uczniów szkół muzycznych i artystycznych, średnich szkół ogólnokształcących (liceów, gimnazjów) obejmuje uczestników w trzech kategoriach wiekowych w celu popularyzacji klasycznej i współczesnej muzyki fortepianowej, doskonalenia poziomu wykonania muzyki, ujawnienia preorientacji zawodowej młodzieży utalentowanej.


(Grodno)


Tel. 8 (0152) 54 29 04


***

3 марта


Областной концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта (г. Гродно, Гродненский областной драматический театр)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


3 marca


Obwodowy Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca.


Uroczysty koncert, w hołdzie kobiecie. (Grodno, Grodzieński Obwodowy Teatr Dramatyczny)


Tel. 8 (0152) 73 81 03


***

3 марта


Областной этап республиканской лиги по черлидингу (г.Гродно)


Тел. 8 (0154) 43 44 42


3 marca


Obwodowy Etap Republikańskiej Ligi Cheerleadingu.


Konkurs na najlepszy występ grupy cheerleadingowej. W imprezie biorą udział uczniowie szkół ogólnokształcących i  zawodowych oraz instytucji  edukacji dodatkowej.


(Grodno)


Теl. 8 (0154) 43 44 42


***

4 марта


Праздник ремесленников «Казюки» (г. Гродно, пл. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


4 marca


Święto Rzemieślników "Кaziuki". Święto ku czci św. Kazimierza - opiekuna rzemieślników i mistrzów ludowych, z wystawami, kiermaszem i warsztatami  rzemioseł tradycyjnych (kraje uczestniczące: Białoruś, Litwa, Ukraina).


(Grodno, plac Sowiecki)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


2.jpg


3-4 марта


XXVII Открытый турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза  И.С.Ёлкина. Данные соревнования проводятся в Гродно с 1986 года. Традиционно принимают участие команды Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси. (Гродно).


Контакты: Вакула Светлана Владимировна, 8 0152 - 77 37 94.


***

5 марта


Народный праздник «Проводы зимы» (городской парк, г. Лида)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


5 marca


Ludowe Święto "Pożegnanie Zimy". Program Festynu obejmuje koncert, boiska i zawody sportowe, wystawy, konkursy, kuchnię ludową. Główne elementy obrzędowe święta: zawołanie wiosny, zaproszenie ptaków.


( Lida, Park miejski)


Tel. 8 (01545) 2 34 69


***

5-8 марта


Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта


(учреждения культуры г. Гродно, Гродненской области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


5-8 marca


Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca. (instytucje kultury Grodna, obwodu grodzieńskiego)


Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


image038.jpg


8 марта


Концерт группы «Navi», ГУ «Гродненский городской центр культуры» (концертный зал по ул. Дзержинского, 1)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***

8 марта


Шоу «Великолепная пятерка» среди предприятий и частных лиц Новогрудчины (г. Новогрудок)


Тел. 8 (015) 9723309


8 marca


Show "Wspaniała piątka" wśród przedsiębiorstw i osób prywatnych Nowogródczyzny.


Show organizuje się wśród pracowników instytucji, organizacji i przedsiębiorstw miasta i rejonu, osób prywatnych. Zawiera przegląd konkursu piosenki i koncert galowy.


(Nowogródek)


Tel. 8 (015) 9723309


***

8 марта


Шоу-программа «Мисс Кореличи - 2017»


(г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


8 marca


Show "Miss Кorelicze-2017".


Coroczny konkurs piękności, gracji, zdolności  twórczych wśród mieszkanek rejonu korelickiego, które rywalizują o tytuł "Miss Коrelicze".


(Кorelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***

11 марта


Фестиваль моды «GRODNO FASHION SHOW - 2017» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


11 marca


Festiwal mody "GrodnoFASIONSHOW - 2017".


Show-festiwal pokazów modnej odzieży.


(Grodno)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***

11 марта


Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике в часовом,12- и 6-ти минутном беге «Гродненская весна» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 74 35 25


11 marca


Otwarte Republikańskie Zawody Lekkoatletyczne w biegu godzinnym, 12-u i 6-u minutowym "Wiosna Grodzieńska".


Zawody odbywają się tradycyjnie na początku wiosny. Pozwalają ustalić kondycję organizmu zarówno zawodnika, amatora biegu, jak i nowicjusza. Przewidziane zawody we wszystkich  kategoriach wiekowych.


(Grodno)


Tel. 8 (0152) 74 35 25


***

14-15 марта


Областной фестиваль-конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Юный виртуоз» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 54 29 04


14-15 marca


Obwodowy Festiwal-Konkurs wykonawców na bajanie i akordeonie "Młody Wirtuoz". Obwodowy konkurs uczniów szkół muzycznych  i artystycznych, średnich szkół ogólnokształcących (liceów, gimnazjów) odbywa się w dwóch nominacjach w celu popularyzacji gry na bajanie i akordeonie, muzyki klasycznej i współczesnej, doskonalenia poziomu kultury wykonania utworów muzycznych, ujawnienia preorientacji zawodowej młodzieży utalentowanej.


(Grodno)


Tel. 8 (0152) 54 29 04


***


image042.jpg


16 марта


Цирк Лилипутов, ГУ «Гродненский городской  центр культуры» (концертный зал по ул. Дзержинского, 1)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***

16 марта


IV Открытый региональный хоровой фестиваль «Поющая весна» (г.Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 49 71


16 marca


IV Otwarty Regionalny Festiwal Chóralny "Śpiewająca Wiosna".


Twórcza rywalizacja wśród uczniów szkół muzycznych i artystycznych w nominacji "śpiew chóralny i solowy".


(Оszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 49 71


***


3.JPG


17-19 марта


Открытый республиканский турнир по таэквондо «Юные таланты». Выступают спортсменов России, Латвии, Польши, Грузии, Беларуси. (Гродно).


Контакты: Карапетян Алик Леонович, тел. 8 029 781 00 06 ftgo@mail.ru.


***

17 марта - 22 апреля


Театрализованное мероприятие «Вялікдзень» (г. Мосты, музей «Лес и человек»)


Тел. 8 (01515) 3 20 44


Od 17 marca po 22 kwietnia


Impreza Teatralizowana "Wielkanoc".


Interaktywne przedstawienie teatralizowane, podczas którego dzieci zapoznają się z historią i tradycjami wielkanocnymi.


(Mosty, Muzeum "Las i Człowiek")


Tel. 8 (01515) 3 20 44


***

19 марта


Праздник Святого Иосифа «Птушынае вяселле» (аг. Бенякони, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


19 marca


Święto ku czci św. Józefa "Ptasie gody".


To wielkie święto katolickie, którego symbolem jest "ptak" oznajmujący nadejście wiosny.  Konkurs na najlepszego ptaka papierowego, programy rozrywkowe. (agromiasteczko Bieniakonie rejonu woronowskiego).


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***

21 марта


Праздник поэзии «Купала и Колас – наша гордость, совесть и слава» (к 135 – летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа) (г. Мосты)


Тел. 8 (01515) 3 39 24


21 marca


Święto Poezji "Kupała i Коłas - nasza chluba, sumienie i sława" (ku uczczeniu 135 rocznicy urodzin Janki Kupały i Jakuba Коłasa).


Dla uczestników imprezy będzie przygotowana wystawa książek "Nie zamilknie głos poetów", informacja  o życiu i twórczości pisarzy wraz z  prezentacją multimedialną.


(Mosty)


Tel. 8 (01515) 3 39 24


***

23 марта


Детский праздник непослушания «В стране сказок и чудес» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


23 marca


Dziecięce Święto Nieposłuszeństwa "W kraju baśni i cudów".


Wielka zabawa dla dzieci w okresie ferii wiosennych z atrakcyjnym programem animacyjnym, zawodami sportowymi i rozlosowaniami, spotkanie z  bohaterami bajek. Podczas imprezy są dostępne atrakcje, laser tag, odbywają się warsztaty. Na zakończenie święta – dyskoteka dla dzieci.


(Brzostowica)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***

24 марта


Районный шоу-конкурс «Мисс Сморгонь» (г. Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 4 69 53


24 marca


Rejonowy Show "Miss Smorgonie".


Konkurs piękności wśród  dziewczyn miasta w wieku do 25 lat. Przebiega w trzech etapach: defilowanie, konkursy twórcze i intelektualne. Stałymi gośćmi show-konkursu są gwiazdy białoruskiej sceny muzycznej.


(Smorgonie)


Tel. 8 (01592) 4 69 53


***

24 марта


II открытый региональный фестиваль-конкурс «Шанс» (Гродненский район, аг. Поречье)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


24 marca


II Otwarty Regionalny Festiwal-Konkurs "Szansa".


Twórcza rywalizacja uczniów szkół muzycznych i artystycznych w różnych nominacjach.


(agromiasteczko Porzecze rejonu grodzieńskiego)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***

24 марта


Районный фестиваль «Музыка маёй Радзімы» (г. Щучин, Щучинская детская школа искусств)


Тел. 8 (01514) 2 89 37


24 marca


Rejonowy Festiwal "Мuzyka mojej Ojczyzny".


Uczniowie szkół artystycznych przedstawią widzom najlepsze utwory muzyczne kompozytorów białoruskich.


(Szczuczyn, Szkoła Artystyczna w Szczuczynie)


Tel. 8 (01514) 2 89 37


***

25 марта


Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Открытие сезона игр «Весна -2017» (г.Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


25 marca


Gra Intelektualna "Braine-ring". Rozpoczęcie sezonu gier "Wiosna - 2017".


Gra intelektualna "Braine-ring" przy współudziale zespołów młodych fachowców organizacji i uczniów instytucji edukacji w ramach młodzieżowego klubu intelektualnego "Mądra Sowa" Centrum Kultury i Rozrywki w Iwiu.


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***

26 марта


Районный фестиваль «Волковысские театральные встречи», приуроченный к Международному дню театра (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


26 marca


Rejonowy Festiwal "Wołkowyskie Spotkania  Teatralne" z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.


Festiwal-konkurs zespołów teatralnych, na sąd widzów i jury przedstawia nie tylko spektakle, lecz i miniatury, baśnie, intermedia, przedstawienia muzyczne i inne gatunki sztuki teatralnej.


(Wołkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***

28 марта - 20 апреля


Персональная выставка мастеров по лозоплетению Андрея и Натальи Пивоварчик (г. Мосты, выставочный зал ГУК «Мостовский районный центр ремесел»)


Тел. 8 (01515) 4 31 35


z 28 marca po 20 kwietnia


Wystawa personalna mistrzów koszykarstwa Andreja i Natalii Piwowarczyków.


Na wystawie zostaną przedstawione twórcze prace  mistrzów Piwowarczyków (wielkanocne koszyki, kufry, skrzynki, cukiernice i in.). Podczas otwarcia wystawy odbędą się warsztaty wyrobu kufra z łozy.


(Mosty,  Sala Wystawowa instytucji kultury "Rejonowe Centrum Rzemioseł w Mostach")


Tel. 8 (01515) 4 31 35


***

31 марта-1 апреля


Областной фестиваль образцовых театральных коллективов «Слонімскія цудадзействы» (г. Слоним)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


31 marca-1 kwietnia


Obwodowy Festiwal Wzorowych Zespołów  Teatralnych "Cuda Słonimia".


Festiwal-konkurs wzorowych dziecięcych   zespołów teatralnych. W ramach festiwalu odbędą się interaktywne seminaria z kierownikami dziecięcych  zespołów teatralnych.


(Słonim)


Tel. 8 (0152) 73 81 03


***

31 марта – 2 апреля


Международный водный фестиваль «Неманская весна» (г. Гродно)


Тел. 8 (029) 652 59 03


31 marca - 2 kwietnia


Międzynarodowy Festiwal  Wodny "Wiosna nad Niemnem".


Po raz pierwszy zawody były zorganizowane w 1975 roku przez Aleksandra Pietrowa. Z biegiem lat mistrzostwa obwodowe wyrosły do "Meczu miast", w którym brali udział sportowcy z Kaliningradu, Wilna, Kowna. Wyjątkowość lokalizacji i odpowiednie przygotowanie techniczne podniosły rangę festiwalu do poziomu międzynarodowego. Przedsięwzięcie ma na celu szkolenie turystów. Głównymi zadaniami są podniesienie  umiejętności technicznych i taktycznych, umocnienie stosunków przyjacielskich, wymiana doświadczeniami pracy klubów turystycznych oraz sekcji zespołów wychowania fizycznego, dołączenie do ruchu turystycznego nowych członków.


(Grodno)


Tel. 8 (029) 29 652 59 03


***


Апрель


KWIECIEŃ


***

1 апреля


Районный фестиваль КВН среди трудовых коллективов, приуроченный ко Дню смеха (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


1 kwietnia


Rejonowy Festiwal „Klubu Wesołych i Dowcipnych” wśród drużyn pracowników ku Prima Aprilis.


Koncertowy program rozrywkowy, konkurs humorystyczny wśród  drużyn  pracowników.


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***

1-2 апреля


Праздничная программа ко Дню единения народов Беларуси и России (г. Гродно, районные центры Гродненской области)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


1-2 kwietnia


Świąteczny Program z okazji Dnia Zjednoczenia  Narodów Białorusi i Rosji.


Uroczysty koncert w ramach tematu współpracy i przyjaźni między państwami związkowymi. (Grodno, rejonowe centra obwodu grodzieńskiego)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***

4 апреля


Областная музыкально-теоретическая олимпиада


Тел. 8 (0154) 52 25 39


4 kwietnia


Obwodowa Olimpiada Muzyczno-Teoretyczna.


W ramach Olimpiady są zaplanowane konkursy o charakterze intelektualnym z przewidzianym wykonaniem prac pisemnych i ustnych, a także zadań twórczych w kształcie referatów i wypracowań, wykonanych przez młodych kompozytorów dla uczniów klas starszych szkół muzycznych i artystycznych.


(Grodno)


Tel. 8 (0154) 52 25 39


***

7 апреля


«Вялікі Гарадзенскі кірмаш» (ул. Советская, г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


7 kwietnia


"Wielki Kiermasz Grodzieński".


Projekt-kiermasz z przedstawieniem elementów niematerialnej spuścizny kulturalnej. (Grodno, ul. Sowiecka)


Tel. 8 (0152) 73 81 03


***

8 апреля


Открытый региональный конкурс белорусского творчества «Лянок» (г. Дятлово, Дятловская детская школа искусств)


Тел. 8 (01563) 2 65 83


8 kwietnia


Otwarty Regionalny Konkurs Twórczości Białoruskiej „Lanok”.


Konkurs gromadzi ponad 100 młodych uczestników szkół artystycznych z  Dziatłowa, Szczuczyna, Nowogródka, Korelicz i Słonimia.   Konkurs odbywa się w dwóch nominacjach – sztuki muzycznej i instrumentalnej (wykonanie solowe, zespoły od 2 do 10 uczestników) oraz sztuki plastycznej.


(Dziatłowo, Dziecięca Szkoła Artystyczna w  Dziatłowie).


Tel. 8 (01563) 2 65 83


***

13-14 апреля


Духовно-просветительская акция «Пасхальный благовест» (агрогородки Новогрудского района)


Тел. 8 (015) 9 72 33 09


13-14  kwietnia


Akcja Duchowo-Oświatowa „Wielkanocny Błagowiest”.


Akcja obejmuje agromiasteczka  rejonu nowogródzkiego, w których brak świątyń.   Instytucje kultury wraz z Nowogródzkim Dekanatem  organizują akcję duchowo-oświatowe, na którą składają się odwiedzanie rodzin potrzebujących i osób niepełnosprawnych; w instytucjach kultury są organizowane wystawy wyrobów sztuki ludowej „Od ziemskiego do niebieskiego”, wystawa literacka „Święty dzień – Wielkanoc”, spotkania z duchowieństwem Nowogródzkiego Dekanatu, małe koncerty.


(agromiasteczka rejonu nowogródzkiego)


Тel. 8 (015) 9 72 33 09


***

15 апреля


VII открытый районный конкурс рисунка «Встречаем Пасху» (г. Лида, Лидская детская школа искусств)


Тел. 8 (0154) 52 24 45


15   kwietnia


VII Otwarty Rejonowy Konkurs Rysunków Dziecięcych „Spotykamy Paschę”.


Wspólny projekt z Eparchią Lidzką.


Do udziału w konkursie proszeni są uczniowie dziecięcych szkół plastycznych, szkółek niedzielnych, szkół ogólnokształcących. 


(Lida, Dziecięca Szkoła Artystyczna w Lidzie)


Тel. 8 (0154) 52 24 45


***

16-17 апреля


Благотворительные пасхальные концерты «Светлый праздник Пасхи» (агрогородки Свислочского района)


Тел. 8(01513)7 02 57


16-17  kwietnia


Charytatywne Koncerty Wielkanocne „Święto Paschy”.


Koncerty charytatywne są organizowane w klubach z udziałem proboszczów cerkwi prawosławnych. Część dochodów od sprzedaży biletów przeznaczona jest na budowę świątyni w Świsłoczy,  reszta pozostaje dla klubów.


(agromiasteczka rejonu świsłockiego)


Тel. 8 (01513) 7 02 57


***

19-20 апреля


Областной конкурс среди учащихся сельских ДШИ, ДМШИ (г. Гродно)


Тел. 8 (0154) 52 25 39


19-20  kwietnia


Obwodowy Konkurs dla Uczniów Wiejskich Szkół Artystycznych.


Przedsięwzięcie o charakterze konkursowo-festiwalowym mające na celu wspieranie utalentowanej młodzieży wiejskiej.


(Grodno)


Тel. 8 (0154) 52 25 39


***

20 апреля


Открытый районный конкурс непрофессиональных исполнителей песен под гитару «Песня без границ» (г. Берестовица)


Тел. 8 (01511)2 20 03


20  kwietnia


Otwarty Rejonowy Konkurs Amatorów Wykonujących Piosenki przy Akompaniamencie Gitary „Piosenka bez granic”. 


Twórczy konkurs niezawodowych wykonawców piosenek przy akompaniamencie gitary „Piosenka bez granic”, warsztaty i wystąpienia twórczych zespołów muzyki instrumentalnej.


(Brzostowica)


Теl. 8 (01511) 2 20 03


***


4.jpg


20-21 апреля


X Открытые республиканские соревнования по легкой атлентике "Дружба-2017" памяти С.С. Барташевича. Принимают участие спортсмены Беларуси, Литвы, Польши и России, более 400 участников. (Гродненская область, г. Сморгонь)


Контакты: Барташевич Елена Владимировна, +375 29 113 2019, lena1473@mail.ru.


***

21 апреля


Районный фестиваль «Музыкальная весна» (г.п. Вороново)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


21  kwietnia 


Rejonowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „Muzyczna wiosna”.


Twórcza rywalizacja zespołów dziecięcych   i wykonawców indywidualnych w wieku od  6 do 18 lat prezentujących swoje umiejętności w różnych formach i gatunkach sztuki.


(Woronowo)


Теl. 8 (01594) 2 24 05


***

22 апреля


XVIII открытый региональный фестиваль-конкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 32 81


22  kwietnia 


XVIII Otwarty Regionalny Festiwal Konkursowy Dziecięcej Amatorskiej Twórczości Choreograficznej „Kryształowy pantofelek”.


Twórcza rywalizacja dziecięcych zespołów choreograficznych dla uczestników w wieku od 6 do 18 lat.


(Lida)


Теl. 8 (0154) 52 32 81


***

22-23 апреля


Областной фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны» (г. Ивье, г. Волковыск)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


22–23  kwietnia 


Obwodowy Festiwal Twórczości Ludowej  „Nie starzeje się dusza weteranów”.  Koncert-konkurs chórów weteranów obwodu grodzieńskiego.


(Iwie, Wołkowysk)


Теl. 8 (0152)73 81 03


***

23 апреля


«Свята пісанкі» (Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


23  kwietnia 


„Święto Pisanki”. Święto poświęcone wydarzeniom wielkanocnym, jak również uwydatniające swoistość Pisanki Sopoćkińskiej jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi.


(agromiasteczko Sopoćkinie obwodu grodzieńskiego)


Теl. 8 (0152) 72 35 41


***

23 апреля


XIII районный смотр-конкурс коллективов драматического жанра и любителей художественного слова «Тэатральны красавік» (г. Ошмяны)


Тел. 8 (01593)4 53 68


23  kwietnia


XIII Rejonowy Przegląd Zespołów Dramatycznych i Miłośników Artystycznego Słowa „Teatralny kwiecień”.


W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie zespoły teatralne klubów rejonowych oraz uczestnicy kółek gatunków konwersacyjnych. Jest organizowane w celu rozwoju gatunków teatralnych, podsumowania wyników działalności i wymiany doświadczeń kierowników tych zespołów, jak również zachęcania poprzez słodkie nagrody i dyplomy dla   najlepszych zespołów i poszczególnych wykonawców. W przerwach widzom proponuje się gry i rozrywki, filmy rysunkowe, wystawy fotograficzne prac zespołów teatralnych.


(Oszmiana)


Теl. 8 (01593) 4 53 68


***

27-28 апреля


Областной конкурс хореографического искусства «Чароўны свет танца»


Тел. 8 (0152) 41 28 28


27-28  kwietnia 


Obwodowy Konkurs Choreograficzny „Cudowny świat tańca”.


Obwodowy konkurs choreograficzny „Cudowny świat tańca” to święto sztuki, tańca, młodości, talentów, twórczości, eksperymentów. To prawdziwa możliwość kontaktu z tradycjami kulturowymi i swoistością narodu wyrażonymi w tańcu. Młodzi uczestnicy mogą uświadomić sobie, że kształcenie choreograficzne zawsze połączone jest ze świętem, podróżami, nowymi znajomościami, oklaskami widzów i zwycięstwem! 


(Grodno, College Sztuk Pięknych )


Теl. 8 (0152) 41 28 28


***

28 апреля


XI Folk-конкурс «Гарадзенская беларусачка» (г. Гродно)


Тел. 8(029) 829 46 78 


28 kwietnia


XI Konkurs Folklorystyczny „Grodzieńska Białorusineczka”.


Show najpiękniejszych dziewczyn o prawdziwej  białoruskiej urodzie zewnętrznej i pięknie wewnętrznym. Wśród zadań konkursowych są między innymi: konkurs na najlepszy strój tradycyjny, na najlepszą znajomość tradycji białoruskich itp. 


(Grodno)


Теl. 8 (029) 829 46 78


***

29-30 апреля


Областной фестиваль народных театральных коллективов «Лидские театральные встречи» (г. Лида)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


29-30  kwietnia


Obwodowy Festiwal Ludowych Zespołów Teatralnych „Lidzkie spotkania teatralne”.


Festiwal konkursowy najlepszych zespołów teatralnych Grodzieńszczyzny posiadających tytuł „Zespół Ludowy Republiki Białoruś”.


(Lida)


Теl. 8 (0152) 73 81 03


***

29 апреля – 1 мая


XIII ежегодный международный байк-фестиваль «Хавайся ў бульбу -2017» (Гродненский район, база отдыха «Купалинка»)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


29  kwietnia  – 1 maja


XIII Coroczny Międzynarodowy Zlot motocyklowy «Chawajsia u bulbu-2016».


Festiwal motocyklistów, podczas którego rozgrywane są zawody w technice sterowania motocyklem i sztuce tuningu, organizowane są koncerty rockowe (kraje uczestniczące: Austria, Rosja, Bułgaria, Polska, Francja i in.).


(rejon grodzieński, baza wypoczynkowa „Kupalinka”)


Теl. 8 (0152) 72 06 94


***

Апрель


Открытый городской Кубок по спортивному ориентированию (международный этап) (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 96 02 11


Kwiecień


Otwarty Puchar Miasta w Orientacji Sportowej (etap międzynarodowy).


Organizowane zawody mają na celu popularyzację i propagandę orientacji sportowej wśród dzieci i dorosłych, umacniania zdrowia, wyłonienia najsilniejszych sportowców i drużyn.


(Grodno)


Tel. 8 (0152) 96 02 11   


***


Май


MAJ


1_05.jpg


1 мая


Праздник труда (праздничные мероприятия) (г. Гродно, районные центры Гродненской области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


1 maja


Święto Pracy (imprezy świąteczne).


Uroczystości, koncerty,  wiece, spotkania itp.  (Grodno i miasta rejonowe obwodu grodzieńskiego)


Теl. 8 (0152) 74 33 92


***


2_05.jpg


1 мая


Районный культурно-спортивный праздник, посвященный Празднику труда «Первомай - весну встречай!» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


1 maja


Rejonowa Impreza Kulturalno-Sportowa w ramach obchodów Święta Pracy „Pierwszy Maja – wiosnę spotykaj!”  


Święto wiosny, twórczości i zdrowia w Parku Miejskim im. 500-lecia Brzostowicy, program obejmuje koncerty i wystąpienia twórczych zespółów amatorskich, programy animacyjne w amfiteatrze letnim,  wystawy wyrobów sztuki ludowej, zawody zespołów pracowniczych, rozrywki i atrakcje dla dzieci.


(Brzostowica)


Теl. 8 (01511) 2 20 03


***


3_05.jpg


1 мая


Праздник «Майские напевы», приуроченный к возобновлению работы городского фонтана (г.Щучин)


Тел. 8 (01514) 2 9 240


1  maja


Święto „Śpiewy Majowe” dopasowane do ponownego otwarcia fontanny miejskiej.


Fontanna. Właśnie z tym obiektem dekoracyjnym krajobrazu miejskiego niezmiennie kojarzą mieszkańcy Szczuczyna nadejście słonecznych dni.  A w lecie jest ona nie tylko ozdobą miasta, lecz także źródłem chłodu. Ponadto fontanna jest dla mieszkańców miasta jednym z ulubionych miejsc spotkań. Majowemu otwarciu sezonu fontanny tradycyjnie towarzyszy barwny program świąteczny.


(Szczuczyn)


Теl. 8 (01514) 2 9 240


***


4_05.jpg


3 – 6 мая


Открытый республиканский турнир по плаванию памяти Ольги Соломовой (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 96 02 11


3 – 6  maja 


Otwarty Ogólnokrajowy Turniej Pływacki pamięci Olgi Sołomowej.


Tradycyjny międzynarodowy turniej pływacki wśród dziecięcych szkół sportowych oraz   dziecięcych szkół sportowych rezerwy olimpijskiej pamięci Olgi Sołomowej, odważnej uczestniczki ruchu partyzanckiego, sekretarza Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Komsomołu.


(Grodno)


Теl. 8 (0152)  96 02 11


***


5.jpg


4-6 мая


XV Открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР В.С. Хомутова. На турнир приезжают молодые гимнасты, чтобы получить статус кандидата в мастера спорта и повысить уровень своего мастерства.(Гродно)


Контакты: Хомутова Наталья Александровна, 8 0152 - 72 02 90, + 37529 787 2952.


***


6.jpg


4-7 мая


X Международный турнир «Белые Росы» по художественной гимнастике. Ежегодно в нем принимают участие около 150 гимнасток из Беларуси, а также России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. (Гродно)  онтакты: Протасова Марина Анатольевна, +375 29 780 3024


***


7.jpg


5 мая


Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Гродненская правда», посвященная Дню печати. Проводится по улицам Гродно. Участвуют команды учреждений образования, коллективов физической культуры промышленных предприятий и организаций города. (Гродно)


Контанкты: 8 0152 96 02 11, 77 17 23.


***


5_05.JPG


5 мая


Обряд «Юрье» (д. Охоново, Дятловский район)


Тел. 8 (01563) 2 14 48


5  maja


Obrzędy „Na Juria”.


Zaznajomienie się z obrzędami na św. Jerzego będącymi obiektem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi – obrzędami „Na Juria”.


(wieś Ochonowo, rejon Dziatłowo)


Теl. 8 (01563) 2 14 48


***


6_05.jpg


6-7 мая


Фестиваль славянских боевых искусств (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


6-7  maja 


Festiwal Słowiańskich Sztuk Walki.


Festiwal i zawody trwają przez dwa dni:


1. Dzień zawodów w walce wręcz;


 2. Dzień słowiańskich sztuk walki.


Najlepsze kluby słowiańskich sztuk walki, jak również drużyny przedstawicieli Sił Zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś, rywalizują i prezentują swoje mistrzowskie umiejętności. (Białoruś, Rosja, Ukraina)


(Grodno)


Теl. 8 (0152) 73 81 03


***


7_05.JPG


6-30 мая


Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства "ЛьВенок" (г.Лида, Лидская детская школа искусств)


(даты конкурсных прослушиваний указаны в положении, положение размещается на сайте ДШИ накануне конкурса)


Тел. 8 (0154) 52 47 97


6-30  maja


(terminy przesłuchiwań konkursowych są podane w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej  Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych    bliżej konkursu)


Ogólnokrajowy Festiwal Konkursowy Sztuki Dziecięcej „Lwiątko”.


Ogólnokrajowy festiwal jest dynamicznie rozwijającym się forum kulturowym, które na swoich placach koncertowych zrzesza twórczą młodzież z całego kraju i państw sąsiadujących.   Przesłuchiwania konkursowe odbywają się w 30 różnych nominacjach: wykonanie solowe, wykonanie zespołowe, sztuka choreograficzna.


(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Sztuk Pięknych)


Теl. 8 (0154) 52 47 97


***


8_05.jpg


8 мая


Районная акция с вело-, мото-, автопробегом «От памятника к памятнику. С лампадой Вечного огня» (памятники в населенных пунктах Волковысского района)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


8  maja


Rejonowa akcja z rajdem rowerzystów, motocyklistów, automobilistów „Od pomnika do pomnika. Ze zniczem Wiecznego Płomienia”.


Akcja startuje przy Wiecznym Płomieniu w pięciu kierunkach obejmujących wszystkie miejsca pochówku i znaki pamiątkowe, gdzie odbywają się wiece i są zapalane znicze. W rajdzie biorą udział przedstawiciele władz, organizacji społecznych, instytucji edukacyjnych rejonu. Punktem końcowym jest miejsce egzekucji i pochówku ponad 4 000 cywilów i jeńców wojennych w uroczyku Porochownia. 


(pomniki w miejscowościach rejonu wołkowyskiego)


Теl. 8 (01512) 4 51 44


***


image073.jpg


8-9 мая


Открытый городской турнир по вольной борьбе на призы Почетного гражданина г.Гродно, Заслуженного тренера Республики Беларусь Фурсы Л.П. (Гродно)


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11


***


9_05.JPG


9 мая


Мероприятия, посвященные Дню Победы (г. Гродно, все районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


9  maja


Imprezy poświęcone obchodom Dnia Zwycięstwa.


Uroczyste koncerty, wiece, spotkania, uhonorowanie weteranów, masowe imprezy poświęcone Zwycięstwu w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.  


(Grodno i miasta rejonowe)


Теl. 8 (0152) 74 33 92


***


image071.jpg


9 мая


День Победы на базе отдыха «Привал», Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны (д. Пышки, Гродненский район)


Контактный телефон: + 375 33 3 144 144


***


10_05.JPG


9 мая


VI Музыкально-просветительская акция «Новогрудок – 2016» (г. Новогрудок)


Тел. 8 (015) 9 72 33 09


9  maja


VI Muzyczno-Oświatowa Akcja „Nowogródek-2016”.


Projekt muzyczny organizowany wspólnie z Narodową Koncertową Orkiestrą Akademicką Republiki Białoruś pod kierownictwem M. Feinberga


(Nowogródek)


Теl. 8 (015) 9 72 33 09


***


11_05.JPG


12-13 мая


Открытый областной детский джазовый фестиваль «Птица» (г. Лида, Лидская детская музыкальная школа искусств)


Тел. 8 (0154) 52 57 12


12-13  maja


Otwarty Obwodowy Dziecięcy Festiwal Jazzowy „Ptak”.


Festiwal-konkurs „Ptak” jest organizowany w naszym mieście od roku 2013. Cele festiwalu: wyłonienie utalentowanych dzieci posiadających umiejętności jazzowe, popularyzacja jazzu,    zachowanie i rozwój tradycji wykonawczych muzyki jazzowej, wspieranie nauczycieli pracujących w gatunkach sztuki jazzowej.  Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu młodych wykonawców jazzu w wieku od 8 do 20 lat z Białorusi i innych krajów.


(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Muzyczna)


Теl. 8 (0154) 52 57 12


***


12_05.jpg


12-13 мая


Республиканский фестиваль семейного творчества «Живите в радости» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


12-13  maja 


Ogólnokrajowy Festiwal Twórczości Rodzinnej „Żyjcie w radości”.


Festiwal-konkurs mający na celu podniesienie statusu społecznego, roli i znaczenia rodziny w społeczeństwie, dalszego rozwoju i popularyzacji tradycji amatorskiej twórczości artystycznej zespołów rodzinnych. (Słonim) 


Теl. 8 (01562) 5 06 60


***


13_05.jpg


13 мая


День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь (г. Гродно, все районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


13  maja


Dzień Godła Państwowego i Flagi Państwowej Republiki Białoruś.


Uroczyste imprezy, koncerty, wiece, spotkania. (Grodno i miasta rejonowe)


Теl. 8 (0152) 74 33 92


***


14_05.jpeg


14 мая


Открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі» (аг. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592) 3 16 68


14  maja 


Otwarty Regionalny Festiwal Teatrów Ludowych „Cudowny świat batlejki”.


Podczas festiwalu odbywają się wystąpienia konkursowe teatrów ludowych i amatorskich teatrów lalek z przedstawieniami batlejki. Udział biorą zespoły z całej Białorusi.


(agromiasteczko Zalesie, rejon smorgoński)


Теl. 8 (01592) 3 16 68


***


15_05.jpg


15-20 мая


Акция «Ночь музеев» (г. Гродно, г. Ивье, г. Дятлово, г. Лида, г. Новогрудок, г. Ошмяны, г. Сморгонь, г. Слоним, д. Залесье)


15-20  maja 


Akcja „Noc Muzeów”.


Wieczorowe i nocne imprezy w muzeach obwodu. (Grodno, Iwie,  Dziatłowo, Lida, Nowogródek, Oszmiana, Smorgonie, Słonim, wieś Zalesie)


***


16_05.jpg


18 мая


Фотокросс «Город читает» (г. Мосты)


Тел. 8 (01515) 3 39 24


18  maja


Fotocross „Miasto czyta”.


W ramach rejonowego bibliotecznego konkursu fotograficznego „Moje życie w bibliotece – biblioteka w moim życiu” odbywającego się dla czytelników filii bibliotek rejonu w 2017 roku, zostanie zorganizowany fotocross „Miasto czyta”. Wszyscy chętni będą mogli w ciągu dnia robić  na ulicach miasta zdjęcia ludzi czytających. Zwycięzcy dostaną nagrody.


(Mosty)


Теl. 8 (01515)3 39 24


***


17_05.jpg


18 мая


День открытых дверей, приуроченный к Международному дню музеев (аг. Гудевичи, Мостовский район)


Тел. 8 (01515) 3 87 82


18  maja


Dzień Otwartych Drzwi w Międzynarodowym Dniu Muzeów.


W Międzynarodowym Dniu Muzeów zwiedzanie ekspozycji Muzeum w Gudziewiczach – wstęp wolny.


(agromiasteczko  Gudziewicze, rejon mostowski)


Теl. 8(01515)3 87 82


***


18_05.JPG


19 мая


Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны» (аг. Б.Озерки, Мостовский район)


Тел. 8 (01515) 3 23 29


19  maja


Święto Folkloru „Na ścieżkach dziedzictwa”.


Celem imprezy jest zachowanie i popularyzacja tradycji ludowych. Najważniejszym elementem święta jest taniec stanowiący niematerialną wartość kulturową „Kadryl kotczyński” trzech pokoleń. 


(agromiasteczko Jeziorki Wielkie, rejon mostowski)


Теl. 8 (01515) 3 23 29


***


19_05.JPG


19-20 мая


Областной пленэр юных художников «Симфония величия Беловежской пущи» (г. Свислочь, Свислочский район)


Тел. 8 (01513) 3 36 74


19-20 maja 


Obwodowy Plener Młodych Malarzy „Symfonia Puszczy Białowieskiej”  .


Plener jest konkursem osób uczęszczających do szkół obwodu. Zwiedzanie Parku Narodowego Puszcza Białowieska. Programy rozrywkowe.


(Świsłocz, rejon świsłocki)


Tel. 8 (01513) 3 36 74


***


20_05.jpg


19-21 мая


Турнир по самбо памяти героя-пограничника А.Н. Сивачева среди юношей (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


19-21  maja 


Turniej sambo pamięci bohatera, oficera straży granicznej A. Siwaczewa wśród chłopców. 


Turniej sambo pamięci starszego lejtnanta A. Siwaczewa, którego placówka graniczna po  12-godzinnej walce została zniszczona 22 czerwca 1941 roku blisko wsi Gołowieńczyce rejonu grodzieńskiego. W 10 kategoriach wagowych bierze udział ponad 100 zawodników z Białorusi, Rosji i Litwy.


(Grodno)


Теl. 8 (0152) 77 28 77


***


image083.jpg


20 мая


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня», концерт народной музыки, песни и танца (ул. Советская, Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


21_05.jpg


20 мая


Областной фестиваль народной музыки «Зайграйце, музыкі! » (г. Лида)


Тел.8 (0152) 73 81 03


20  maja


Obwodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Zagrajcie, muzycy!”.


Festiwal konkursowy najlepszych zespołów instrumentalnych obwodu prezentujących białoruską muzykę ludową.


(Lida)


Теl. 8 (0152) 73 81 03


***


22_05.jpg


20 мая


Региональный фестиваль «Гольшанский замок» (Ошмянский район, аг. Гольшаны, руины замка Сапег)


Тел. 8 (01591) 4 31 90


20  maja


Festiwal Regionalny „Zamek Holszański”.


Turnieje rycerskie, teatry uliczne, wystąpienia zespołów, miasto rzemieślników, atrakcje i rozrywki, program muzyczny – to wszystko mogą zobaczyć widzowie festiwalu „Zamek Holszański”.


(Ruiny Zamku Sapiehów, agromiasteczko Holszany, rejon oszmiański)


Теl. 8 (01591) 4 31 90


***


 ночь музеев.jpg


20 мая


Ночь музеев


(г. Гродно, УК «Гродненский государственный историко-археологический музей», УК «Гродненский государственный музей истории религии»)


Тел. 8(0152) 41 28 28; 8(0152) 74 25 13


20  maja 


Noc Muzeów. Wieczorowe i nocne imprezy w muzeach.


(Grodno, Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Państwowe Muzeum Historii Religii)


Теl. 8 (0152) 41 28 28; 8 (0152) 74 25 13


***


24_05.JPG


20 мая


Открытый фестиваль «Жировичский фест» (Слонимский район, аг. Жировичи, площадка у старого источника)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


20  maja 


Otwarty Festiwal „Żyrowicki fest”.


Festiwal „Żyrowicki fest” organizowany jest ku czci Obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. Biorą w nim udział chóry, zespoły wokalne, wykonawcy solowi z całej Białorusi. Celem festiwalu jest odrodzenie i zachowanie tradycji duchowych, popularyzacja dziedzictwa kulturowego.


(agromiasteczko Żyrowicze, rejon słonimski, placówka przy starym źródle)


Теl. 8 (01562) 5 06 60


***


25_05.jpg


20 мая


Культурно-спортивный праздник «Зоркі Панямоння» (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 2 18 99


20  maja


Impreza Kulturalno-Sportowa „Gwiazdy Nadniemeńskie”.


Zawody Shotokan Karate-do wśród chłopaków. Tradycyjnie biorą udział sportowcy reprezentujący Wołkowysk, Roś, Zelwę, Uzdę, Mińsk. Organizatorzy spodziewają się udziału przedstawicieli innych miast Białorusi.  


(Korelicze)


Теl. 8 (01596) 2 18 99


***


26_06.jpg


20 мая


Открытый фестиваль-конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Веселый Жужа» (г. Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 3 93 53


20  maja


Otwarty Festiwal Konkursowy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym „Wesoły Żuża”.


Uczestnikami festiwalu konkursowego są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Festiwal odbywa się w nominacjach: gatunki wokalne, gatunki instrumentalne, żywe słowo, malarstwo, grafika, twórczość rzemieślnicza i sztuka stosowana. Konkurs umożliwia najmłodszym dzieciom obcowanie ze sztuką, podjęcie próby własnych sił.   


(Oszmiana)


Теl. 8 (01593) 3 93 53


***


27_05.jpg


20-21 мая


Открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў» (аг. Поречье, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


20-21  maja 


Otwarty Festiwal Orkiestr Dętych „Fanfary przyjaciół”.


Konkurs młodzieżowych zespołów instumentów dętych z Grodzieńszczyzny, całej Białorusi i zza granicy. W ramach konkursu odbywają się także wybory Miss Czar i Mister Talent. Wręczana jest Nagroda Publiczności. 


(agromiasteczko Porzecze, rejon grodzieński)


Теl. 8 (0152)723541


***


22-26 мая


XLVII Международный  турнир по боксу памяти Героя Советского Союза В.Н. Усова. Проводится в Гродно с 1968 года. За время его существования через «усовские бои» прошел целый ряд известных белорусских боксеров. (Гродно)


Контакты: Вехтев Андрей Борисович, +37529 780 8401


***


41_05.jpg


22-26 мая


Открытый республиканский турнир по боксу памяти В. Усова (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 30 58


22-26 maja 


Otwarty Ogólnokrajowy Turniej Bokserski pamięci W. Usowa. 


Po raz 47 najlepsi juniorzy z Białorusi i krajów sąsiadujących wezmą udział w otwartym turnieju bokserskim pamięci Bohatera Związku Radzieckiego Wiktora Usowa. Turniej odbywa się w Grodnie od roku 1968, w ciągu tych lat przez „walki usowskie” przeszło wielu znanych białoruskich bokserów.  


(Grodno)


Теl. 8 (0152) 77 30 58


***


28_05.jpg


26 мая


III открытый конкурс-пленэр детского рисунка, посвященный творчеству Б. Ямонта «Пейзаж в моем сердце» (г.Лида, Лидская детская художественная школа искусств)


Тел. 8(0154) 52 24 45


26  maja


III Otwarty Konkurs Plenerowy Rysunków Dziecięcych pamięci B. Jamonta „Pejzaż w moim sercu”.


W ramach projektu „Wybitni rodacy” od pięciu lat odbywa się konkurs plenerowy rysunków dziecięcych „Pejzaż w moim sercu” poświęcony twórczości B. Jamonta, który się urodził we wsi Dokudowo w rejonie lidzkim.  


(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Artystyczna)


Теl. 8 (0154) 52 24 45


***


29_05.jpg


26 мая


Конкурс «Королева Красоты. Мисс Гродно - 2017» (30-летие) (г. Гродно, Гродненский областной драматический театр)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


26  maja


Konkurs „Królowa Piękności. Miss Grodna – 2017» (30-lecie).


Klasyczny konkurs piękności. (Grodno, Obwodowy Teatr Dramatyczny)


Теl. 8 (0152) 72 06 94


***


30_05.JPG


26-27 мая


XX Республиканские легкоатлетические соревнования «Пробег мира» в программе Олимпийского дня бега (г. Г родно)


Тел.8 (0152) 77 28 77


26-27  maja 


XX Ogólnokrajowe Zawody Lekkoatletyczne „Bieg Pokojowy” w ramach Programu Olimpijskiego Dnia Biegu.


Sportowcy mogą nie tylko oddychać świeżym powietrzem podczas biegu, lecz także cieszyć się pięknem Parku na Kołoży, a po zakończeniu biegu zapoznać się z zabytkiem architektury z   XII wieku, Cerkwią Świętych Borysa i Gleba na Kołoży. W zawodach tradycyjnie biorą udział około 500 uczestników.


(Grodno)


Теl. 8 (0152) 77 28 77


***


31_05.jpg


26-28 мая


Открытый региональный фестиваль-карнавал ростовых кукол и игровых программ «Совершенный мир сказки» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563) 2 29 50


26-28  maja


Otwarty Regionalny Festiwal – Karnawał Lalek Wzrostowych „Doskonały świat bajki”.


W festiwału biorą udział zespoły artystyczne lalek wzrostowych obwodu grodzieńskiego i innych obwodów. Ulicami miasta barwnie przejdą się lalki wzrostowe. Konkurs programów rozrywkowych z udziałem lalek wzrostowych dostarczy wiele emocji wszystkim widzom. Program festiwalu przewiduje warsztaty  lalek wzrostowych i baniek mydlanych. Wszystkich mieszkańców i gości miasta zaprasza również Festiwal Barw „Colorfest”.


(Dziatłowo)


Теl. 8 (01563) 2 29 50


***


image093.jpg


27 мая


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» «Вечера у Жилибера» (ул. Советская, Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


image095.jpg


27 мая


Фестиваль красок «Color Fest» (г. Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


32_05.jpg


27 мая


Праздник интерактивного детского творчества «Краіна вясёлкавага настрою» (аг. Гирки, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


27  maja


Święto Interaktywnej Twórczości Dziecięcej „Kraj tęczowego nastroju”.


Główną bohaterką święta jest Wróżka Tęcza. Motto święta brzmi: „Dzieci powinne żyć w świecie piękna, zabaw, muzyki, bajek, rysunków, fantazji, twórczości”. Główny element święta stanowi uruchomienie latawca składającego się z kolorów tęczy, są organizowane programy rozrywkowe, konkursy, wystawy, twórcze warsztaty.


(agromiasteczko Girki, rejon woronowski)


Теl. 8 (01594) 2 24 05


***


33_05.jpg


27 мая


Открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


27  maja 


Otwarte Święto Sztuki Ludowej „Kanał Augustowski zaprasza przyjaciół”. 


Święto twórczości ludowej, podczas którego można zapoznać się z rzemiosłami ludowymi, kuchnią regionalną, czynne są tradycyjne podwórza białoruskie. Tradycyjnie na wodę jest puszczany symbol święta – Cudowny Statek.


(rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)


Теl. 8 (0152) 72 35 41


***


34_05.jpg


28 мая


Областной фестиваль авторской песни «Новое поколение» (г.п.Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


28  maja


Obwodowy Festiwal Piosenki Autorskiej „Nowe pokolenie”.


VI obwodowy festiwal, w którym biorą udział autorzy i wykonawcy w wieku od 16 do 35 lat. Młodzi artyści rywalizują o tytuł najlepszego w nominacjach „Autor słów”, „Autor muzyki”, „Zespół autorski”, „Utwór autorski”.


(Zelwa)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


***


35_05.jpg


28 мая


«Вечер на Замке» (г. Новогрудок, Чаша замка)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


28  maja 


„Wieczór na Zamku”.


Impreza artystyczna pod otwartym niebem, na którą składają się: rekonstrukcja wieczoru średniowiecza, koncerty młodych zespołów estradowych, ognisty pokaz pirotechniczny, akwa makijaż, wystąpenia teatrów ulicznych (klauni mim, szczudliści itp.)


(Nowogródek, Puchar Zamku)


Теl. 8 (01597) 2 69 94


***


36_05.JPG


28 мая


Фестиваль-праздник «Танцуем па-даўнейшаму» (г. Лида)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


28  maja 


Święto Festiwalowe „Tańczymy po dawnemu”.


Święto tradycyjnych tańców białoruskich, gdzie nie ma podziału na widzów i artystów: każdy widz jest uczestnikiem, każdy widz jest tancerzem.


(Lida)


Теl. 8 (01545) 2 34 69


***


37_05.jpg


Май - август


Каждые выходные – мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, ул. Советская, парк им. Ж.-Э. Жилибера)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


Od maja do sierpnia co weekend


Imprezy w ramach projektu „Imprezy weekendowe”.


Co tydzień mieszkańcom i gościom Grodna proponowany jest nowy program kulturowy: wieczorowe programy rozrywkowe, koncerty, akcje, flesh moby i in.


(ul. Sowiecka, Park J.E. Giliberta, Grodno)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


***


38_05.jpg


28 мая – 27 августа (каждое воскресенье месяца)


Концерты из серии «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца» (г. Гродно, пл. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


28  maja – 27  sierpnia (co niedzielę)Koncerty cyklu Sezon Muzyczno-Turystyczny „Niedziela pod Pałacem”.


Co niedzielę obok Pałacu Kultury na pl. Sowieckim  mieszkańcom i gościom Grodna proponowany jest nowy program kulturowy: koncerty jazzowe, koncerty muzyki klasycznej, wystąpienia zespołów tanecznych itd.


(pl. Sowiecki, Grodno)


Теl. 8 (0152) 72 06 94


***

39_05.jpg


Май


XIV Праздник искусств «Мірскі замак – 2017» (г.п. Мир, Кореличский район)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


Мaj


XIV Święto Sztuk Pięknych „Mirski Zamek – 2016».


Cykl koncertów różnych gatunków muzyki z udziałem Narodowej Akademickiej Orkiestry Koncertowej pod kierownictwem M. Feinberga. 


(Mir, rejon korelicki)


Теl. 8 (01596) 7 10 86


***


8.jpg


Май


Открытый турнир Гродненской области по мини-футболу памяти Чеслава Немена. Является данью памяти великому музыканту, композитору и поэту, который изменил представление о музыке XX века. (Гродненская область, г. Щучин)


Контакты: Гвоздовский Иван Викентьевич, 8 01514 26 929


***


40_05.JPG


Май-сентябрь


Районный фестиваль-конкурс коллективов любительского творчества «Амфитеатр приглашает!» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511)2 20 03


Maj - wrzesień


Rejonowy Festiwal Konkursowy Zespołów Amatorskich „Amfiteatr zaprasza!”


Przez cały okres letni co niedzielę o 19.30 mieszkańcy i goście Wielkiej Brzostowicy mogą przychodzić na koncerty zespołów artystycznych i wykonawców instytucji kulturowych, odbywające się w parku im. 500-lecia W. Brzostowicy. We wrześniu festiwał kończy się wielkim Koncertem Galowym najlepszych wykonawców festiwalu.


(Brzostowica)


Теl. 8 (01511) 2 20 03


***


42_05.jpg


Май


Международный турнир, посвященный Дню Победы (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 48 32


Мaj


Międzynarodowy Turniej Motocrossu ku obchodom Dnia Zwycięstwa.


Ponad 130 najlepszych sportowców z Białorusi, Rosji i Litwy co roku reprezentują swoje kraje i miasta, rywalizując w 10 klasach motocykli, skomlikowana trasa nie odbiega od standardów światowych.


(Lida)


Теl. 8 (0154) 52 48 32


***


Май


9.jpg


Открытый турнир Гродненской области по греко-римской борьбе памяти Виктора Уминского. В Москве на VII Летней спартакиаде народов СССР он одержал пять побед и завоевал бронзовую медаль в веовой категории до 82 кг. Успехи Уминского продолжила плеяда гродненских борцов: Анатолий Федоренко, Иван Чичко, Иван Черныш, Эдуард Аплевич, Александр Сидоренко, Валерий Гридюшко.В соревнованиях принимают участие борцы классического стиля из Литвы, Польши, Росии и Беларуси. (Гродно)


Контакты: Вакула Светлана Владимировна, 8 0152 77 37 94.


***


10.jpg


Май


Республиканские соревнования по шахматам «Мемориал Й.Дабкуса». Традиционно встретяться спортсмены России, Латвии, Польши, Беларуси. (Гродно)


Контакты: Малюш Андрей Михайлович, + 375 264 9413


***


43_05.jpg


Май


Свято-Кирилло-Мефодиевские чтения (г. Новогрудок)


Тел. 8 (015) 9 72 33 09


Мaj


Czytania Świętych Cyryla i Metodego.


Co roku ta impreza zbiera pełne widownie. Odbywają się wystąpienia wzorcowego chóru Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych, zespołów wokalnych i solistów, inscenizacje wydarzeń historycznych itp. 


(Nowogródek)


Теl. 8 (015) 9 72 33 09


***


image061.jpg


Май


Ярмарка старины (Гродно, ул. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


image067.jpg


Май


Фестиваль колясок (городской парк им. Ж.-Э.Жилибера, г. Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


image089.jpg


Май


Международный художественный пленэр “Гродна – дарог скрыжаванне” (д. Королино  (Гродненский район))


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 272 07 42


***


image091.jpg


Май


Открытый чемпионат г.Гродно по художественной гимнастике (Гродно)


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 1


***


Июнь


CZERWIEC


1_06.jpg


1 июня


Международный день защиты детей (г. Гродно, парк им. Ж.-Э. Жилибера)


Тел. 8 (0152) 72 04 83


1 czerwca


Międzynarodowy Dzień Dziecka.


Program imprezy obejmuje: przedsięwzięcia na placach zabaw i boiskach sportowych, wystawy wyrobów dekoracyjnych i sztuki stosowanej, paradę marszową przez ul. Sowiecką, akcje charytatywne,   koncert w teatrze letnim w parku miejskim z udziałem zespołów artystychnych instytucji edukacyjnych rejonu Lenińskiego i rejonu Oktiabrskiego Grodna.


( Grodno, Park J.E. Giliberta)


Теl.: 8 (0152) 72 04 83


***


2_06.jpg


1 июня


Библиофест ко Дню защиты детей «Радуга детства» (г. Мосты)


Тел. 8 (01515) 4 43 49


1  czerwca


Bibliofest do Dnia Dziecka „Tęcza dzieciństwa”.


Program obejmuje: wystawy książek „Białoruscy pisarze dzieciom” i „Superksiążki”, program rozrywkowo-konkursowy, warsztaty robienia kwiatów z baloników, dziecięcy plac zabaw „Książkowa polana”, spektakl kukiełkowy teatru „Pietruszka”, gry płanszowe, loterię bez przegranej.     


(Mosty)


Теl. 8 (01515) 4 43 49


***


3_01.JPG


3 июня


Выставка ретроавтомобилей (г. Гродно, ул. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


3  czerwca 


Wystawa Samochodów Retro.


Kluby automobilistów i amatorzy prywatni w tym dniu wystawiają najlepsze egzemplarze samochodów zabytkowych „w ruchu”. Oryginalne części, odnowiony design, całe piękno świata samochodów niedalekiej przeszłości.


( Grodno, ul. Sowiecka)


Теl. 8 (0152) 72 06 94


***


4_06.JPG


3 июня


Открытый региональный фестиваль «Полонез-2017» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 36


3  czerwca 


Otwarty Festiwal Regionalny „Polonez-2017”.


Festiwal konkursowy zespołów artystycznych. W programie biorą udział zespoły wokaliczne, chóry, zespoły choreograficzne, instrumentalne, pieśni i tańca, które tańczą poloneza w różnych odmianach przed jurorami i widzami. W ramach programu koncertowego wykonują jeden utwór dowolny.


(Białoruś, Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja)


(Słonim)


Теl. 8 (01562) 5 06 36


***


5_06.JPG


3 июня


Детский бал в усадьбе Огинских (д. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592) 3 16 68


3  czerwca 


Bal Dziecięcy w Majątku Ogińskich.


Klasyczny bal europejski dla dzieci.


(wieś Zalesie, rejon smorgoński)


Теl. 8 (01592) 3 16 68   


***


6_06.jpg


3 июня


Фестиваль танца «Танцевальная круговерть» (Гродненский район, аг. Вертелишки)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


3  czerwca 


Festiwal Tańca „Taneczny wir”.


Twórcza rywalizacja zespołów choreograficznych i wykonawców indywidualnych w różnych gatunkach choreograficznych.


(agromiasteczko Wiercieliszki, rejon grodzieński)


Теl. 8 (0152) 72 35 41


***


7_06.jpg


3 июня


Районный конкурс по ручной косьбе «Звініць каса – жыве вёска»


(д. Гончары, Лидский район)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


3  czerwca 


Rejonowy Konkurs  Ręcznego Koszenia „Dzwoni kosa – żyje wioska”.


Konkurs wśród mieszkańców rejonu lidzkiego na mistrzoską wprawę w koszeniu (szybkość, jakość,    ogarnięcie).


(wieś Gonczary, rejon lidzki)


Теl. 8 (01545) 2 34 69


***


image101.jpg


10 июня


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» тблаготворительный концерт детских коллективов ГУ “Гродненский городской центр культуры” «Дети – детям» (ул. Советская, Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 201


***


8_06.jpg


10 июня (открытие), июнь-август


Детский творческий форум «Летний калейдоскоп талантов, или Веселые каникулы в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


10  czerwca  (otwarcie), czynne – czerwiec-sierpień


Dziecięce Forum Twórcze „Letni kalejdoskop talentów, czyli Wesołe wakacje w centrum ekologiczno-rozrywkowym „Gościmy u 12 miesięcy”.


Na forum dla dzieci są organizowane interaktywne, edukacyjno-rozrywkowe programy, warsztaty sztuki teatralnej i śpiewu, plenery, konkurs estradowy, wystawy, sprzedaże i in.


(rejon nowogródzki, jezioro Świteź, Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe)


Теl. 8 (01597) 2 69 94


***


9_06.JPG


10-11 июня (дата может изменяться по требованию иногородних участников)


Летняя школа «Майстэрня падвойнага ткацтва» (аг. Гудевичи, Мостовский район)


Тел. 8 (01515) 3 87 82


10-11  czerwca  (termin może się zmieniać na życzenie uczestników z innych miast) 


Szkoła Letnia „Warsztaty podwójnego tkactwa”.


Święto prezentujące obiekt niematerialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi, warsztaty tkactwa, wystawa tradycyjnego rzemiosła.


(agromiasteczko Gudziewicze, rejon mostowski).


Теl. 8 (01515) 3 87 82


***


10_06.jpg


11 июня


Областной книжный фестиваль «Кніга і час» (г. Свислочь)


Тел. 8 (01513) 3 32 85


11  czerwca 


Obwodowy Festiwal Książki „Książka i czas”.


Wystawy książki, wystawy wydawnictw, przedstawienia teatralne bohaterów książek, batlejka. Wystawy rzadkiej książki. Interaktywne zabawy dla dzieci.


(Świsłocz)


Теl. 8 (01513) 3 32 85


***


11_06.png


11 июня


Праздник народных ремесел «Ремесло как образ жизни» (г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


11  czerwca


Święto Rzemiosła Ludowego „Rzemiosło stylem życia”.


Święto tradycyjnego rzemiosła białoruskiego. Wystawa wyrobów rzemieślników, warsztaty różnych typów rzemiosła, koncert zespołów amatorskich, zabawy i atrakcje.


(Zelwa)


Теl. 8 (01564) 2 45 31


***


12_06.jpg


11 июня


Праздник «Играй, гармонь» (аг.Трокели, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


11  czerwca


Święto „Harmonia graj”.


Na imprezę zostaną zaproszeni harmoniści rejonowi, którzy przejdą się główną ulicą agromiasteczka. W programie są również: konkurs harmonistów, programy rozrywkowe, wystąpienia zespołów amatorskich i in.   


(agromiasteczko Trokiele, rejon woronowski)


Теl. 8 (01594) 2 24 05


***


13_06.jpg


13 июня


Праздник «Адэльскі фэст» (Гродненский район, аг. Одельск)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


13  czerwca 


Święto „Odelski fest”.


Święto ku czci świętego Antoniego, patrona agromiasteczka Odelsk. W programie imprezy: koncerty, warsztaty, zabawy ludowe, kuchnia regionalna.


(agromiasteczko Odelsk, rejon grodzieński)


Теl. 8 (0152) 72 35 41


***


14_06.JPG


15 июня


Летний бал у Элизы Ожешко (г. Гродно, дом-музей Э.Ожешко)


Тел. 8 (0152) 73 81 05


15  czerwca 


Letni Bal u Elizy Orzeszkowej.


Teatralizowany bal w Domku Elizy Orzeszkowej.


(Grodno, Muzeum Elizy Orzeszkowej)


Теl. 8 (0152) 73 81 05


***


15_06.jpg


15-16 июня


IV открытый пленэр педагогов-художников «Красота Божьего мира» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 24 45


15-16  czerwca


IV Otwarty Plener Malarzy-Pedagogów „Piękno Bożego Świata”.


Wspólny projekt z Eparchią Lidzką, otwarty plener malarzy-pedagogów „Piękno Bożego Świata” .


(Lida)


Теl. 8 (0154) 52 24 45


***


16_06.jpg


18 июня


Кулинарный парад «У кожную хату – Смачна есці» (агрогородок Гринки, Свислочский район)


Тел. 8 (01513) 7 02 57


18  czerwca


Parada Kulinarna „Smacznego każdemu domowi”.


Impreza poświęcona obchodom dnia założenia wsi Grynki. W programie: konkurs na najlepszą gospodynię, wystawa wyrobów kulinarnych najlepszych gospodyń agromiasteczka, koncert zespołów amatorskich Świsłockiego  Rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, zabawy, rozrywki.


(agromiasteczko Grynki, rejon świsłocki).


Теl. 8 (01513) 7 02 57


***


17_06.jpg


22 июня


День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (г. Гродно, районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


22  czerwca 


Dzień Ogólnokrajowej Pamięci Ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.


Teatralizowane wiece pamięci, składanie wieńców przed Wiecznym ogniu w imieniu administracji miasta, obwodu i rejonów.


(Grodno i miasta rejonowe obwodu grodzieńskiego)


Теl. 8 (0152) 74 33 92


***


18_06.jpg


22 июня


Мероприятие, посвященное дню начала Великой Отечественной войны (театрализованная патриотическая акция «Память», митинг) (г. Гродно, площадка у Вечного огня в парке им. Э. Жилибера)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


22 czerwca


Uroczystości upamiętniające początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (teatralizowana patriotyczna akcja "Pamięć").


Na placu przy Wiecznym ogniu odbywają się masowe wieczorowe pokazy tańca plastycznego, występy wokalistów, muzyków poświęcone  upamiętnieniu dnia rozpoczęcia  Wielkiej Wojny Ojczyźnianej .


(Grodno, plac  przy Wiecznym ogniu w Parku im. J.E. Giliberta)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


11.JPG


23-25 июня


Чемпионат и первенство Республики Беларусь по велосипедному спорту (групповые гонки – шоссе). Гонщикам предстоит преодолеть крутые подъемы, затяжные и скоростные спуски, которых в Новогрудке, бывшей столицы Великого Княжества Литовского, в изобилии. (Гродненская область, г. Новогрудок)


Контакты: Подручная Ирина Николаевна, 8 0152 77 37 94.


***


image107.jpg


24 июня


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» «Читающий Гродно» (ул. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 2 68 20 20


***


19_06.jpg


24 июня


Региональный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Одна земля» (г. Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 2 10 68


24 czerwca


Regionalny Festiwal-Konkurs Wykonawców  Piosenki Estradowej "Wspólna ziemia".


Konkurs  wykonawców sceny muzycznej przy  udziale przedstawicieli rejonów wołożyńskiego, miadzielskiego,  mołodeczańskiego,wilejskiego, oszmiańskiego, ostrowieckiego.


( Smorgonie)


Tel. 8 (01592) 2 10 68


***


20_06.jpg


24 июня


Городской праздник ко Дню молодежи «Будущее строить молодым» (г. Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 53 68


24 czerwca


Miejskie imprezy z okazji Dnia Młodzieży "Przyszłość budować młodym".


W programie: konkurs młodych wykonawców, występy artystów białoruskiej sceny muzycznej. Stoiska handlowe, place zabaw, atrakcje, przejażdżki konne. Na zakończenie imprezy  dyskoteka  dla młodzieży.


(Оszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


21_06.jpg


24 июня


Рыбалка у графа Хрептовича (аг. Щорсы, Новогрудский район)


Тел. 8 (01597) 23 309


24 czerwca


Łowienie ryb u hrabiego Chreptowicza.


Sport,  zdrowy zapał, i oczywiście,  odpoczynek   zjednoczy zarówno wesołe   kompanie młodzieżowe,  rodziny, jak   i  tych,  dla  kogo  być może  łowienie ryb to nie rzadkie zajęcie "od przypadku do  przypadku",  lecz  stan  duszy.  Program  obejmuje:   konkurs rybaków "Ech, ogon,  łuska";  turniej gastronomiczny  "Morska bajka", gdzie odbędą się pokazy  przygotowywania   potraw rybnych.  Zostaną zorganizowane: wystawy-sprzedaże "trofea rybaka", szybki test jazdy  samochodów  terenowych, kwest-zabawa "Poszukiwanie  skarbu Chreptowicza",  plener karykaturzystów.  Planowane jest  odsłonięcie rzeźby-ryby "Ryba szczęścia".


(agromiasteczko Szczorsy,  rejon nowogródzki)


Tel. 8 (01597) 23 309


***


22_06.jpg


24 июня


День молодежи (г.Щучин)


Тел. 8 (01514) 2 9 240


24 czerwca


Dzień Młodzieży.


W programie obchodów koncerty najlepszych zespołów  młodzieżowych i  wykonawców rejonowych w różnych gatunkach sztuki scenicznej,  zabawy, wręczanie odznaczeń  aktywistom  ruchu młodzieżowego,  dyskoteka z udziałem znanych DJ-ów.


(Szczuczyn)


Tel. 8 (01514) 2 9 240


***


гродно джаз.jpg


24-25 июня


XII открытый фестиваль джазовой музыки «Гродно-Джаз» (открытая площадка возле Нового замка в Гродно)


Тел. 8 (0152) 33 70 02


24-25 czerwca


XII Otwarty Festiwal  Muzyki Jazzowej "Grodno-jazz".


Występy koncertowe  białoruskich i zagranicznych  zespołów jazzowych (kraje uczestniczące: Białoruś, Polska, Litwa)


(plac pod otwartym niebem przed Nowym Zamkiem w  Grodnie).


8 (0152) 33 70 02


***


24_06.jpg


25 июня


Фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!» (г. Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


25 czerwca


Festiwal Młodych Talentów "My - młodzi!”.


W programie święta: koncert, konkurs  graffiti, boiska i place do zabaw, wystawa wyrobów twórczości dekoracyjno-użytkowej 


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


25_06.jpg


25 июня


VI адкрыты раённы фестываль польскай культуры і побыту «Эйсмантаўскі фэст» (Берестовицкий район, аг. Б.Эйсмонты)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


25 czerwca


"VI Otwarty Rejonowy Festiwal Polskiej Kultury і Obyczajowości "Ejsmontowski fest ".


Festiwal polskiej kultury i  obyczajowości  na terytorium Republiki Białoruś. (Białoruś, Polska).


W programie festiwalu: nabożeństwo w kościele, występy zespołów i wykonawców z  obwodu grodzieńskiego i gości z  Polski, miasto rzemieślników, wystawy przedmiotów  codziennego użytku,  literatury polskiej, pokazy tańców ludowych,  programy animacyjne, degustacja potraw  kuchni polskiej, "szlacheckie bale" i  spotkania twórcze. Na zakończenie - fajerwerki.


(agromiasteczko W. Ejsmonty rejonu brzostowickiego)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


26_06.jpg


25 июня


II региональный фестиваль КАВЕР-БЭНДОВ (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


25 czerwca


II Regionalny Festiwal Cover Band.


W festiwalu biorą udział cover bandy, zespoły wokalno-instrumentalne, grupy, wiek uczestników  od 18 lat. Występy w festiwalu odbywają się w ramach jednego koncertu i na podstawie konkursu. (Zespoły z Białorusi i Rosji)


(Wołkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44  


***


27_06.jpg


25 июня


Фестиваль альтернативной музыки «Музыкальный драйв» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 36


25 czerwca


Festiwal  Muzyki Alternatywnej "Muzyczny drive".


Festiwal-konkurs  wśród  wykonawców    muzyki alternatywnej. Twórcza  rywalizacja młodych instrumentalnych, wokalno- instrumentalnych zespołów i wykonawców indywidualnych, w ramach współczesnych tendencji młodzieżowych.


(Słonim)


Tel. 8 (01562) 5 06 36


***


28_06.JPG


25 июня


Районный фестиваль эстрадного творчества «Звездный дождь» (г.п. Кореличи)


Тел. 8(01596) 7 10 86


25 czerwca


Rejonowy Festiwal  Twórczości Estradowej "Gwiaździsty deszcz".


Konkurs młodzieżowych wykonawców sceny muzycznej. Przedsięwzięcie  obejmuje także zawody  sportowe, pływanie na kajakach, pracę placówek "fejs-art", "Farby holi", podsumowanie wyników konkursu na najlepsze selfie "Moje ukochane miasto".


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***


29_06.jpg


25 июня


II этап чемпионата Республики Беларусь по автозвуку (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


25 czerwca


II Etap Mistrzostw Republiki Białoruś  „Auto dźwięk”.


Właściciele   podrasowanych  aut z różnych regionów Republiki Białoruś rywalizują w dziedzinie jakości systemów audio,tuningu,  ciśnienia akustycznego. Dla widzów są urządzane  konkursy  o tematyce auto dźwięku,  demonstracja  SPL Show, aerografia w realnym czasie, wystawa samochodów i motocykli  i porywające tańce,  losowanie nagród na podstawie  wejściówek i inne.


(Wołkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


30_06.jpg


25 июня


Праздник ко Дню молодежи «Молодежный Микс» (г.Островец)


Тел. 8 (01591)2 14 48


25 czerwca


Uroczystość  z okazji Dnia młodzieży "Młodzieżowy Miks".


Otwarty rejonowy festiwal  twórczości młodzieżowej  mający na celu wyłonienie twórczo   utalentowanej  młodzieży rejonu Korelickiego, rozwój  twórczości młodzieżowej oraz podniesienie poziomu i masowości  kultury młodzieżowej w regionie. Motto festiwalu : "Twórczość w ruchu".


Celem festiwalu jest zachowanie i pomnożenie  osiągnięć moralnych i kulturalnych  młodzieży rejonu.


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***


31_06.jpg


25 июня


Фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!» (оз. Литовка, Новогрудский район)


Тел. 8 (015) 97 2 33 09


25 czerwca


Festiwal Młodych Talentów "My - młodzi!”.


Występ młodzieżowych  wykonawców sceny muzycznej. W programie również  wystawa samochodów i motocylki, sportowy konkurs "Wyścigi pływackie na czym  się da", siatkówka w błocie (na piasku), praca placówek "fejs-art,  "Farby holi", podsumowanie wyników konkursu na najlepsze selfie "Moje miasto - Nowogródek".


(jezioro Litewka, rejon nowogródzki)


Tel. 8 (015) 97 2 33 09


***


32_06.jpg


25 июня


Музыкальные вечера в Мирском замке (совместно с телеканалом «ОНТ» и Кореличским районнным исполнительным комитетом) (Мирский замок, г.п. Мир, Кореличский район)


8 (01596) 2 82 78


25 czerwca


Wieczory Muzyczne na Zamku w Mirze (wspólnie z kanałem telewizyjnym "ONT" i korelickim rejonowym  komitetem wykonawczym).


Cieszący się popularnością widzów letni festiwal pod murami owianego legendą  Zamku w Mirze wpisał się w dobrą tradycję kanału  telewizyjnego  ONT.


Ten wspaniały festiwal muzyczny od  dziesięciu lat z powodzeniem przyciąga rzesze  miłośników dobrej muzyki. Wielu z nich   przyjeżdża do Mira na kilka dni, nocując w miasteczku  namiotowym lub w hotelu.  Każdy, kto chce, może wczuć się w tę romantyczną  atmosferę  letnich  wieczorów z ulubionymi wykonawcami muzycznymi.


(Mir rejonu korelickiego, Zamek)


8 (01596) 2 82 78


***


33_06.jpg


Июнь


Ослиные бега (Гродненский район, АТК «Гарадзенскі маёнтак “Каробчыцы»)


Тел. 8 (0152) 93 94 00


Сzerwiec


Ośle wyścigi. Współzawodnictwa między osiołkami agroturystycznego kompleksu Grodzieński  majątek "Korobczyce".


(agroturystyczny kompleks " Grodzieński  majątek "Korobczyce ", rejon grodzieński)


Tel. 8 (0152) 93 94 00   


***


34_06.JPG


Июнь-август


(по запросу)


Праздник «Новый год летом в Залейках» (усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район)


Тел. 8(01595) 2 21 07


Сzerwiec-sierpień


(na zamówienie)


Święto "Nowy rok latem w Zalejkach".


Interaktywne zabawowe święto, gdzie Dziadek Zimnik ze swoim orszakiem spotyka  gości i świętuje razem z nimi Nowy Rok.


(majątek Dziadka Zimnika, w. Zalejki rejonu iwiejskiego)


Tel. 8 (01595) 2 21 07   


***


Июль


LIPIECimage111.jpg


1 июля


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» ретро-концерт (ул. Советская, Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


701.jpg


3 июля


Мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Беларусь (г. Гродно, все районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


3 lipca


Imprezy z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białoruś.


Uroczyste koncerty z okazji Dnia Niepodległości naszego kraju. (Grodno, wszystkie centra  rejonowe  obwodu grodzieńskiego)


Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


702_______.JPG


3 июля


Фестиваль национальных культур «Суквецце сяброўства» (г. Лида)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


3 lipca


Festiwal  Kultur Narodowych "Bukiet przyjaźni".


Występy koncertowe  zespołów twórczych   mniejszości narodowych rejonu lidzkiego.


(Lida)


Tel. 8 (01545) 2 34 69


***


703.jpg


3 июля


Районные соревнования по силовому экстриму «Астравецкі асілак» ( г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 12 44


3 lipca


Zawody Rejonowe Siłowego Ekstrimu "Ostrowiecki siłacz".


Współzawodnictwa na miano  najsilniejszego odbywają się w  następujących nominacjach: "Burłak" - przeciąganie ciężarówki ponad 3 ton;


"Farmerska przechadzka" - waga 110 kg;


"Stanowe cięgło" - waga 115 kg;


"Kantowanie koła" - waga ponad 100 kg;


"Kacza przechadzka" - waga 85 kg


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 12 44


***


704.jpg


6 июля


Народный праздник «Купалье» (г. Щучин, открытая площадка возле Центра культуры)


Тел. 8 (01514) 2 88 82


6 lipca


Zabawa Ludowa "Noc Kupały".


Zabawa nad brzegiem zbiornika wodnego, zapalanie ogniska, wróżba na wiankach (puszczanie wianków na wodę), występ zespołów amatorskich, korowody, gry.


(Szczuczyn, Centrum Kultury)


8 (01514) 2 88 82


***


705.png


6 июля


Народное гуляние «Купалье» (водохранилище, г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


6 lipca


Festyn ludowy "Noc Kupały".


Teatralizowane święto ludowe  z elementami  obrzędowymi (ognisko, kwiat paproci,  moce nieczyste itp.). W programie  zabawy, konkursy, koncerty.


(Zelwa, zbiornik wodny)


Tel. 8 (01564) 2 45 31


***


706.jpg


6 июля


Народный праздник «Купалье» (г.п. Вороново)


8 (01594) 2 24 05


6 lipca


Festyn ludowy  "Noc Kupały".


Teatralizowany pochód, zapalanie ogniska, zabawy, wróżba na wiankach, występ artystów,  gry, poszukiwanie  "kwiatu paproci".


(Woronowo)


8 (01594) 2 24 05


***


707.jpeg


6 июля


Народный праздник «Купалье» (аг. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592) 3 16 68


6 lipca


Festyn ludowy  "Noc Kupały ".


Festyn ludowy  z  elementami obrzędowymi (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.). W programie zabawy,  konkursy, koncerty.


(agromiasteczko Zalesie rejonu smorgońskiego)


Tel. 8 (01592) 3 16 68


***


708.jpg


6 июля


Праздник «Купалле – свята вады і агню» (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 2 18 99


6 lipca


Święto "Noc Kupały  – święto wody i ognia".


Teatralizowany  festyn ludowy  z  elementami obrzędowymi. W programie  zabawy, konkursy, koncerty.


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 2 18 99


***


709.JPG


6 июля


Праздник «Купалье» (г. Новогрудок, парковое озеро)


Тел. 8 (01597) 2 33 09


6 lipca


Swieto "Noc Kupaly".


Teatralizowany pochod, zapalanie  ogniska,  zabawy,  wrozba  na  wiankach, wystep artystow,  gry,  poszukiwanie "kwiatu paproci".


(Nowogrodek, jezioro w parku miejskim)


Tel. 8 (01597) 2 33 09


***


710.jpg


6 июля


Детский праздник «Купалье» в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


6 lipca


Dzieciece swieto "Noc Kupaly " w Centrum Ekologiczno-Rozrywkowym "W goscinie u 12 miesiecy".


Zabawy, zapalanie ogniska, wrozba na wiankach, wystep dzieci, rozrywki, zabawy, poszukiwanie "kwiatu paproci".


( rejon nowogrodzki, jezioro Switez , Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe )


Tel. 8 (01597) 2 69 94


***


711.jpg


6 июля


Народный праздник «Купалье» (г. Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


6 lipca


Festyn ludowy  „Noc Kupaly”.


Ludowe zabawy  z  elementami obrzedowymi  (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.), W programie zabawy, konkursy, koncerty.


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


712.jpg


6 июля


Праздник «Купалье» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563)2 14 48


6 lipca


Swieto "Noc Kupaly ".


Teatralizowany  festyn ludowy  z elementami  obrzedowymi (ognisko, poszukiwanie "kwiatu paproci" itp.). W programie  zabawy, konkursy, koncerty.


(Dziatlowo)


Tel. 8 (01563) 2 14 48


***


713.jpg


6 июля


Народный праздник «Купалье» (г. Свислочь, городской парк и агрогородки района)


Тел. 8 (01513) 7 02 57


6 lipca


Festyn ludowy  "Noc Kupaly".


Zabawy, zapalanie ogniska, korowody ,wrozba na wiankach, rozrywki, zabawy, poszukiwanie "kwiatu paproci".


(Swislocz, park miejski i  agromiasteczka  rejonu)


Tel. 8 (01513) 7 02 57


***


714.JPG


6 июля


Свята «Купальская ночка чароўная» (агрогородки Берестовицкого района: Макаровцы, Олекшицы. Кваторы, М.Берестовица, Старый Дворец)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


6 lipca


Impreza "Swietojanska noc czarowna".


Teatralizowany   festyn ludowy   z obrzedowymi elementami (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.). W programie zabawy,  konkursy,  koncerty,  wystawy wyrobow ludowych , ziol leczniczych, wrozba na wiankach.


(agromiasteczka  rejonu brzostowickiego:   Makarowce,  Olekszyce, Kwatery, Brzostowica Mala,   Stary Dworec)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


715.jpg


6 июля


Народный праздник «Купалле» (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


6 lipca


Festyn ludowy "Noc Kupaly ".


Tradycyjne  swieto bialoruskie  podczas ktorego ludzie wroza na wiankach,  odbywaja sie korowody wokol ogniska. Pokazywane sa obrzedowe czynnosci oczyszczenia przez ogien i wode. (Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***


716.jpg


7 июля


Народное гулянье «Купалье» (г. Слоним, городской парк)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


7 lipca


Festyn ludowy "Noc Kupaly ".


Teatralizowane przedstawienie, zapalanie ogniska, poszukiwanie "kwiatu paproci", zabawy ludowe, zawody sportowe  - plywanie "Na czym sie da". Pokazy  plecenia wiankow, puszczanie wiankow na wode, koncert zespolow amatorskich, sportowe silowe wspolzawodnictwa, wystawa-sprzedaz wyrobow tworczosci ludowej, dyskoteka.


(Slonim,  park miejski)


Tel. 8 (01562) 5 06 60


***


image121.jpg


8 июля


Молодежно–развлекательная  программа «Мой Гродно» (в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»), (Гродно, ул. Советская (площадка у молодежного центра «Гродно»))


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


718.jpg


8 июля


Праздник рыбака «В Озерах клев...О!» (Гродненский район, аг. Озеры)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


8 lipca


Swieto Rybaka "W Jeziorach branie ...O!".


Zawody   wedkarskie,  rozrywki i zabawy.  Program "Lowienie ryb po jeziorsku", zawody sportowe,  atrakcje dla dzieci, wystepy zespolow amatorskich  rejonu grodzienskiego,  przedstawienia kostiumowe, degustacja zupy rybnej i in.


(agromiasteczko Jeziory rejonu grodzienskiego)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


719_________.JPG


8 июля


Районный праздник «Купалье» (Лидский замок, г. Лида)


Тел. 8 (01545) 2 34 69


8 lipca


Rejonowe Swieto "Noc Kupaly ".


Teatralizowany pochod,  ognisko, zabawy, wrozba na wiankach, wystep artystow, gry, poszukiwanie "kwiatu paproci".


( Lida, Lidzki zamek)


Tel. 8 (01545) 2 34 69


***


720.jpg


8-9 июля


VII международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» (Гродненский район, г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


8-9 lipca


VII Miedzynarodowy Maraton Przyjazni Grodno- Druskieniki.


Miedzynarodowy Maraton Przyjazni "Grodno-Druskieniki" jest unikatowym spolecznie znaczacym projektem transgranicznym,   w ktorym biora udzial sportowcy, amatorzy biegu z ponad 13 panstw.


(Grodno, rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 77 28 77


***


721.jpg


12-15 июля


Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


12-15 lipca


Mistrzostwa Republiki Bialorus w Lekkiej Atletyce.


Zawody odbeda sie  pod patronatem deputowanego Izby Reprezentantow Zgromadzenia  Narodowego  Republiki Bialorus,  prezesa bialoruskiej federacji lekkiej atletyki Wadzima Dziewiatowskiego.


W zawodach sportowych wezma udzial gwiazdy bialoruskiego sportu, ktore walcza o wystep w Londynie na Mistrzostwach  Swiata - 2017. (Grodno)


Tel. 8 (0152) 77 28 77


***


722.jpg


13 июля


Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков (д. Шимки, Мостовский район)


Тел. 8 (01515) 3 23 29


13 lipca


Imprezy z okazji  Dnia Wyzwolenia rejonu Mostowskiego od niemiecko-faszystowskich okupantow.


Wiec – rekwiem  ku pamieci  mieszkancow  rejonu,  poleglych w  okresie   II wojny swiatowej, koncert zespolow amatorskich rejonu.


(Szymki,  rejon mostowski)


Tel. 8 (01515) 3 23 29


***


image123.jpg


15 июля


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» Игровые программы для детей «В стране весёлой детства» (Гродно, ул. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


723.jpg


15 июля


Веломарафон «Суседзі» (Гродненский район, шлюз Домбровка, Августовский канал)


Тел. 8 (0 152) 77 27 31


15 lipca


Kolarski Maraton "Sasiedzi".


Kolarski maraton "Sasiedzi" - coroczny miedzynarodowy amatorski  maraton kolarski. Trasa maratonu przebiega przez malownicze okolice  Kanalu Augustowskiego. Maraton "Sasiedzi" proponuje uczestnikom w dowolnym wieku i przygotowaniu sportowym rozne rodzaje dystansu.


(rejon grodzienski,  Kanal Augustowski, sluza Dabrowka)


Tel. 8 (0 152) 77 27 31


***


724.jpg


14-16 июля


III региональный фестиваль народного творчества «Сяброўскі фэст» (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


14-16 lipca


III Regionalny Festiwal  Tworczosci Ludowej"Przyjacielski fest".


W festiwalu biora udzial tworcze zespoly amatorskie i profesjonalne, wykonawcy sceniczni w zakresie sztuki muzycznej i obrzedowej.


(Wolkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


725.jpg


15 июля


«Свята Вяндліны» (Гродненский район, аг. Коптевка)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


15 lipca


"Swieto Wedliny".


Festyn, na ktorym mozna zwiedzic galerie kielbas, podworze Kopcicza —glownego bohatera swieta, na ktorym fachowcy podziela sie przepisami wedzenia miesa i ryb. Koncert swiateczny.


(agromiasteczko Kopciowka  rejonu grodzienskiego)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


726.jpg


16 июля


День освобождения города Гродно от немецко-фашистских захватчиков (г. Гродно, городской парк им. Ж.-Э.Жилибера)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


16 lipca


Dzien Wyzwolenia miasta Grodna od niemiecko-faszystowskich okupantow.


Imprezy poswiecone upamietnieniu  dnia wyzwolenia miasta Grodna od niemiecko-faszystowskich okupantow: koncerty,  parkiety taneczne w stylu retro, kuchnia polowa i in.


(Grodno, Park im. J. E. Giliberta)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


727.jpg


21-23 июля


Открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку (Гродненский район, парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп», д. Коробчицы)


Тел. 8 (0 152) 77 37 94


21-23 lipca


Otwarte Mistrzostwa Bialorusi  w Kolarstwie Gorskim.


Mistrzostwa Republiki Bialorus  w Kolarstwie Gorskim —widowiskowe i popularne wspolzawodnictwa w formatach XCE, XCR, XCO. Odbywaja sie na terenie  kompleksu narciarskiego , gdzie na uczestnikow i widzow czekaja przewlekle podniesienia i zejscia, pokonywanie naturalnych i sztucznych przeszkod.


(Korobczyce rejonu grodzienskiego, "Olimp w Korobczycach")


8 (0 152) 77 37 94


***


728.jpg


22 июля


Автофестиваль «SAN DАУ» (Гродненский район, д. Каролино)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


22 lipca


Festiwal samochodow "SUN DAY".


Festiwal, na ktorym  w mistrzostwie tuningu i sztuce prowadzenia rywalizuja kierowcy, technicy i kluby samochodowe.


(Bialorus, Rosja, Lotwa, Litwa, Polska)


(Karolino rejonu grodzienskiego)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


729.jpg


22-23 июля


Региональный фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец» (Новогрудский район, оз. Литовка)


Тел. 8 (015 97) 2 33 09


22-23 lipca


Regionalny Festiwal  Piosenki Autorskiej pamieci W. Wysockiego "Muzyka serc".


Poszukiwanie i wylonienie  talentow w gatunku  piosenki autorskiej.


(Jezioro Litewka, rejon nowogrodzki)


Tel. 8 (015 97) 2 33 09


***


730.jpg


22-23 июля


Легкоатлетический пробег «Гродненская ночная десятка» (Гродненский район, д. Коробчицы, ПАО «Коробчицкий Олимп»)


Тел. 8 (029) 7 87 92 93


22-23 lipca


Lekkoatletyczny Rajd "Grodzienska dziesiatka  nocna".


Lekkoatletyczny rajd "Grodzienska dziesiatka  nocna" po raz pierwszy odbyl sie w 2016 roku i przyciagnal ponad 120 uczestnikow.  Jest nocnym biegiem przelajowym przez podswietlona trase  prowadzaca przez teren   kompleksu narciarskiego.


( Korobczyce rejonu grodzienskiego, "Olimp w Korobczycach")


Tel. 8 (029) 7 87 92 93


***


731.jpg


22-23 июля


Фестиваль молодежных субкультур «Молодежный акцент» (г. Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 2 10 68


22-23 lipca


Festiwal  Subkultur  Mlodziezowych "Mlodziezowy akcent".


Festiwal tworczosci mlodziezowej. Glowny cel przedsiewziecia -ujawnienie tworczego potencjalu mlodziezy i nastolatkow,organizacja ich czasu wolnego. W festiwalu biora udzial przedstawiciele roznych subkultur  mlodziezowych : muzycy, wykonawcy, rollerzy, cyklisci, skajterzy, grafficiarze , tancerze, bajkerzy (motocyklisci) i in.


(Smorgonie)


Tel. 8 (01592) 2 10 68


***


732.jpg


23 июля


Праздник белорусского рушника «Скарбы нашых продкаў» (аг. Мисевичи, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


23 lipca


Swieto Recznika Bialoruskiego "Dobro naszych przodkow".


Idea swieta jest zwiazana z  "recznikiem bialoruskim" od czasow pradawnych do wspolczesnosci.  Na kazdym podworzu agromiasteczka beda organizowane wystawy tkanych recznie "recznikow" autorstwa tworcow ludowych. Piosenki, gry, konkursy, wystepy zespolow folklorystycznych.


(agromiasteczko Misiewicze rejonu woronowskiego)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


733.jpg


27-30 июля


Международная XXX многодневная велогонка «Неман» (Беларусь-Польша) (Гродненский район, г. Гродно)


Тел. 8 (029) 77 17 23


27-30 lipca


Miedzynarodowy XXX Wielodzienny Wyscig Kolarski "Niemen" (Bialorus-Polska).


Miedzynarodowy wyscig kolarski "Niemen" po raz 30, jubileuszowy, tradycyjnie przebiegnie przez terytorium obwodu grodzienskiego i  wojewodztwa podlaskiego w Polsce. W programie wspolzawodnictwa indywidualne i  zawody grupowe, zawody wsrod juniorow  rocznika 1999-2000.


(Grodno, rejon grodzienski)


Tel. 8 (029) 77 17 23


***


734.jpg


29 июля


Фестиваль «Ореn аiг «Заход сонца» (г.Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 53 68


29 lipca


Festiwal Openair "Zachod slonca".


Impreza mlodziezowa o charakterze rozrywkowym pod otwartym niebem przy wspoludziale  zespolow zaproszonych  i  DJ-ow. Podczas festiwalu  funkcjonuja atrakcje, stoiska handlowe. (Oszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


735.jpg


29-30 июля


VI Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства (г. Гродно, ул. Советская, парк им. Ж.-Э. Жилибера, пл. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


29-30 lipca


VI Big-mini Festiwal Sztuki Ulicznej .


Festiwal reprezentuje rozne odmiany sztuki ulicznej: Pantomima, Zywe rzezby, Muzycy, Animatorzy, Fajer show i Uliczne eksperymentalne teatry z Bialorusi i innych krajow (Rosja, Litwa, Polska).


(Grodno, ul. Sowiecka,  pl. Sowiecki, Park im. J. E. Giliberta)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


Июль


LIPIEC736.jpg


Июль


Пленэр скульпторов по камню (д. Пушкари, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


Lipiec


Plener  Rzezbiarzy w kamieniu.


(Puszkary,  rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


737.jpg


Июль


Концерт заслуженного коллектива национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством М. Финберга (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


Lipiec


Koncert Zasluzonego Zespolu Narodowej Koncertowej Orkiestry Akademickiej Republiki Bialorus pod kierownictwem M. Feinberga.


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***


Август


SIERPIENimage133.jpg


5 августа


Мероприятия в рамках проекта  «Мероприятия выходного дня» «Поющий Гродно» (ул. Советская, г. Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


801.jpg


11-12 августа


Региональный праздник «Свіслацкі кірмаш!» (г. Свислочь)


Тел. 8 (01513) 3 35 75


11-12 sierpnia


Regionalne Swieto "Kiermasz swislocki!".


Zabawy,  handel i rozrywki, rekonstrukcja  epoki hrabiego Tyszkiewicza -historycznego wlasciciela  ziem swislockich. W programie pokazy rzemieslnikow, bal kostiumowy, gry, zabawy, wystawy. Widz - uczestnik wydarzen 18-19 w.


(Swislocz)


Tel. 8 (015213) 3 35 75


***


802.jpg


12 августа


Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 52 32 81


12 sierpnia


Festiwal Subkulltur  Mlodziezowych "Mlodziezowa fala".


Wystepy koncertowe mlodziezowych zespolow muzycznych i tanecznych, fajer druzyn. (Lida)


8 (0154) 52 32 81


***


804.jpg


12 августа


Шоу «Парад невест-2017» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 36


12 sierpnia


Show "Panna Mloda-2017".


Show  autentycznych panien mlodych. W programie konkursu: parada-bieg, wspolzawodnictwa w nominacjach gracja, pieknosc, konkurs  prowadzacych wesela, pokazy czolowych mistrzow  sztuki fryzjerskiej; pokazy stylistow, charakteryzatorow i in.


(Slonim)


Tel. 8 (01562) 5 06 36


***


803.jpg


11 – 13 августа


VI открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей «Берестовица


приглашает друзей!» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


11 - 13 sierpnia


VI Otwarty Rejonowy Festiwal  Modeli Zdalnie Sterowanych.  "Brzostowica zaprasza przyjaciol"!.


Dwudniowe swieto z noclegiem w namiotach (na zyczenie). W programie: wystawa modeli uczestnikow festiwalu,   powietrzne walki - zawody, pokazowe wystepy modelarzy i loty wodnoplatowcow, 3D smiglowcow i in.


Konkursy i rozrywki.


Aktywny odpoczynek "Laser tag".


(Brzostowica)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


805.JPG


13 августа


Районный праздник «Вышыванка – пасланне праз стагоддзі» (г.Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


13 sierpnia


Rejonowe Swieto "Haft - poslanie przez stulecia".


Swieto  tworczosci ludowej,  pochod kostiumowy,  pokazy rzemiosel, wystawy-sprzedaze wyrobow sztuki dekoracyjno-uzytkowej,  programy koncertowe na nabrzezu Iwia.


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


806.jpg


13 августа


«Фестиваль цветов» (Щучинский район, г.п. Желудок)


Тел. 8 (01514) 2 88 82


13 sierpnia


"Festiwal Kwiatow".


W programie festiwalu konkursy: kompozycji kwiatowych, strojow, kapeluszy z kwiatow, bukietow.


Proponowany jest takze spacer historyczno-romantyczny, podczas ktorego goscie beda mogli  zwiedzic slynne miejsca miasteczka:  Kompleks palacowo-parkowy  Swiatopelk- Czetwertynskich, Kosciol pod wezwaniem Wniebowstapienia Najswietszej Maryi Panny, Park kamiennych rzezb,  sadyby kwiatowe,  wystawe  Pinchusa Kremegne’a.


Pokazy ludowych rzemiosel, wystawa-sprzedaz wyrobow tworcow ludowych. Konsultacje fachowcow od hodowli kwiatow, architektury krajobrazu.


(Zoludek , rejon szczuczynski)


8 (01514) 2 88 82


***


807.jpg


15 августа


Праздник фольклора и народного творчества «Спадчына мая, мой скарб, маё каханне» (г.п. Вороново)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


15 sierpnia


Swieto Folkloru i  Tworczosci Ludowej "Moje dziedzictwo, moje dobro, moja milosc".


Swieto obejmuje warsztaty  tkackie, hafciarskie,  plecionkarskie i wyrobow z ceramiki; wystawy  tworcow ludowych, wystepy zespolow folklorystycznych.


(Woronowo)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


808.jpeg


19 августа


Районный праздник «Пад знакам Лялівы», в рамках праздника – «Фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва» (Сморгонский район, аг. Крево)


Тел. 8 (0152) 3 16 68


19 sierpnia


Rejonowe Swieto "Pod znakiem Laliwy" w ramach imprezy "Festiwal-Kiermasz Ceramika Krewa".


Rejonowe swieto "Pod znakiem Laliwy" poswiecone jest historycznemu wydarzeniu - podpisaniu  Unii w Krewie. Odtwarza charakter kultury  sredniowiecznej zamku w Krewie. W programie swieta:  Festiwal-Kiermasz Ceramika Krewa (unikatowe tradycje miejscowe);  pokazy wyrobow z gliny najlepszych tworcow z Bialorusi; wystawa-sprzedaz wyrobow tworcow ludowych;   warsztaty  tancow ludowych, piosenek i zabaw.


(agromiasteczko Krewo, rejon smorgonski)


Tel. 8 (01592) 3 16 68


***


809.jpg


19 августа


Автобои (гора «Олимп», аг. Коробчицы, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


19 sierpnia


Walki Samochodowe.


Show ekstremalny, w ktorym  jako gladiatorzy biora udzial samochody i ich wlasciciele. Bitwa nie na zycie, a na smierc (samochodu).


( Korobczyce rejonu grodzienskiego, "Olimp w Korobczycach")


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


810.JPG


19 августа


Фестиваль молодежных субкультур «Мы вместе» (г. Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 53 68


19 sierpnia


Festiwal  Subkultur Mlodziezowych "My razem".


Impreza ma na celu  propagowanie  ruchow mlodziezowych oraz zdrowego trybu zycia. Zrzesza wspolczesne odmiany  tworczosci mlodziezowej: rock, hip-hop, parkur, bit-boks itd.


(Oszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


811.jpg


19 августа


Районный проект «ScootегDау» в рамках молодежной акции «Моладзь за здаровы лад жыцця» (площадь аг. Радунь, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


19 sierpnia


Rejonowy Projekt "ScooterDay" w ramach  Akcji Mlodziezowej  "Mlodziez za zdrowy styl zycia".


Biora udzial wlasciciele skuterow  (plci meskiej i zenskiej) wiek - od 16 lat  obowiazkowo posiadajacy prawo jazdy.


Przewidziane sa rozne konkursy.


(plac agromiasteczka Radun,  rejon werenowski)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


image137.jpg


19 августа


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» концертная программа танцевальных коллективов города, отборочный тур для участия в празднике «Танцующий город – 2017» (Гродно, ул. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


812.jpg


19-20 августа


Фестиваль средневековой культуры «Новогрудский замок – 2017» (г. Новогрудок)


Тел. 8 (015) 972 33 09


19-20 sierpnia


Festiwal Kultury  Sredniowiecznej "Zamek w Nowogrodku -2017".


Zapoznanie sie z  kultura sredniowieczna, jej tradycjami, turnieje rycerskie,  buhurty (kraje uczestniczace: Bialorus, Rosja, Ukraina, Polska).


(Nowogrodek)


Tel. 8 (015) 972 33 09


***


813.JPG


20 августа


Праздник топора (аг. Тарново, Лидский район)


Тел. 8 (0154) 52 34 69


20 sierpnia


Swieto Siekiery.


Swieto Siekiery w agromiasteczku Tarnowo przypadnie do gustu mieszkancom i gosciom - to swieto dla calej rodziny. W programie swieta konkursy dla doroslych: kto szybciej narabie drewna, rozrabie zapalke, "naszatkuje" siekiera kapuste, rozrabie "klode". Dla dzieci: gry,  quizy  i atrakcje.


Pyszna jest kasza z siekiery, jej przepis zna jedynie dyrektor Domu Kultury Swietlana Antonik.


(agromiasteczko Tarnowo,  rejon lidzki)


Tel. 8 (0154) 52 34 69


***


814.JPG


20 августа


Фестиваль «Медово-яблочный спас» (Гродненский район, аг. Обухово)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


20 sierpnia


Festiwal "Miodowo-Jablkowy Spas".


 Pszczelarze amatorzy przedstawia swoje wyroby. Na zwiedzajacych czeka degustacja miodu, pokazy miejscowych pszczelarzy, bogaty program  rozrywkowy  dla dzieci i doroslych, mile niespodzianki. Beda pracowaly wyjazdowy handel,  atrakcje dla dzieci, wystawa-jarmark wyrobow dekoracyjno-uzytkowej  tworczosci. Wystapia najlepsze zespoly amatorskie instytucji kultury  rejonu grodzienskiego.


(agromiasteczko Obuchowo rejonu grodzienskiego)Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


815.jpg


25 августа


Театрализованное мероприятие «Ожившие легенды» (г. Гродно, УК «Гродненский государственный музей истории религии»)


Тел. 8 (0152) 74 25 13


25 sierpnia


Impreza Teatralna ”Zywe legendy”.


Impreza teatralna, ktora zapozna widzow z wieloma legendarnymi postaciami  historycznymi.


(Grodno, Grodzienskie Panstwowe Muzeum Historii Religii)


Tel. 8 (0152) 74 25 13


***


 кирмаш.jpg


25 августа


Областной фестиваль «Ганненскі кірмаш» (г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


25 sierpnia


Obwodowy Festiwal "Jarmark ku czci sw. Anny".


Historyczny  jarmark konny.  Teatralizowane otwarcie przy udziale "Ksiecia Sapiehy", rozmaite konkursy: "na najlepsza ozdobe  powozu konnego", "na stroj stylizowany ", podworze organizacji rolniczych i in. Sprzedaz koni, dziesiatki handlowych stoisk, piosenki i tance, mnostwo ciekawych rozrywek.


(Zelwa)


Tel. 8 (01564) 2 45 31


***


image093.jpg


26 августа


Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» «Вечера у Жилибера» (ул. Советская, Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


817.jpg


26 августа


Молодежный фестиваль «Тutti» (г.Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


26 sierpnia


Festiwal Mlodziezowy "Tutti".


W programie: konkurs "Bitwa DJ-ow", konkurs fryzur "Letni nastroj", konkurs malarzy,  konkurs "Fotosuszka", wystawa  zabytkowych  samochodow, koncert, atrakcje, handel, dyskoteka.


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***


818.jpg


26 августа


Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)


Тел. 8(0152) 74 55 80


26 sierpnia


Obwodowy Otwarty Festiwal  Tworczosci Ludowej "Kanal Augustowski w kulturze trzech narodow".


Swoisty festiwal przyjazni trzech narodow. Odbywa sie corocznie na scenie  Amfiteatru Letniego. W festiwalu biora udzial  zespoly z Bialorusi, Litwy i Polski. (rejon grodzienski,  Kanal Augustowski, sluza Dabrowka)


Tel. 8 (0152) 74 55 80


***


819.jpeg


26 августа


Праздник города Мосты «Самый лучший город на Земле!» (г. Мосты)


Тел. 8 (0152) 2 88 82


26 sierpnia


Swieto miasta Mosty "Najlepsze miasto na Ziemi!".


W ramach swieta odbywa sie uczczenie pracujacych dynastii, nowozencow, zasluzonych pracownikow przedsiebiorstw, przodownikow  zniw.  Zapraszaja podworza  organizacji rolniczych,  atrakcje dla dzieci, wystawy-jarmarki wyrobow tworczosci dekoracyjno-uzytkowej.  Zawody sportowe, koncerty.


(Mosty)


Tel. 8 (0152) 2 88 82


***


820.jpg


26 августа


Районный праздник тружеников села «Дожинки-2017» (аг. Подороск, Волковысский район)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


26 sierpnia


Rejonowe Swieto Pracownikow Wsi "Dozynki -2017".


Podsumowanie wynikow zniw 2017 r.,  koncert swiateczny, konkurs podworzy rolniczych,  korowajow, snopow dozynkowych, handel i wystawy rzemieslnikow, uhonorowanie przodownikow zniw itd.


(agromiasteczko  Podorosk,  rejon wolkowyski)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


821.jpg


26-27 августа


Культурно-спортивный праздник «Бастионы мира»


(г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 2 18 99


26-27 sierpnia


Impreza Kulturalno-Sportowa "Bastiony swiata".


8 otwarte mistrzostwa  rejonu korelickiego w   karate shotokan. Impreze rozpoczyna uroczyste otwarcie,  zawody z udzialem druzyn: Bialy tygrys/Korelicze-druzyna polaczona organizacji Bialoruskiej federacji karate shotokan w ramach kwalifikacji sportowych  i koncertu "Od bohaterow minionych czasow".


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 2 18 99


***


822.jpg


26 августа


Авиационно-спортивный праздник (г. Щучин, территория бывшего аэродрома)


Тел. 8 (0152) 2 88 82


26 sierpnia


Impreza Lotniczo-Sportowa.


Swieto, ktore pozwala obejrzec wystepy lotnikow i spadochroniarzy  Powietrznych Sil i wojsk OPL Republiki Bialorus,  techniki pancernej i samochodow sportowych, druzyny milicji oddzialow specjalnych,wyscigi pomiedzy samolotem i  samochodem sportowym, pokazowe poloty  balonem , koncert.


(Szczuczyn, teren bylego lotniska)


Tel. 8 (0152) 2 88 82


***


823.JPG


26 августа


Открытый областной спортивный праздник «Плавание «На чем попало» (Гродненский район, шлюз Домбровка, Августовский канал)


Тел. 8 (0152) 72 07 84


26 sierpnia


Grodzienskie Obwodowe Otwarte Zawody Sportowe "Plywanie Na czym sie da”.


Impreza tradycyjna odbywajaca sie w ramach festiwalu "Kanal Augustowski  w kulturze trzech narodow". Podczas swieta na widzow czekaja wyscigi plywackie na skonstruowanych wlasnorecznie wodnych srodkach transportowych. 


(rejon grodzienski,  Kanal Augustowski,  sluza Dabrowka)


Tel. 8 (0152) 72 07 84


***


824.jpg


26 августа


Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу (Гродненский район, шлюз Домбровка, Августовский канал). Тел. 8 (0152) 77 30 58


26 sierpnia


Otwarte Mistrzostwa  Obwodu Grodzienskiego w  Pilce Blotnej.


W zawodach  biora udzial druzyny z  obwodow grodzienskiego i brzeskiego oraz z Polski.


(rejon grodzienski,  Kanal Augustowski,  sluza Dabrowka)


Tel. 8 (0152) 77 30 58


***


825.JPG


27 августа


День лошади (Гродненский район, АТК «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»)


Тел. 8 (0152) 93 94 00


27 sierpnia


Dzien Konia.


W programie imprezy: pasjonujace zawody hippiczne, pokazowe wystepy  czlonkow  klubu "Аmadeus Faworyt" i in.


(agroturystyczny kompleks " Grodzienski  majatek "Korobczyce ", rejon grodzienski


Tel. 8 (0152) 93 94 00   


***


image135.jpg


Август – сентябрь


Велопробег "Кiламетры Перамогi" (при поддержке Гродненского городского комитета ОО «БРСМ») (Гродно)


Контактный телефон: +375 15 272 33 88, +375 15 272 23 59


***


Сентябрь


WRZESIEN


901.jpg


1 сентября


Районный праздник «Навстречу школьным открытиям» (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


1 wrzesnia


Rejonowe Swieto "W kierunku odkryc szkolnych".


Tradycyjnie, co roku sa organizowane imprezy, ktore gromadza uczestnikow ze wszystkich szkol rejonu. Dzien wiedzy – to rowniez  swieto dla calej rodziny.


W programie: uroczyste otwarcie, koncerty zespolow dzieciecych  rejonu.


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***


902.jpg


1 сентября


Праздник книги «Белорусская книга: дорогами веков», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания (г.Мосты)


Тел. 8 (01515) 3 39 24


1 wrzesnia


Swieto Ksiazki "Ksiazka bialoruska: drogami stuleci" z okazji  500-lecia bialoruskiego druku.


Dla uczestnikow imprezy bedzie zorganizowany  przeglad  literacki  "Ksiazka bialoruska ksiega dla Panstwa". W wykonaniu zespolu piosenki ludowej "Jaryca" zabrzmia  piosenki bialoruskie; odbedzie sie zabawa literacka "Najlepsze  ksiazki  Bialorusi", literacki dialog "Ksiazka podstawa  kultury narodowej ".


(Mosty)


Tel. 8 (01515) 3 39 24


***


image145.jpg


2 сентября


«Танцующий город – 2017» (Гродно, пл. Советская)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20


***


904.jpg


2-3 сентября


V Районный фестиваль фольклора «Вяртанне да вытокаў» (аг. Квасовка, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


2-3 wrzesnia


V Rejonowy Festiwal Folkloru "Powrot do zrodel".


Festiwal tradycyjnej, autentycznej sztuki bialoruskiej. (agromiasteczko Kwasowka,  rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


905.JPG


3 сентября


Рыцарский турнир «Меч Лидского замка» (г. Лида, Лидский замок)


Тел. 8 (0154) 52 34 69


3 wrzesnia


Turniej  Rycerski "Miecz  zamku w Lidzie".


Buhurty przy wspoludziale  klubow rycerskich i druzyn, pokazy rzemieslnikow, wystepy znanych zespolow,  pokazy  tancow sredniowiecznych, degustacja dan sredniowiecznych.


(Lida,  Zamek w Lidzie)


Tel. 8 (0154) 52 34 69


***


906.jpg


3 сентября


Районный праздник «Друкаванае слова ў Любчы» к 405-летию открытия Любчанскай типографии, а также к 500-летию белорусского книгопечатания (Новогрудский район, аг. Любча)


Тел. 8 (015) 972 33 09


3 wrzesnia


Rejonowe Swieto "Slowo drukowane w Lubczu" z okazji 405-lecia powstania drukarni w Lubczu oraz 500-lecia bialoruskiego druku.


Impreza teatralizowana.


(agromiasteczko Lubcza, rejon nowogrodzki)


Tel. 8 (015) 972 33 09


***


908.jpg


1-9 сентября


Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию 500-летия книгопечатания в Беларуси «Кніжная спадчына зямлі беларускай» (учреждения культуры г. Дятлово и Дятловского района)


Тел. 8 (01563) 2 29 50


1-9 wrzesnia


Cykl Imprez  z okazji 500-lecia bialoruskiego druku "Dziedzictwo ksiazek ziemi bialoruskiej ".


W bibliotekach rejonu zostana zorganizowane wystawy ksiazek,  akcja "Czas na lekture ksiazek rodzinnego kraju", rozne imprezy: lekcje historii,  godziny edukacyjne, godziny ciekawej lektury, konkursy znawcow.


(instytucje kultury  Dziatlowo i  rejonu  Dziatlowskiego)


Tel. 8 (01563) 2 29 50


***


907.jpg


3 сентября


Заключительный гала-концерт районного фестиваля-конкурса коллективов любительского творчества «Амфитеатр приглашает! » (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


3 wrzesnia


Finalowy Koncert Rejonowego Festiwalu-Konkursu Zespolow  Tworczosci Amatorskiej "Amfiteatr zaprasza!".


Koncert najlepszych artystow rejonu.


(Brzostowica)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


6 сентября


Литературно-музыкальный праздник к 500-летию белорусского книгопечатания «Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць... » (ГУК «Вороновская районная библиотека»)


Тел. 8 (01594) 2 14 81


6 wrzesnia


Swieto Literacko-Muzyczne z okazji 500-lecia bialoruskiego druku "Ksiege Skaryny w wiecznosci puscic... ".


Zostana zaproszeni milosnicy sztuki recytatorskiej  ksiazki bialoruskiej, poeci i muzycy, rzemieslnicy. Odbedzie sie  spotkanie tworcze z przewodniczaca grodzienskiego obwodowego oddzialu Zwiazku Pisarzy Bialorusi Ludmila Kiebicz i in.


(Instytucja Kultury Biblioteka Rejonowa w Woronowie)


Tel. 8 (01594) 2 14 81


***


910.JPG


9 сентября


Фестиваль бытовых танцев «Восень у стылі этна» (Гродненский район, г.п. Сопоцкин, Августовский канал).


Тел. 8 (0152) 72 35 41


9 wrzesnia


Festiwal Tanca Obyczajowego «Jesien w stylu etno».


Podczas festiwalu mozna nie tylko zapoznac sie z roznymi gatunkami tancow  obyczajowych, lecz rowniez wziac udzial w warsztatach tancerzy profesjonalnych. Goscie festiwalu beda mogli zasmakowac kuchni regionalnej. 


(rejon grodzienski, Sopockinie – Kanal Augustowski). 


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


909.jpg


9 сентября


«Бал у Мицкевича» (г. Новогрудок)


Тел. 8 (015) 9 72 33 09


9 wrzesnia


Bal «Bal u Mickiewicza».


Klasyczny bal szlachecki w Domu-Muzeum Adama Mickiewicza. (Nowogrodek)


Tel. 8 (015) 9723309   


***


911.jpg


9 сентября


I фестиваль национальных блюд и напитков в Гродно «Карто-fan» (г. Гродно, ул. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


9 wrzesnia


I Festiwal Potraw i Napojow Narodowych w Grodnie «Karto-fun».


Swieto poswiecone najbardziej popularnym warzywom na Bialorusi – ziemniakom.


(Grodno, ul. Sowiecka)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


912.jpg


9 сентября


Фестиваль-ярмарка «Праздник баранок» (г.Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 3 16 68


9 wrzesnia


Festiwal-Jarmark «Swieto Obwarzankow».


Festyn z handlem i rozrywka, majacy na celu popularyzacje zabytkowej marki "Obwarzanki smorgonskie", obejmuje wystawe-sprzedaz wyrobow piekarni i  program tworczy.


(Smorgonie)


Tel. 8 (01592) 3 16 68


***


914_______.jpg


9-10 сентября


Фестиваль хмеля, солода и воды «LidBeer» (г. Лида)


Тел. 8 (0154) 53 40 01


9-10 wrzesnia


Festiwal Chmielu, Slodu i Wody "Lidbeer".


Festiwal Chmielu, Slodu i Wody stal sie juz tradycyjnym dla mieszkancow i gosci miasta. Co roku organizatorzy Lidbeera oferuja gosciom zroznicowany program:  zadania historyczne, wycieczki na przedsiebiorstwo, place muzyczne i place zabaw.


(Lida)


Tel.  8 (0154) 53 40 01


***


913.jpg


9 сентября


«Начатое Скориной» к 500-летию белорусского книгопечатания


(г. Дятлово, УК «Дятловский музей»)


Тел. 8 (01563) 2 13 41


9 wrzesnia


"Zainicjowane przez Skaryne" z okazji 500-lecia bialoruskiego druku.


Impreza  zostanie poswiecona ksztaltowaniu i rozwojowi druku bialoruskiego. Uczestnicy imprezy zapoznaja sie z znamiennymi etapami zyciorysu Franciszka Skaryny, a takze dowiedza sie o nowych pozycjach ksiazkowych naukowcow i pisarzy pochodzacych z rejonu  Dziatlowskiego.


(Dziatlowo,  Instytucja Kultury «Muzeum w  Dziatlowie”)


Tel.  8(01563) 2 13 41


***


915_________2.jpg


9-10 сентября


Региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гродзеншчыны» (Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


9-10 wrzesnia


Regionalny Festiwal Kultury Tradycyjnej «Skarby Grodzienszczyzny».


Na festiwalu zaprezentowane zostana najlepsze zespoly i wykonawcy indywidualni autentycznego  folkloru bialoruskiego.


(rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 72 35 41   


***


916.jpg


10 сентября


«Свята рыбака» (аг. Дотишки, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


10 wrzesnia


Impreza «Swieto Rybaka».


Swieto odbedzie sie nad brzegiem jeziora z udzialem miejscowych amatorow wedkarzy. W programie: atrakcja "Zyrmunskie wedkowanie", konkurs na najlepsze danie z ryb, zabawy, programy rozrywkowe i  in.


(agromiasteczko Dociszki, rejon woronowski)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


917.jpg


10 сентября


II районный фестиваль славянского творчества «Сяброўства без межаў»


(г.Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


10 wrzesnia


II Rejonowy Festiwal Tworczosci Slowianskiej  «Przyjazn bez granic».


Festiwal to swieto, na ktorym mozna zapoznac sie ze specyfika kultur ludowych, kuchni, strojow roznych narodowosci, mieszkajacych i pracujacych na Slonimszczyznie.


(Slonim)


Tel. 8 (01562) 5 06 60


***


918.jpg


14 сентября


Фестиваль книги «Кніжныя скарбы Беларусі» (г. Гродно, Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского)


Тел. 8 (0152) 73 81 05


14 wrzesnia


Festiwal Ksiazki  «Ksiazkowe skarby Bialorusi».


Festiwal obwodowy,  na ktorym zostana zaprezentowane  nowosci ksiazkowe, odbeda sie spotkania z pisarzami, dziennikarzami, wydawcami. W ramach festiwalu jest takze konkurs obwodowy ksiazki zrobionej wlasnorecznie.


(Grodno, Obwodowa  Biblioteka Naukowa imienia E. Karskiego w Grodnie)


Tel. 8 (0152) 73 81 05


***


919.jpg


15 сентября


Праздник книги и печати «Зоркі лідскіх небасхілаў» (к 500-летию выхода первой книги на белорусском языке) (г.Лида)


Тел. 8 (0154) 52 54 61


15 wrzesnia


Swieto Ksiazki i Druku "Gwiazdy lidzkich horyzontow" (z okazji 500-lecia wydania pierwszej ksiazki w jezyku bialoruskim).


Swieto przewiduje bogaty program artystyczny: impreza literacko-muzyczna, wystawy ksiazek na temat historii druku na Bialorusi.  Udzial w imprezie wezma miejscowi literaci, bibliotekarze, przedstawiciele redakcji gazet i czasopism, drukarni, duchowienstwa, zespolow tworczych rejonu lidzkiego.


(Lida)


Tel. 8 (0154) 52 54 61


***


неделя леса.jpg


15 сентября


Праздничная программа «Лес – наша багацце» ко Дню работников леса (г.Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


15 wrzesnia


Program  Swiateczny "Las to nasze bogactwo" z okazji Dnia pracownikow lasu.


Koncert, uczczenie pracownikow lesnictwa rejonu, wystawa i sprzedaz roznych gatunkow roslin hodowli nadlesnictwa Iwia.


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


921.JPG


16 сентября


День города Гродно (г. Гродно, парк им. Ж.-Э. Жилибера, пл. Советская, пл. Ленина)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


16 wrzesnia


Dzien Grodna.


Festyn z mnostwem roznych placowek, ktore odzwierciedlaja historie i wspolczesnosc Grodna.


(Grodno, Park im. J. E. Giliberta, plac Sowiecki, plac Lenina)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


922.jpg


16 сентября


Праздник музыки Чеслава Немена (Щучинский район, «Старовасилишковский клуб-музей», аг. Василишки)


Тел. 8 (0152) 2 88 82


16 wrzesnia


Swieto muzyki Czeslawa Niemena.


Swieto ku pamieci wielkiego muzyka, kompozytora i poety, ktory zmienil wyobrazenie o muzyce 20 wieku. On wyprzedzil czas swoja muzyczna wizja i stylem. Dotychczas Niemen jest niezmiennym wzorem "nowatora" i "eksperymentatora" w muzyce.


(Bialorus, Polska)


(rejon szczuczynski, «Klub-Muzeum w Starych Wasiliszkach», wies Stare Wasiliszki, agromiasteczko Wasiliszki)


Tel. 8 (0152) 2 88 82


***


923_________.jpg


16 сентября


Праздник народного творчества «Галасы Астравеччыны» (аг.Рымдюны, Островецкий район)


Тел.8 (01591) 2 03 10


16 wrzesnia


Swieto  Tworczosci Ludowej «Glosy rejonu ostrowieckiego».


Swieto  tworczosci tradycyjnej. Wystawa prac tworcow ludowych, warsztaty roznych rodzajow rzemiosla, koncert zespolow amatorskich, gry, atrakcje.


(agromiasteczko Rymdziuny, rejon ostrowiecki)


Tel.8 (01591) 2 03 10


***


924.jpg


22-23 сентября


Областной экологический фестиваль леса «Гамоняць пушчы беларускія...» (г. Свислочь)


Тел. 8 (01513) 3 35 75


22-23 wrzesnia


Obwodowy Ekologiczny Festiwal Lasu «Mowia puszcze bialoruskie …».


Festiwal z organizacja konferencji i imprez o charakterze ekologicznym, z konkursami drwali, warsztatami artystycznej obrobki drewna. Parada przedstawicieli flory i fauny puszcz bialoruskich  oraz imprezy rozrywkowe.


(Swislocz)


Tel. 8 (01513) 3 35 75


***


926___.jpg


23 сентября


Костюмированный бал для взрослых в государственном историко-культурном учреждении «Музей-усадьба М.К. Огинского» (аг. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592) 3 16 68


23 wrzesnia    


Bal Kostiumowy dla Doroslych w Panstwowej Historyczno-Kulturalnej Instytucji "Muzeum-Dwor M. K. Oginskiego".


Bal kostiumowy jest historyczna rekonstrukcja balu  w kanonach poczatku 19 wieku. Odbywa sie w majatku M. K. Oginskiego z okazji urodzin kompozytora.


(agromiasteczko Zalesie, rejon smorgonski)


Tel. 8 (01592) 3 16 68


***


925_____2.jpg


22 – 24 сентября


Водный марафон «Августовский канал» (Гродно (р. Неман) – Гродненский район (Августовский канал)


Тел. 8 (0 29) 652 59 03


22 – 24 wrzesnia


Maraton Wodny  «Kanal Augustowski».


Augustowski  maraton wodny to  wydarzenie na skale miedzynarodowa. Odbywa sie co roku na terenie Grodna (rzeka Niemen) i rejonu grodzienskiego (Kanal Augustowski). Maraton ma na celu wzmocnienie przyjazni i doskonalenie zwiazkow sportowych, promocji i rozwoju turystyki jako waznego narzedzia wychowania fizycznego i rekreacji.


 (Grodno (rzeka Niemen) – rejon grodzienski (Kanal Augustowski))


Tel. 8 (0 29) 652 59 03


***


927.jpg


23 сентября


V открытый фестиваль сыра (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 45 39 20


23 wrzesnia


V Otwarty Festiwal Sera.


Centrum miasta na jeden dzien zamienia sie w "Miasto Sera", gdzie mozna zobaczyc  rzezby z sera, skosztowac rozne odmiany sera, zapoznac sie z "sernymi wiadomosciami" i itp. (Grodno)


Tel.: 8 (0152) 45 39 20   


***


928.JPG


24 сентября


Фестиваль «Вяртанне Паўночных Афін», с участием Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством М. Финберга (Музей-усадьба М.К. Огинского, д. Залесье, Сморгонский район)


Тел. 8 (01592)3 16 68


24 wrzesnia 


Festiwal  «Powrot Polnocnych Aten»,  z udzialem  Narodowej Akademickiej Orkiestry Koncertowej pod kierownictwem M. Feinberga. 


(Muzeum-Dwor M. K. Oginskiego,


agromiasteczko Zalesie, rejon smorgonski)


Tel. 8 (01592) 3 16 68


***


929.jpg


24 сентября


Праздник «На кірмаш у Пагародна» (аг. Погородно, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


24 wrzesnia 


Swieto «Na jarmark do Pogorodna».


Jarmark, ktory demonstruje wyniki pracy na rzecz odrodzenia sztuki ludowej, rzemiosla i tradycji tego regionu.


(agromiasteczko Pogorodno, rejon woronowski)


Tel. 8 (01594) 2 24 05   


***


29 сентября


V районный конкурс «Супербабушка-2017» (агрогородки Волковысского района)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


29 wrzesnia


V Rejonowy Konkurs «Super babcia-2017».


Rejonowy konkurs wsrod babc, ktore rywalizuja w roznych artystycznych, kulinarnych, intelektualnych  konkursach itp.


(agromiasteczka rejonu wolkowyskiego)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


931.jpg


30 сентября


Областная выставка-ярмарка товаров и изделий, произведенных учреждениями профессионально-технического и среднего специального образования «Осень – 2017» (г. Гродно).


Тел. 8(0152) 74 32 37


30 wrzesnia


Obwodowa Wystawa-Jarmark Towarow i Wyrobow produkowanych przez instytucje edukacji zawodowo-technicznych i sredniospecjalnych "Jesien - 2017".


Targi, ktore demonstruja towary i wyroby, wykonane wedlug technologii krajowych, wyprodukowane przez uczniow instytucji edukacji zawodowo-technicznych i sredniospecjalnych.


(Grodno).


Тел. 8 (0152) 74 32 37


***


image153.jpg


30 сентября


Праздник традиционных ремесел ГУ «Гродненский городской центр культуры», филиал № 2 «Центр наследия»  (ул. Реймонта, 12)


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20, +375 15 268 38 20


***


932.JPG


Сентябрь – ноябрь


Международный праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно» (г. Гродно, Гродненский государственный музыкальный колледж)


Тел.:8(0152) 54 29 04


Wrzesien- listopad


Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej "Organy Europy brzmia w Grodnie".


Do dyspozycji muzykow i uwagi sluchaczy - jedyny w swoim rodzaju, jedyny nie tylko na Bialorusi, ale i na terenie WNP organ "Magnus Silesia Royal", umieszczony w sali koncertowej  Panstwowego College'u  Muzycznego w Grodnie (kraje uczestniczace: Bialorus, Rosja, Francja, Japonia i inne).


(Grodno,  Panstwowy  Muzyczny College Muzyczny)


Tel.:8 (0152) 54 29 04


***


image143.jpg


Сентябрь


Открытая Республиканская велогонка памяти И. Байгота среди юношей (Гродно)


Контактный телефон: +375 15 277 17 12, +375 15 296 02 11


***


Октябрь


PAZDZIERNIK


1001.jpg


1 октября


Районный праздник «Шчучынскі кірмаш» (г. Щучин)


Тел. 8 (01514) 2 88 82


1 pazdziernika


Rejonowe Swieto «Jarmark w Szczuczynie».


Targi zorganizowane w najlepszych tradycjach tej miejscowosci. (Szczuczyn)


Tel. 8 (01514) 2 88 82


***


1002.jpg


6-7 октября


XXV международные соревнования по спортивной ходьбе памяти ЗМС П. Починчука ( г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


6-7 pazdziernika


XXV  Miedzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym pamieci P. Poczynczuka.


Miedzynarodowe zawody w chodzie sportowym poswiecone pamieci srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, zasluzonego mistrza sportu ZSRR Piotra Poczynczuka tradycyjnie odbywaja sie na placu Sowieckim w Grodnie. W zawodach ХХVI Memorialu przewiduje sie wystapienie sportowcow na dystansach od 1 do 20 km z Bialorusi, Rosji, Litwy, Lotwy, Polski, Ukrainy.


(Grodno)


Tel. 8  (0152) 77 28 77


***


1003.JPG


7 октября


Фестиваль моды «Grodno FASHION SHOW – 2017» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


7 pazdziernika


Festiwal Mody «Grodno FASIONSHOW – 2017».


Show-pokaz mody. (Grodno)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


1004.jpg


7 октября


Районный празник-ярмарка «Бульба Фэст» (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 03 10


7 pazdziernika


Rejonowe Swieto-Jarmark «Ziemniaki Fest».


Swieto poswiecone najbardziej popularnym warzywom na Bialorusi – ziemniakom.


(Ostrowiec)


Tel.8 (01591) 2 03 10


***


image159.jpg


7-8 октября


Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Д.М.Карбышева (мужчины, женщины) (Гродно)


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11


***


1005.jpg


8 октября


Праздник «З рога ўсяго многа» (аг. Больтиники, Вороновский район)


Тел. 8 (01594) 2 24 05


8 pazdziernika


Swieto «Z rogu wszystkiego duzo».


Swieto, na ktorym zostanie zorganizowana wystawa produktow rolnych, konkurs na najbardziej oryginalny arbuz, programy rozrywkowe, czastuszki, zarty na temat jesieni, wystepy zespolow amatorskich.


(agromiasteczko Bolciniki, rejon woronowski)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


1006.JPG


10-14 октября


Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике


( г. Гродно, ул. Коммунальная, 3, ЦСК «Неман»)


Тел. 8 (0152) 77 37 94


10-14 pazdziernika


Mistrzostwa Republiki Bialorus w podnoszeniu ciezarow.


Co roku w mistrzostwach biora udzial utytulowani zawodnicy z calego kraju – zwyciezcy i medalisci Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Swiata i Europy.


Zawody odbywaja sie pod patronatem dwukrotnego mistrza olimpijskiego Aleksandra Kurlowicza.


(Grodno, ul. Komunalna 3, stadion «Niemen»)


Tel. 8 (0152) 77 37 94


***


1007___________.jpg


10–15 октября


Вечера-чествования матерей «С любовью к Маме!» (во всех районах области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


10- 15 pazdziernika


Wieczory Uczczenia Matek rejonu "Z miloscia do Mamy!".


Obchody Dnia Matki. Uczczenie kobiet matek: wielodzietnych, przybranych, matek  dzieci uzdolnionych. W programie uroczystosci: powitanie i wreczenie cennych prezentow matkom przez przewodniczacego  rejonowego komitetu wykonawczego, koncert  rejonowych  zespolow amatorskich, wystawy pamiatek.


(we wszystkich rejonach obwodu)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


***


1008.jpg


13 октября


Районный фотоконкурс «Мама – мое счастье» (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


13 pazdziernika


Rejonowy Konkurs Fotografii «Mama to moje szczescie».


Konkurs fotograficzny organizowany jest w celu wizualizacji szczescia bycia mama na tej ziemi, a takze zwrocenie uwagi spoleczenstwa na sztuke fotografii; poszukiwanie nowych form pracy. Zgodnie z regulaminem w konkursie fotograficznym biora udzial zarowno mieszkancy rejonu, jak i republiki.


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***


1009_______.jpg


14-15 октября


Открытый фестиваль интеллектуальных игр среди команд районных центров и малых городов Беларуси «Кубок Волока и Висека» (г.Волковыск)


Тел. 8 (01512) 2 75 00


14-15 pazdziernika


Otwarty Festiwal Gier Intelektualnych wsrod druzyn osrodkow rejonowych i malych miast Republiki Bialorus "Puchar Woloka i Wisieka”


Program festiwalu zawiera gry: "Co? Gdzie? Kiedy?", "Ryzykuj!", "6x6 dla uczonych" - dla wszystkich druzyn, a takze "Trojka" - dla doroslych zespolow, "Wlasna gra" - dla druzyn dzieciecych. W gre "C. G. K." synchronicznie graja w swoich miastach druzyny intelektualne malych miast swiata.


(Wolkowysk)


Tel. 8 (01512) 2 75 00


***


1010.jpg


15 октября


Бал-прием «Рэха забытага балю ў Барбары Радзівіл» (г.Ивье)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


15 pazdziernika


Przyjecie  «Echo zapomnianego balu u Barbary Radziwillowny».


Kostiumowany program teatralny,  warsztaty tancow salonowych, rzemiosel, koncert muzyki klasycznej.


(Iwie)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


1011.JPG


20 октября


Слет молодых специалистов района «Будущее Родины строить молодым!» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


20 pazdziernika


Zlot Mlodych Specjalistow rejonu "Przyszlosc Ojczyzny budowac mlodym!".


Spotkanie mlodych specjalistow z administracja rejonu, tworcze konkursy i programy koncertowe, wreczenie prezentow mlodziezy, "wolny” mikrofon, wystawy prac utalentowanej mlodziezy rejonu.


(Brzostowica)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


***


6f5cd2bed7a5450b391c35409f84a1a2.jpg


21 октября


«Пакроўскі кірмаш» (г.Лида)


Тел. 8 (0154) 52 34 69


21 pazdziernika


«Jarmark Pokrowski».


Impreza, ktora odtwarza obyczajowosc Bialorusinow. Chlopi po zakonczeniu prac na roli i zbiorow urodzaju udaja sie na targi, handluja, bawia sie, tancza i spiewaja. Mlodziez ma mozliwosc znalezc sobie pare.


(Lida)


Tel. 8 (0154) 52 34 69


***


1012.jpg


21 октября


Фестиваль театрального искусства (г. Гродно, ГУ «Центр культуры г. Гродно”)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


21 pazdziernika


Festiwal Sztuki Teatralnej.


Festiwal, ktory laczy  teatry amatorskie nie tylko z obwodu grodzienskiego, Bialorusi, ale i z zagranicy. (Bialorus, Polska)


(Grodno, Instytucja Panstwowa  «Centrum Kultury Grodna»).


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


1013.JPG


21 октября


Праздник «Любчанскі шпацыр Радзівілаў» (Любчанский замок, Новогрудский р-н)


Тел. 8 (015) 9 72 33 09


21 pazdziernika


Swieto «Lubczanski spacer Radziwillow».


Impreza obejmuje: koncerty  muzyki sredniowiecznej, warsztaty tanca, wystawe-sprzedaz mistrzow rzemieslnikow (plastycy, rzemieslnicy,  warsztaty rzezbiarzy w drewnie). "Wernisaz sera" – konkurs-degustacja wsrod producentow nabialu, konkurs sztuki kulinarnej wyrobow z sera.


(Zamek w Lubczu, rejon nowogrodzki)


Tel. 8 (015) 9 72 33 09


***


1014.jpg


28 октября


Театрализованный праздник «Осенний карнавал» (г.Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 53 68


28 pazdziernika


Swieto Teatralizowane «Karnawal jesienny».


Swieto odbedzie sie po raz pierwszy. Uczestnicy powinni zaprezentowac stroje tematycznie zwiazane z jesienia. W programie: konkursy, dyskoteka, a takze wystepy  zespolow mlodziezowych.


(Oszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


1015.JPG


29 октября


Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» (г. Гродно, центр «Наследие»)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


29 pazdziernika


Swieto Welny i Filcowania  «Filcowanie welny».


Po raz pierwszy w Grodnie zostana zaprezentowane  prace wielu mistrzow filcowania welny: zabawki, ozdoby, koce itp. Chetni beda mogli nauczyc sie podstaw tej sztuki podczas warsztatow.


(Grodno,  Centrum “Dziedzictwo”)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


1016.jpg


Октябрь


XI открытый республиканский турнир по фехтованию на шпагах памяти заслуженного тренера Республики Беларусь по фехтованию А.П. Чернушевича (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


Рazdziernik


XI  Otwarty Ogolnobialoruski  Turniej Szermierki na Szpady pamieci zasluzonego trenera Republiki Bialorus A. Czernuszewicza.


W turnieju biora udzial druzyny z Litwy, Lotwy, Polski, Ukrainy, Rosji i Bialorusi.


(Grodno)


Tel. 8 (0152)  77 28 77   


***


image165.jpg


Октябрь


Проект «Война и мир» (ГУК «Гродненская капелла»), Гродно


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00


***


image167.jpg


Октябрь


Открытый Республиканский турнир по плаванию памяти Мастера Спорта Республики Беларусь Александра Гончарова


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11


***


Ноябрь


LISTOPAD


1101.jpg


3-4 ноября


Чемпионат и первенство Беларуси по легкоатлетическому кроссу на кубок газеты «Народная газета» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


3-4 listopada


Mistrzostwa i Pierwszenstwo Bialorusi w  crossie lekkoatletycznym o Puchar gazety "Narodowa gazeta".


W programie mistrzostw bedzie rozegrano 12 kompletow medali w osobistych zawodach na dystansach od 1000 do 8000 metrow wsrod roznych grup wiekowych, a takze zostana ustaleni zwyciezcy i laureaci w druzynowych mistrzostwach wsrod obwodow Republiki Bialorus i Minska.  Na podstawie wynikow tego turnieju zostana wybrani czlonkowie druzyny reprezentujacy Republike Bialorus w mistrzostwach Europy w  crossie lekkoatletycznym.


(Grodno)


Tel.8 (0152) 77 28 77


***


1102.jpg


4 ноября


«Свята беларускай лялькі» (аг. Индура, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


4 listopada


«Swieto  lalki bialoruskiej».


Swieto, gdzie mozna zapoznac sie z roznymi tradycyjnymi  lalkami bialoruskimi, technikami ich wyrobu, zobaczyc przedstawienia z udzialem lalek, a takze wlasnorecznie zrobic tradycyjna lalke dla siebie i swoich bliskich.


(agromiasteczko Indura, rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


1103.jpg


4-7 ноября


Мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Октябрьской революции (г. Гродно, районные центры Гродненской области).


Тел. 8 (0152) 74 33 92


4-7 listopada


Uroczystosci z okazji Dnia Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej.


Koncerty uroczyste.


(Grodno, centra rejonowe obwodu grodzienskiego).  Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


1104.jpg


11 ноября


Областной праздник «Свята млынароў» (аг. Одельск, Гродненский район)


Тел. 8 (0152) 72 35 41


11 listopada


Obwodowe Swieto « Swieto Mlynarzy».


Festyn ku czci zawodu mlynarza, teatralizowany pochod, konkurs na najlepszy korowaj, degustacja pieczywa itp.


(agromiasteczko Odelsk, rejon grodzienski)


Tel. 8 (0152) 72 35 41


***


1105.jpg


18 ноября


Районный смотр-конкурс коллективов вокально-хорового жанра «Напеў зямлі маёй» (г. Ошмяны)


Тел. 8 (01593) 4 53 68


18 listopada


Rejonowy Festiwal-Konkurs Zespolow Wokalno-Choralnych "Spiew ziemi mojej ".


Celem imprezy jest promowanie spiewu wokalno-choralnego.


(Oszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


1106.jpg


24 ноября


Районный фестиваль КВН (г. Щучин, Центр культуры)


Тел. 8 (01514) 29 240


24  listopada   


Rejonowy Festiwal „Klub Wesolych i Zaradnych”.


Kazda druzyna przygotowuje wystepy, ktore ujawniaja potencjal intelektualny i tworczy zespolu w konkursowych zadaniach o charakterze humorystycznym.


(Szczuczyn, Centrum Kultury)


Tel. 8 (01514) 29 240


***


1108.jpg


24 ноября


Молодежная шоу-программа «Знай наших!» (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


24 listopada


Mlodziezowy Show "Poznaj naszych!".


Mlodziezowy Show "Poznaj naszych!"  z udzialem mlodych artystow wykonawcow, wystepy mlodziezowych zespolow muzycznych, zespolow tanecznych, z loteriami i konkursami. Wienczy  program dyskoteka.


(Brzostowica)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


1107.jpg


25 ноябряФестиваль литературных героев «Литера» (г. Новогрудок, Новогрудская районная библиотека)


Тел. 8 (0159) 72 24 58


25 listopada


Festiwal Postaci Literackich «Litera».


Przedstawione zostana mini spektakle z udzialem lalek postaci literackich, wykonanych przez bibliotekarzy i czytelnikow z materialow wtornych.


(Nowogrodek, Rejonowa Biblioteka w Nowogrodku)  


Tel. 8 (0159) 72 24 58   


***


1109.jpg


25 ноября


Районный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


25 listopada


Rejonowy Festiwal Tworczosci Dzieciecej "Gwiazdozbior talentow".


Na festiwalu spotkaja sie najlepsze choreograficzne, wokalne zespoly Korelicz i zaprezentuja widzom swoje talenty, podziela sie swoimi umiejetnosciami i dobrym humorem.


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***


1110.jpg


25 ноября


Районный конкурс грации и таланта «Краса Дятловщины-2017» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563) 2 11 48


25 listopada


Rejonowy Konkurs Wdzieku i Talentu "Pieknosc Dziatlowszczyzny-2017".


Zgodnie z regulaminem konkursu do udzialu zaprasza sie wszystkie chetne dziewczyny. Jak dziewczyny poradza sobie z zadaniami – oceniac bedzie jury konkursu.


W drodze do zwyciestwa trzeba bedzie pokonac kilka etapow konkursowych.


Fascynujace pokazy,  intryga konkursowa, cenne nagrody dla finalistek.


(Dziatlowo)


Tel. 8 (01563) 2 11 48


***


1111.jpg


25 ноября


Праздник частушки «Прыпеўкі з кожнага двара» (аг.Конвелишки, Вороновский район)


Тел. 8 (01594)2 24 05


25 listopada


Swieto Czastuszki «Przyspiewki z kazdego podworza».


Impreza pielegnujaca i odrodzajaca tradycje ludowe. W programie: wystepy w kategoriach, wizytowka "przyjechalismy do Was, pospiewac i zatanczyc...", czastuszki na temat targow itp., rywalizacja wykonawcow "Ech, czastuszki dobre, zaspiewamy je od duszy", wystepy zespolow wokalnych.


(agromiasteczko Konwieliszki, rejon woronowski)


Tel. 8 (01594) 2 24 05


***


1112.JPG


25 ноября


«Піліпаўскія вечары» (учреждения культуры г. Лиды и Лидского района)


Тел. 8 (0154) 52 34 69


25 listopada


«Wieczory Pilipowskie».


Impreza, ktora odzwierciedla obyczaje w okresie adwentu. Kobiety i dziewczyny zbieraly sie w jednym domu i zajmowaly rekodzielem: obrobka lnu, przedzeniem; spiewaly piosenki liryczne. Mlodziez organizowala tance, chlopaki flirtowali z dziewczynami.


(instytucje kultury Lidy i rejonu lidzkiego)


Tel. 8 (0154) 52 34 69


***


1113.jpg


Ноябрь-декабрь


Международный праздник классической музыки «ТуzеnНоusе» (г. Гродно, Гродненский областной драматический театр)


Тел.8 (0152) 54 29 04


Listopad-grudzien


Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej «TyzenHouse».


Cykl koncertow artystow wspolczesnych - zarowno uznanych w swiecie, jak i mlodych, wschodzacych gwiazd swiatowej sztuki muzycznej.


(Grodno, Grodzienski Obwodowy Teatr Dramatyczny)


Tel.8 (0152) 54 29 04


***


1114.jpg


Ноябрь


Районный конкурс КВН «Смеяться разрешается!» (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


Listopad


Rejonowy Konkurs Klubu Wesolych i Zaradnych «Smiac sie pozwala!».


Gra druzyn o tytul najbardziej pomyslowych wolkowyskiej ligi Klubu Wesolych i Zaradnych odbywa sie w Miejskim Domu Kultury w Wolkowysku, w konkursie biora udzial druzyny instytucji i organizacji miasta i rejonu.


(Wolkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


1115.JPG


Ноябрь


Мероприятия, посвященные Дню работников сельского хозяйства (во всех районных центрах области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


Listopad


Obchody Dnia Pracownikow Rolnictwa.


Festyn z okazji Swieta urodzaju, uroczyste uczczenie pracownikow wsi, koncerty plenerowe i w salach, wystawa podworkow tematycznych, warzyw i wyrobow rzemieslniczych itp. (we wszystkich rejonowych centrach obwodu)


Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


1116.JPG


Ноябрь


Областной праздник «Дажынкі – 2017» (г. Свислочь)


Тел. 8 (0152) 73 81 03


Listopad


Obwodowe Swieto «Dozynki – 2017».


Festyn, swieto urodzaju, uroczyste uczczenie pracownikow wsi, kombajnistow.


(Swislocz)


Tel. 8 (0152) 73 81 03


***


image161.jpg


Ноябрь


Праздник, посвящённый Дню пожилых людей «Во имя радости душевной»


(УО «Гродненский государственный музыкальный колледж», г. Гродно)


Контактный телефон: +375 15 252 52 20, +375 15 252 52 24


***


image173.jpg


Ноябрь


Республиканский молодежный конкурс "100 идей для Беларуси" (г. Гродно, молодежный центр «Гродно» (ул. Советская, 7))


Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 272 33 88, +375 15 272 23 59


***


image175.jpg


НоябрьРайонный конкурс «Супербабушка-2017» (ГУО «Гимназия № 9 им. Ф.П.Кириченко г. Гродно»)


Контактный телефон: +375 15 252 52 20, +375 15 252 52 24


***


Декабрь


GRUDZIEN1201.jpg


3 декабря


Районный благотворительный концерт ко Дню инвалидов (г. Островец)


Тел. 8 (01591) 2 14 48


3 grudnia


Rejonowy  Koncert Dobroczynny z okazji Dnia Osob Niepelnosprawnych.


W imprezie biora udzial osoby niepelnosprawne; pieniadze tak ofiarowane, jak i uzyskane ze sprzedazy biletow, sa przekazywane osobom niepelnosprawnym.


(Ostrowiec)


Tel. 8 (01591) 2 14 48


***


1202.jpg


3 декабря


V региональный молодежный фестиваль эстрадного творчества «Летим высоко» (г. Волковыск)


Тел. 8 (01512) 4 51 44


3 grudnia


V  Regionalny Mlodziezowy Festiwal  Tworczosci Estradowej "Lecimy wysoko".


Uczestnicy festiwalu to uczniowie szkol zawodowych, uczniowie starszych klas szkol srednich, pracujaca mlodziez. Najpierw odbywaja sie eliminacje. Jako goscie festiwalu zapraszani sa przedstawiciele mlodziezowych klubow DJ i MC, poczatkujacy mlodzi artysci.


(Wolkowysk)


Tel. 8 (01512) 4 51 44


***


1203.JPG


С 10 декабря


Рождественский праздник «В гостях у Деда Зимника и Бабы Завирухи»


(усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район)


Тел. 8 (01595) 2 21 07


Оd 10 grudnia


Swieto Bozonarodzeniowe «W goscinie u Dziadka Zimnika i Baby Zawieruchy».


Interaktywne swieto z zabawami, gdzie Dziadek Zimnik ze swoim orszakiem wita gosci i zyczy Wesolych Swiat.


(majatek Dziadka Zimnika, wies Zalejki rejonu iwiejskiego)


Tel. 8 (01595) 2 21 07


***


1204.jpg


 С 12 декабря


Рождественская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции


(г. Мосты, выставочный зал ГУК «Мостовский районный центр ремесел»)


Тел. 8 (01515) 4 31 35


Оd 12 grudnia


Bozonarodzeniowa Wystawa-jarmark Upominkow Swiateczno-Noworocznych.


Na targach beda prezentowane upominki o tematyce noworocznej. W ramach wystawy beda odbywac sie warsztaty dla zwiedzajacych (robienie  zabawek choinkowych i ozdob).


(Mosty, sala wystawowa Panstwowej Instytucji Kultury «Centrum Rzemiosla w Mostach»)


Tel. 8 (01515) 4 31 35


***


1205.jpg


14 декабря


Литературно-музыкальный вечер к 80-летию со дня рождения Е.А.Матвеева «И будет слово земляка звучать над родной стороной» (г. Дятлово)


Тел. 8 (01563) 2 29 50


14 grudnia


Wieczor Literacko-Muzyczny z okazji 80. rocznicy urodzin E. Matwiejewa "I bedzie slowo rodaka brzmiec nad strona ojczysta".


(Dziatlowo)


Tel. 8 (01563) 2 29 50


***


1206.JPG


15 декабря


Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (г. Гродно, ул. Советская)


Тел. 8 (0152) 72 06 94


15 grudnia


Teatralizowany Korowod Dziadkow Mrozow i Sniezek.


(Grodno, ul. Sowiecka)


Tel. 8 (0152) 72 06 94


***


1207.jpg


С 16 декабряАрт-представление под открытым небом «Новый год в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


Оd 16 grudnia


Impreza pod otwartym niebem


Nowy Rok w  Centrum Ekologiczno-Rozrywkowym "W goscinie u 12 miesiecy".


Interaktywna impreza z zabawami, gdzie gosci wita miesiac Grudzien (Styczen), w drodze na uczestnikow programu czeka wiele przeszkod, zabaw i impreza choinkowa z udzialem Dziadka Mroza, Sniezki i postaci z bajek.


(rejon nowogrodzki, jezioro Switez,  Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe)


Tel. 8 (01597) 2 69 94


***


1208____2.JPG


16-17 декабря


Легкоатлетические соревнования «Новогодний пробег» (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 77 28 77


16-17 grudnia


Zawody Lekkoatletyczne «Bieg Noworoczny».


Trasa 4 km przebiega przez teren stadionu podkreslajac jego wyjatkowosc. Oprocz logicznego zakonczenia sezonu istnieje mozliwosc zlozyc zyczenia z okazji Nadchodzacych Swiat i spedzic je w aktywnej formie.


Zwyciezcy sa ustalani w 9 kategoriach wiekowych wsrod mezczyzn i 6 wsrod kobiet. Odbywa sie  bieg kostiumowany Dziadkow Mrozow i Sniezek.


(Grodno)


Tel. 8  (0152) 77 28 77


***


1209.jpg


С 20 по 30 декабря


Театрализованное новогоднее представление в усадьбе Деда Мороза


«Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)


Тел. 8 (0152) 74 55 80


Оd 20- do 30 grudnia


Teatralizowane Przedstawienie Noworoczne  "Zabawy Zimowe na Kanale Augustowskіm "


Spotkanie z Dziadkiem Mrozem i Sniezka, postaciami ulubionych bajek – Balwanem, Krolowa Sniegu, Baba Jaga, Kikimora, Rozbojnikami.


Wesole konkursy, dowcipy, zabawy, piesni i korowody  wokol choinki; podroz  «Szlakiem basni» i po «Magicznym moscie»; zwiedzanie Muzeum Kanalu Augustowskiego; funkcjonowanie noworocznej  «Poczty».


(rejon grodzienski, Kanal Augustowski, sluza Dabrowka)


Tel. 8 (0152) 74 55 80


***


1210______1.JPG


22 декабря


Шоу–программа «Рождественские встречи (г.п. Кореличи)


Тел. 8 (01596) 7 10 86


22 grudnia


Show  "Spotkania Bozonarodzeniowe".


W trakcie przedstawienia widzowie moga zanurzyc sie w atmosferze prawdziwej zimowej bajki, ktora  rozbrzmiewa ulubionymi i znanymi swiatecznymi piosenkami, melodiami. Mozna spotkac sie ze znanymi postaciami (Dziadek Mroz i Sniezka, Zly i Dobry Czarodziej, Wrozka, Baba Jaga, 12 Miesiecy) za ktorych przebieraja sie dyrektorzy przedsiebiorstw i organizacji rejonu.


(Korelicze)


Tel. 8 (01596) 7 10 86


***


1211.jpeg


23 декабря


Районный праздник-конкурс «Дед Мороз и Снегурочка» (г. Новогрудок, пл. Ленина)


Тел. 8 (01597) 2 69 94


23 grudnia


Rejonowe Swieto-Konkurs «Dziadek Mroz i Sniezka».


(Nowogrodek, pl. Lenina)


Tel. 8 (01597) 2 69 94


***


1212.jpg


23 декабря


Праздничное включение новогодней иллюминации «НАшествие Дедов Морозов-2017!» (г. Слоним)


Тел. 8 (01562) 5 06 60


23 grudnia


Swiateczne Wlaczanie Iluminacji Noworocznej «Korowod Dziadkow Mrozow - 2017!».


(Slonim)


Tel. 8 (01562) 5 06 60


***


1213.jpg


25 декабря


Районный праздник «Калядкі» (г.п. Зельва)


Тел. 8 (01564) 2 45 31


25 grudnia


Rejonowe Swieto «Koledowanie».


Tradycyjny obrzed bialoruski osnuty na symbolice obrzedowej, obrzedowych rytualach,  piesniach (taniec Kozy, «koledowanie»).


(Zelwa)   


Tel. 8 (01564) 2 45 31


***


1214.jpg


25 декабря


Шоу-программа «Рождественские встречи» (г.Ошмяны)


Тел. 8 (01593)4 53 68


25 grudnia


Show «Spotkania Bozonarodzeniowe».


Rozrywkowy show z udzialem studia teatralno-estradowych miniatur «Smile», teatru   piesni i tanca «Impuls», ludowego zespolu piesni cyganskiej «Dzana Roma». Na widzow czeka tradycyjna swiateczna loteria od Dziadka Mroza.


(Oszmiana)


Tel. 8 (01593) 4 53 68


***


1215.JPG


25-31 декабря


Новогодние и рождественские мероприятия (г. Гродно, все районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


25-31 grudnia


Imprezy Noworoczne i Bozonarodzeniowe.


(Grodno, wszystkie rejonowe centra obwodu)


Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


1216.jpg


26 декабря


Чествование талантливой молодежи «Фейерверк талантов» (г.Щучин)


Тел. 8 (01514)2 88 82


26 grudnia


Rejonowe Uczczenie Mlodziezy Utalentowanej    «Fajerwerk talentow».


(Szczuczyn)


Tel. 8 (01514) 2 88 82


***


1217.jpg


26 декабря


Рождественский турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»


(аг. Мали, Островецкий район)


Тел. 8 (01591)2 14 48


26 grudnia


Bozonarodzeniowy Turniej Gier Intelektualnych «Co? Gdzie? Kiedy?».


(agromiasteczko Mali, rejon ostrowiecki)


8 (01591) 2 14 48


***


1218.JPG


27 декабря


Благотворительная елка для детей-сирот в доме Элизы Ожешко


(г. Гродно, дом-музей Э.Ожешко)


Тел. 8 (0152) 73 81 05


27 grudnia


Choinka Dobroczynna dla Dzieci Sierot w Domu Elizy Orzeszkowej 


(Grodno, Dom Muzeum E. Orzeszkowej)


Tel. 8 (0152) 73 81 05


***


лидский замок.jpg


27-30 декабряНовогодняя театрализованная шоу-фантазия «Волшебное путешествие в сказку» (площадь г. Лиды, Лидский замок и другие объекты и учреждения культуры)


Тел. 8 (0152) 52 32 81


27-30 grudnia


Noworoczny Teatralizowany Show  «Magiczna podroz w swiat bajki».


(plac Lidy, Zamek w Lidzie i inne osrodki kultury)


8 (0152) 52 32 81


***


 1220.jpg


28 декабряРайонное театрализованное шествие «ЕЛКА-ФЕСТ – 2017» (г.п. Вороново)


Тел. 8 (01594) 2 14 64


28 grudnia


Rejonowy Teatralizowany Korowod Postaci Noworocznych «CHOINKA-FEST – 2017».


(Woronowo)


Tel. 8 (01594) 2 14 64


***


1219.jpg


29 декабря


Благотворительный новогодний праздник. Спектакль-сказка для детей (г.п. Берестовица)


Тел. 8 (01511) 2 20 03


29 grudnia


Dobroczynne Swieto Noworoczne.


Widowisko dla dzieci. (Brzostowica)


Tel. 8 (01511) 2 20 03


***


1222.jpg


29 декабря


Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (г. Свислочь)


Тел. 8 (01513) 7 02 57


29 grudnia


Teatralizowany Korowod Dziadkow Mrozow i Sniezek.


(Swislocz)


Tel. 8 (01513) 7 02 57


***


1223.JPG


31 декабря


Новогодние мероприятия (г. Гродно, все районные центры области)


Тел. 8 (0152) 74 33 92


31 grudnia


Imprezy Noworoczne.


Noworoczny festyn nocny. (Grodno, wszystkie rejonowe centra obwodu)


Tel. 8 (0152) 74 33 92


***


1224.jpg


Декабрь


VI открытый фортепианный конкурс им Ф. Шопена (г. Гродно)


Тел. 8 (0152) 74 33 64


Grudzien


VI Otwarty Konkurs Fortepianowy im. F. Chopina.


(Grodno)


8 (0152) 74 33 64


***


1225.jpeg


Декабрь


Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год» (г. Сморгонь)


Тел. 8 (01592) 2 10 68


Grudzien


Rejonowy Show «Zjazd na Nowy rok».


Konkurs na najlepsza druzyne Dziadka Mroza.


(Smorgonie)


Tel. 8 (01592) 2 10 68


***


image177.jpg


Декабрь


Открытый кубок города Гродно по тяжелой атлетике


Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11


***


1226.jpg


На протяжении года


Областной фестиваль регионального фольклора «Панямоння жыватворная крыніцы»


Тел. 8 (0152) 73 81 03


W ciagu roku


Obwodowy Festiwal Folkloru Regionalnego «Paniamonnia zyciodajne zrodla».


Festiwal, ktory demonstruje osiagniecia najlepszych zespolow obwodu w celu zachowania tradycyjnego folkloru regionalnego.


Tel. 8 (0152) 73 81 03


***


image129.jpg


Белая вечеринка в ночном клубе «База» «White Party» (г. Гродно, ул. Победы, 35)


Контактный телефон: + 375 33 333 1 333


Гродненская правда
Комментарии (0)