Гродненщина - вчера и сегодня

Август / AUGUST / SIERPIEN

31.10.2017.
Праздник белорусской кухни Моц смаку.png
4 августа

Праздник белорусской кухни «Моц смаку» (Ивьевский район, аг. Лелюки)
На празднике белорусской кухни каждый сможет проявить свои кулинарные способности, попробовать белорусские национальные лакомства и хорошо отдохнуть. Во время мероприятия будет воздана похвала белорусскому столу, пройдет аукцион национальных блюд «Белорусская кухня», дегустация выпечки, мастер-класс «Бліны з сакрэтам».
В программе праздника: концерт коллективов любительского творчества, развлекательно-игровая программа «Бульбачка Смятанаўна запрашае», спортивные конкурсы «З’еш блінок – пакаці дубок». Гостей ждут выставка-ярмарка изделий народного творчества, игровые аттракционы.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74
August 4
Celebration of Belarusian cuisine "Mots savor" (Ag. Lelyuky, Ivy district)
Everyone will be able to show their culinary skills, try Belarusian national delicacies and have a good rest at the Belarusian cuisine holiday. During the event, praise will be given to the Belarusian table, an auction of national dishes "Belarusian cuisine", tasting of baking, a master class "Blinas z Sakretam" will be held.
In the program of the holiday: a concert of groups of amateur creativity, entertaining and playing program "Bulbaka Smjatana" zaprashaye ", sports competitions" Z'esh blinok - pakatsі dubok ". Guests are welcome to the fair of folk art products, gaming attractions.
Tel .:  8 (01595) 3 42 55
4 sierpnia 
Święto białoruskiej kuchni "Moc smаku" (w. Leluki, Iwiejski powiat)
Na festiwalu białoruskiej kuchni każdy będzie mógł pokazać swoje umiejętności kulinarne, spróbować białoruskie narodowe smakołyki i dobrze odpocząć. Podczas imprezy będzie oddana przewaga dla stołu białoruskiego, odbędzie się prezentacia potraw narodowych "Kuchnia Białoruska", degustacja pieczywa, warsztaty "Naleśniki z sekretem".
W programie festiwalu: koncert zespołów amatorskiej twórczości, rozrywkowy program "Bulbaczka Śmiatanawna zaprasza", konkursy sportowe "Zjesz blinok- pakaci dubok". Na gości czekają wystawa jarmark wyrobów sztuki ludowej, różne atrakcje.
Tel.: 8 (01595) 3 42 55
***
Легкоатлетический пробег Гродненская ночная десятка.JPG
4 августа
Легкоатлетический забег «Гродненская ночная десятка» (Гродненский район, д. Коробчицы, парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп»)
В парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» состоится второй легкоатлетический забег «Гродненская ночная десятка».
Впервые проведенное два года назад и в настоящий момент не имеющее аналогов в Республике Беларусь мероприятие представляет собой ночной забег по пересеченной местности, подсвеченной на протяжении всей трассы и пролегающей через территорию горнолыжного комплекса.
Тел.: 8 (029) 7 87 92 93
August 4
Athletics run «Grodno night ten» (Grodno district, д. Korobchitsy active recreation park «Olympus of Korobchitsy»)
In the active recreation park «Olympus of Korobchitsy» will take place the second athletics run «Grodno night ten».
At first this event was held 2 years ago and has no analogues in the Republic of Belarus. It is a night race on rough terrain, highlighted throughout the route and running through the ski resort.
Теl.: 8 (029) 787 92 93
4 sierpnia
Bieg lekkoatletyczny „Grodzieńska dziesiątka nocna” (rejon grodzieński w. Korobczyce. Park Rekreacyjny „Korobczycki Olimp”)
W Parku Rekreacyjnym „Korobczycki Olimp” odbędzie się drugi bieg lekkoatletyczny „Grodzieńska dziesiątka nocna”.
Po raz pierwszy przeprowadzone dwa lata temu oraz obecnie niemające analogów w Republice Białoruś przedsięwzięcie jest nocnym biegiem przełajowym, na podświetlonej trasie i przechodzącej przez terytorium kompleksu narciarskiego.
Tel.: +375 (29) 7 87 92 93
***
Культурно-спортивный праздник Соломенное дерби.png
4-5 августа
Культурно-спортивный праздник «Соломенное дерби» (Кореличский район)
Впервые в Кореличском районе построят «соломенную деревню», используя композиции из фигур, которые будут представлены на конкурс предприятиями и организациями района.
Целью проведения праздника является пропаганда здорового образа жизни, организация активного досуга молодежи. Соломенное дерби – это футбол на соломенном поле между соперниками из одного региона. В мероприятии примут участие две лучшие футбольные команды района.
На празднике будет работать торговые ряды, выставка-продажа изделий из соломы.
Тел.: 8 (01596) 7 10 86
http://korelichi-new.esy.es  
August 4-5
Cultural and sports festival "Straw Derby" (Korelichi, State Institution "Korelichi District Center of Culture and Folk Art", sq.17 September, 8)
For the first time in Korelichi district a "straw village" will be built using compositions from figures that will be submitted to the competition by enterprises and organizations of the district.
The purpose of the celebration is to promote healthy lifestyles, to organize active leisure for young people. A straw derby is football on the straw field between rivals from the same region. Two best football teams of the district will take part in the event. There will be shopping malls and exhibition-sale of products made from straw at the festival.
http://korelichi-new.esy.es  
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (8.00 - 17.00)
4-5 sierpnia
Festiwal Kultury i Sportu "Derby słomkowe" (Korelici, Państwowa Instytucja "Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Korelicach", pl. 17 Września, 8)
Po raz pierwszy w obszarze Korelici zbudować „ słomkowe wioskę”, stosując kompozycję z figur, które zostaną  zgłoszone do konkursu przez przedsiębiorstwa i organizacje dzielnicy.
Celem uroczystości jest promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie aktywnego wypoczynku dla młodych ludzi. Derby słomkowe to piłka nożna na polu słomy pomiędzy rywalami z tego samego regionu. W imprezie weźmie udział dwa najlepsze zespoły piłkarskie dzielnicy.
Na festiwalu odbywają się centra handlowe, wystawa - sprzedaż produktów ze słomy.
http://korelichi-new.esy.es 
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (8.00 - 17.00)
***
Праздник Раковичской иконы Божией Матери.jpg
9 августа
«Праздник Раковичской иконы Божией Матери» (Щучинский район, аг. Раковичи)
Паломники из г. Гродно и Гродненской области идут крестным ходом от храма Архангела Михаила в г. Щучин, чтобы поклониться чудотворной иконе и принять участие в праздничном богослужении.
По окончании церковной службы участников ожидает концертная программа, подготовленная творческими коллективами. Для всех жителей и гостей будет организована акция, выставка-продажа сувенирной продукции.
Тел.: 8 (01514) 7 28 48
August 9
«Mother of God of Rakovichi Holiday» (Shchuchin district, Rakovichi agrotown)
A religious procession to Rakovichi icon of the Blessed Virgin Mary gathers a large number of pilgrims. For all residents and visitors different events, exhibition and sale of souvenirs, a concert of amateur creativity will be organized.
Tel. 8 (01514) 7 28 48
9 sierpnia
"Święto Obrazu Matki Bożej Rakowickiej" (Rejon Szczuczyński, wieś Rakowiczy)
Pielgrzymi z Grodna i z okolic udają się procesją od kościoła (cerkwi prawosławnej) Michała Archanioła w Szczuczynie do Obrazu Matki Bożej w Rakowiczach, aby uczcić Cudowny Obraz i wziąć udział w uroczystej liturgii.
Po zakończeniu świątecznej liturgii wszyscy jej uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w koncercie, przygotowanym przez muzyczne i taneczne zespoły z okolic. Również dla wszystkich mieszkańców i gości Uroczystości będą organizowane różnorodne akcje, wystawy i sprzedaż pamiątek.
Tel.: 8 (01514) 7 28 48
***
Берестовица приглашает друзей.jpg
10-12 августа
Открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей «Берестовица приглашает друзей» (г.п. Б.Берестовица, площадка у озера д. Ивашковцы)
«Берестовица приглашает друзей» – это яркий праздник занимательного авиамоделирования, спортивного азарта и новых идей. Фестиваль радиоуправляемых моделей – это возможность хорошо отдохнуть на свежем воздухе вблизи озера в компании друзей, единомышленников и родных.
В программе фестиваля: выставка моделей самолетов, соревнования по воздушному бою в рамках этапа кубка Беларуси в классе «Союз-500», показательные выступления судомоделистов и полеты гидросамолетов, мастер-классы по основам управления авиамоделями. Любой желающий сможет днем насладиться живой музыкой, а вечером – посетить веселую дискотеку. 3D-вертолеты, парапланы, радиоуправляемый воздушный шар, песни под гитару, ночевка в палатках, песни у костра – праздник «Берестовица приглашает друзей» создан для всех любителей природы, романтики и полетов.
Тел.: 8 (01511) 2 20 03
August 10-12
"Berestovitsa invites friends"(Berestovitsa)
In August, berestovitsky district will take place the VII open festival of radio-controlled models "Berestovitsa invites friends", which will bring together modelers from different parts of Belarus. In the program — competitions on air combat, trade show models, boat launch and flying hydro-planes, demonstration flights and exhibition models, the closing ceremony of festival and rewarding the participants.
Tel.+3751511-2-20-03 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 hours (on working days)
http://berest-ide.by
10-12 sierpnia
"Bżostowica zaprasza przyjaciół" (Wielka Bżostowicа)
W sierpniu w Bżostowicy odbędzie się VII otwarty festiwal zdalnie sterowanych modeli " Bżostowicа zaprasza przyjaciół", na który zbierze aviamodelisty z różnych zakątków Białorusi. W programie zawody na air walce, wystawa modeli, loty hydro-samolotów, pokazowe loty i wystawa modeli, uroczyste zakończenie festiwalu i wręczenie nagród dla uczestników.
Tel.+3751511-2-20-03
http://berest-ide.by
***
Фестиваль Мядовы фэст.jpg
11 августа
Фестиваль «Мядовы фэст» (Кореличский район, аг. Цирин)
Всех гостей фестиваля ожидает праздничная программа, которая включает работу площадок: аллея мастеров «Творческий улей»; развлекательная площадка «Медовый разгуляй»; кулинарная площадка; игровая площадка; площадка «Книжный рой»; фотозоны и фотоконкурс «Медовое селфи».
Тел.: 8 (1596) 2 08 99
http://korelichi-new.esy.es 
August 11
Festival "Honey Fest" (Korelichi district, culture and leisure department "Tsirinsky House of Culture" Tsirin, Pochtovaya st., 26)
Festival program for the guests includes work of the venues: Alley masters "Creative Hive"; Entertainment area "Honey Razgylai"; culinary ground; playground; "Book Swarm" ground; Photo zones and photo contest "Honey Selfie".
http://korelichi-new.esy.es 
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (8.00 - 17.00), 7 16 19 (9.00 -20.00)
11 sierpnia
Festiwal "Myadovy Fest" (Dzielnica Korelici, dział kultury i rozrywki " Dom kultury Tsirinsky" Tsirin, ul. Pochtovaya, 26)
Oczekuje się, że dla wszystkich gości festiwalu przewidziano program festiwalu, który obejmuje prace miejsc: Alley mistrzowie " Kreacja twórcza "; Strefa rozrywki "Miód Razaglyai"; grunt kulinarny; plac zabaw; miejsce " Rób Swarm"; strefy zdjęciowe i konkurs fotograficzny " Kochanie niech ".
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (8.00 - 17.00),  7 16 19 (9.00 -20.00)
***
Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу.jpg
11 августа
Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу (Гродненский район, шлюз Домбровка, Августовский канал)
Третий открытый чемпионат Гродненской области вновь проведут в августе у шлюза Домбровка. Открытый формат соревнований подразумевает участие не только районных сборных, но и всех желающих команд.
Предыдущие соревнования показали, что это непростое испытание, для которого нужна определенная подготовка и знания правил, ведь победителей прошлых лет определяли не только по заработанным очкам, но и по степени загрязнения игроков.
В соревнованиях принимают участие команды из Гродненской, Брестской областей и Республики Польши.
Тел.: 8 (0152) 77 30 58
August 11
Open championship of Grodno region on marsh football (Grodno district, The Augustow Canal, gate «Dombrovka»)
The third open championship of the Grodno region will be held again in August at the gate «Dombrovka». The open format of the competition implies participation not only of the regional teams, but also of all willing teams.
Previous competitions showed that this is not an easy test, for which you need certain training and knowledge of the rules, because the winners of previous years were determined not only by earned points, but also by the degree of contamination of players.
The teams from Grodno region, Brest region and the Republic of Poland take part in the competitions.
Теl.: 8 (0152) 77 30 58
11 sierpnia
Otwarte Mistrzostwa obwodu grodzieńskiego w piłce błotnej (rejon grodzieński, śluza „Dąbrówka”, Kanał Augustowski)
Trzecie otwarte mistrzostwa obwodu grodzieńskiego znów zostaną przeprowadzone w sierpniu przy śluzie „Dąbrówka”. Otwarty format współzawodnictw przewiduje nie tylko udział reprezentacji rejonowych, ale i wszystkich chętnych drużyn.
Poprzednie współzawodnictwa pokazały, że to nie jest prostym wypróbowaniem, a potrzebne jest pewne przygotowywanie i znajomość zasad, ponieważ zwycięzców z lat poprzednich wyłoniono nie tylko według uzyskanych punktów, ale także według po stopnia zabrudzenia graczy.
W zawodach biorą udział drużyny z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej.
Tel.: +375 (152) 77 30 58
***
Фестиваль молодёжных субкультур Мы вместе(.png
11 августа
Фестиваль молодежных субкультур «Мы вместе» (г. Ошмяны, городской парк)
Мероприятие, направленное на пропаганду молодежных движений и здорового образа жизни, объединяет современные виды молодежного творчества: рок, хип-хоп, паркур, бит-бокс.
Во время фестиваля будет организована праздничная торговля, работа аттракционов и мастеров по аквагриму и пескографии. Все желающие смогут сфотографироваться на тематических фотозонах. Пройдут мастер-классы по народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. Праздник обещает быть ярким и незабываемым!
Тел.: 8 (01593) 4 53 68
http://oshmiany.belcult.by/
August, 11
The festival of youth subcultures "We are together" (Oshmyany, town park)
The event aimed at promoting youth movements and a healthy lifestyle. It will bring together modern types of youth activities: rock, hip-hop, parkour, beat boxing. Visitors can enjoy festive trade, rides and watch the work of face painting and sand-art masters. Everyone will be able to take a professional photo. Guests can practice and try their hands at folk arts and crafts. The holiday is going to be bright and unforgettable!
http://oshmiany.belcult.by/
Tel.: 8 (01593) 4 53 68, 4 54 68 (from 09.00 to 17.00)
11 sierpnia
Festiwal subkultur młodzieżowych "Jesteśmy razem" (miasto Oszmiana, park miejski)
Impreza, której celem jest promowanie ruchów młodzieżowych i zdrowego stylu życia, połączy nowoczesne formy kreatywności młodzieży: rock, hip-hop, parkour, bit-box.
Podczas festiwalu organizowany będzie świąteczny handel, praca wędrówek i mistrzów w aquagrimie i piaskografii. Wszystkim zainteresowanym osobom można fotografować w strefach tematycznych. Będą odbywały się zajęcia mistrzowskie dotyczące rzemiosła ludowego i sztuki lidowej. Święto  obiecuje być  niezapomnianym!
http://oshmiany.belcult.by/
Tel .: 8 (01593) 4 53 68, 4 54 68 (od 9:00 do 17:00)
***
Гродненский областной открытый спортивный праздник Плавание На чем попало..JPG
11 августа
Гродненский областной открытый спортивный праздник «Плавание «на чем попало» (Гродненский район, район Августовского канала, шлюз Домбровка)
Традиционное мероприятие, проходящее в рамках фестиваля «Праздник моря», во время которого зрителей ожидают заплывы на самодельных плавательных средствах.
Самым зрелищным этапом праздника является заплыв «на чем попало»: экипажи спускают на воду нестандартные плавательные средства, на которых под пристальным вниманием зрителей и болельщиков попытаются доплыть до финиша.
Тел.: 8 (0152) 72 07 84
August 11
Grodno Regional Open Sports Festival «Swimming «On anything» (Grodno district, The Augustow Canal, gate «Dombrovka»)
A traditional event, that takes place within the framework of the «Sea Festival», during which spectators are expected to swim in homemade swimming facilities.
The most spectacular stage of this festival is a swimming «on anything»: the crews launch non-standard swimming means and will try to swim to the finish on them.
Теl.: 8 (0152) 72 07 84
11 sierpnia
Grodzieńskie Obwodowe Otwarte Święto Sportowe „Pływanie na byle czym”
(rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza „Dąbrówka”)
Tradycyjne przedsięwzięcie odbywające się w ramach festiwalu „Święto morza”, podczas którego widzowie mogą obserwować pływanie na urządzeniach do pływania własnej roboty.
Najbardziej widowiskowym etapem święta są zawody „pływania na byle czym”: załogi spuszczają na wodę niestandardowe urządzenia do pływania, na których pod pilną obserwacją widzów i kibiców spróbują dopłynąć do mety.
Tel.: +375 (152) 72 07 84
***
Фестиваль шоу-программ Огонь. Вода. Воздух.png
12 августа
Фестиваль шоу-программ «Огонь. Вода. Воздух» (Гродненский район, аг. Коптевка)
В программе фестиваля: шоу-пескография, крио-шоу, шоу мыльных пузырей, шоу с собачками, фаер-шоу, концерт коллективов любительского творчества, работа спортивной площадки «Три стихии», детских аттракционов, выездной торговли, праздничная дискотека.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
August 12, 2018
Festival of show programs «Fire. Water. Air» (Grodno region, the agro-town of Koptevka)
In the program of the festival: show-sandblogging, cryo-show, show of soap bubbles, show with dogs, fire show, concert of groups of amateur creativity, work of the sports ground «Three Elements», children's attractions, itinerant trade, festive disco.
Tel .: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39(8.00 - 17.00). www.grodnokult.by
12 sierpnia
Festiwal show-programów "Ogień. Woda. Powietrze" (Rejon Grodzieński, ag. Коpciuwkа)
W programie festiwalu: show-rysowanie piaskiem, krio-show, show-mydlanе, show-psów, fajer-show, koncert zespołów amatorskish, praca boiska sportowego "Trzy potęgy", rozrywki dla dzieci, placówkа handlowа, świąteczna dyskoteka.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (od 8.00 do 17.00)
***
15027048121.jpeg
12 августа
Шоу-конкурс «Парад невест-2018» (г. Слоним, Центральная площадь)
Яркое, незабываемое шоу красоты и грации, в котором самые обворожительные и смелые девушки ведут борьбу за звание «Невеста года-2018».
В программе конкурса: парад-шествие; соревнования в грации, красоте, интеллектуальности, очаровании; конкурс свадебных ведущих; мастер-классы от ведущих мастеров парикмахерского искусства, стилистов, визажистов.
Тел.: 8 (01562) 5 06 36
August 12
Show-contest «Parade of brides-2018» (Slonim, Сentral square)
A bright, unforgettable show of beauty and grace in which the most charming and the bravest girls are fighting for the title of «Bride of the Year-2018».
In the program of the contest: parade-procession; competition in grace, beauty, intelligence, charm; contest for wedding emcees; master classes from the leading masters of hairdressing art, stylists, make-up artists.
http://scrnt.by/
Tel.: 8(01562) 5 06 36, 6 18 64 (8.30 - 17.30)
2 sierpnia
Show-konkurs «Parada narzeczonych – 2018» (m. Słonim, plac centralny)
Jasny, niezapomniany pokaz piękności i gracji, w którym najbardziej urocze i odważne dziewczyny walczą o tytuł «Panna Młoda roku – 2018».
W programie konkursu: parada-procesja; zawody w wdzięku, urody, inteligencji, piękno; konkurs ślubnych wiodących; warsztaty od najlepszych mistrzów fryzjerstwa, stylistów, wizażystów.
http://slonimrdk.by/
Tel.: 8 (01562) 5 06 36, 6 18 64 (od 8.30 do 17.30)
***
Праздник Мядовы вальс.png
13 августа
Праздник «Мядовы вальс» (Новогрудский район, аг. Вселюб)
Летний праздник целительного меда и душистых яблок соберет настоящих гурманов в агрогородке Вселюб Новогрудского района. Праздник «Мядовы вальс» запомнится гостям сладкой дегустацией, выставкой-продажей меда от местных пчеловодов, изделий мастеров народного и современного прикладного творчества, веселыми играми, развлечениями и сюрпризами, зажигательным концертом с участием лучших коллективов любительского творчества. Праздник завершится веселой танцевально-развлекательной программой «Медовый разгуляй».
Контактная информация: Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597)60-250, http://nov-centr.of.by
Реутская И.Е. – директор Вселюбского СДК, тел.8 (01597) 74708
August 13
Holiday "Honey waltz"(Novogrudok district, agrotown Vselyub)
Summer holiday of honey and sweet apples gather gourmets in agrotown Vselyub, Novogrudok district. Holiday " Honey waltz" will be remembered by sweet tasting, exhibition and sale of honey from local beekeepers, products of masters of folk and contemporary crafts, fun games, entertainment and surprises, electrifying concert with the participation of the best collectives of Amateur art. The celebration will end with a fun dance-entertainment "Honey party".
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy LCCand FC ", tel: 8(01597)60-250, http://nov-centr.of.by
Reutskaya I. E – Director Vselyub LHC, tel. 8 (01597) 74708
13 sierpnia
Święto "Miodowy walc" (nowogródzki rejon, Wsielub)
Latnie święto leczniczego miodu i pachnących jabłek gromadzi prawdziwych smakoszy we Wsielubiu rejonu nowogródzkiego. Święto „Miodowy Waltc” zostanie zapamiętany gościom słodkim smakiem, wystawą i sprzedażą miodu od miejscowych pszczelarzy, wyrobów ludowych i rzemieślniczych,wesołe zabawy rozrywki i niespodzianki, ekscytujący koncert najlepszych zespołów  amatorskich. Święto kończy się wesołym programem tańca rozrywkowego "Miodowy ubaw".
Informacje kontaktowe Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250, http://nov-centr.of.by
Reutska I.E. – Dyrektor Wsielubskiego WDK, tel.8 (01597) 74708
***
Праздник Новодворский фест.jpg
15 августа
Праздник «Новодворский фест» (Щучинский район, аг. Новый Двор)
После праздничного богослужения в Юрьевском костеле работники Новодворского Дома культуры приглашают посетить выставку цветов, лекарственных трав и сельскохозяйственной продукции. Сельчан и гостей ожидает праздничный концерт коллективов любительского творчества, а для самых маленьких участников праздника будет работать детская игровая площадка.
Тел.: 8 (01514) 4 51 31
August 15
Feast «Novodvorsky fest» (Shchuchin district, Novy Dvor agrotown)
After the festive act of worship in St George’s church the workers of Cultural Center in Novy Dvor invite to visit the exhibition of flowers, herbs and agricultural products. The villagers are offered to watch a festive concert of amateur art groups. For younger participants of the festival children playgrounds operate.
Tel. 8 (01514) 4 51 31
15 sierpnia
Święto "Nowodworski Fest" (Rejon Szczuczyński – wieś Nowy Dwór)
Po zakończeniu uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym p.w. Św. Jerzego w Nowym Dworze, pracownicy Nowodworskiego Domu Kultury zapraszają do zwiedzenia wystawy kwiatów, ziół leczniczych i produktów rolnych. Mieszkańców i gości czeka także świąteczny koncert, przygotowany przez miejscowe amatorskie zespoły ludowe, a dla najmłodszych uczestników święta będzie pracować plac zabaw dla dzieci.
Tel .: 8 (01514) 4 51 31
***
Фестиваль-ярмарка Кераміка Крэва.jpg
18 августа
Районный праздник «Пад знакам Лялівы», в рамках праздника «Фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва» (Сморгонский район, аг. Крево)
Фестиваль-ярмарка «Кераміка Крэва» проходит в древнем историческом, ремесленном и культурном центре Великого Княжества Литовского – местечке Крево, которое издавна славилось своими гончарными изделиями, а также необыкновенно яркой глиной. Еще в старину Крево славилось «кірмашамі», на которые съезжались мастера-гончары.  Праздник включает в себя выступления коллективов, исполняющих средневековые танцы, мастер-классы по изготовлению изделий из глины лучших керамистов Беларуси, выступления народных коллективов Беларуси и Литвы. Одним из увлекательных моментов праздника является демонстрация элементов рыцарских боев, фаер-шоу и танцевальная программа под открытым небом.
Тел.: 8 (01592) 2 10 68
August 18th
The regional holiday «Pad sign Lalivy», within the framework of the holiday – «Festival-kormash» Keramika Krava» (Smorgon district, Krevo, the center of the agro-town)
The regional holiday “Pad znakam Laliva”, within the framework of the festival – “Festival-kirmash Keramika Krava”  (Smorgon district, vil. Krevo, village center). The fair "Keramika Krava" takes place in the ancient historical, handicraft and cultural center of the Grand Duchy of Lithuania - the place of Krevo, which has long been famous for its pottery, as well as unusually bright clay. Even in the old times Krevo was famous for “kirmash”, which was an assembly for masters-potters. The festival includes shows by bands performing medieval dances, master classes on the production of clay products from the best ceramists of Belarus, performances by the folk groups of Belarus and Lithuania. One of the fascinating moments of the holiday is the demonstration of elements of knight battles, fire show and dance program in the open air.
http://www.rck.by/                                 
Tel .: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (from 8.00 to 17.00).
18 sierpnia
Dzielnica wakacje «Pod znakiem Lyalіvy» w ramach festiwalu – «Festival-kіrmash» Keramika Krewa» (Powiat Smorgon, ar. Krewo, centrum agromiasteczko).
Festiwal-jarmark „Keramika Krewa” rozgrywa się w starożytnym historycznym, rzemiosłowym centrum kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego - miasta Krewo, który od dawna słynie z ceramiki, a także niezwykle jasnej gliny. Już w dawnych czasach było znane Krewo „kіrmashamі”, na które przyciąga Potter głównego. Święto obejmuje występy zespołów wykonujących średniowieczne tańce, warsztaty dla produkcji wyrobów z najlepszych ilastych keramiki Białoruś, występy zespołów ludowych z Białorusi i Litwy. Jednym z fascynujących aspektów festiwalu jest pokaz z elementami walk rycerskich, pokaz ognia i tańca w programie na otwartym powietrzy.    Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.rck.by/          
Tel .: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (od 8.00 do 17.00)
***
автобои.png
18 августа
Автобои (Гродненский район, территория «Коробчицкого Олимпа»)
Со всей страны на Гродненский этап едут специально подготовленные автомобили, которые сразятся на подготовленной арене. Поле битвы покинет только один!
В программе мероприятия: экстремальное шоу «Битва машин», выступление рыцарских клубов, работа большой зоны развлечений для детей и взрослых, а также зоны питания (пиво, квас, мороженое, уха, плов, шашлыки, блинчики и многое другое).
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
www.grodnokult.by
August 18th
Car fights (Grodno region, the territory of Korobchitsky Olympus)
From all over the country, specially prepared cars drive to the Grodno stage, which will compete in the prepared arena. Only one will leave the battlefield!
In the program of the event: the extreme show «The Battle of Cars», the performance of knight clubs, the work of a large entertainment area for children and adults, as well as food zones (beer, kvass, ice cream, ear, pilaf, shish kebab, pancakes and much more).
Tel. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (8.00 - 17.00),
www.grodnokult.by
18 sierpnia
Auto walka (Rejon Grodzieński, teren "Коrobczycki Olimp")
Z całego kraju na Grodzieński etap jadą specjalnie przygotowane samochody, które zmierzą się na przygotowanej scenie. Pole bitwy opuści tylko jeden!
W programie imprezy: ekstremalne show "Bitwa maszyn", występ rycerskich klubów, praca strefy rozrywki dla dzieci i dorosłych, a także strefy wyżywienia (piwo, kwas chlebowy, lody, ucha, pilaw, kebaby, naleśniki i wiele innych).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (od 8.00 do 17.00)
www.grodnokult.by
***
Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства Песні Воранаўшчыны маёй.jpg
19 августа
Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй» (Вороновский район, г.п. Радунь, ул. Советская, 108)
В городском поселке Радунь доброй традицией стали встречи представителей всех национальностей, проживающих на территории Вороновского района, на открытом районном фестивале народных традиций и искусства «Песні Воранаўшчыны маёй».
Все с нетерпением ждут праздника, чтобы увидеть красоту национальных подворий и убедиться в талантах людей вороновской земли.
Фестиваль объединит белорусов, поляков, русских, литовцев, евреев, цыган, армян, украинцев и представителей многих других национальностей, которые живут дружно –  одной большой семьей.
На фестивале будут организованы многочисленные выставки-продажи работ мастеров народных ремесел; выставки картин из цветов; национальные подворья, где можно попробовать национальную кухню, увидеть традиции народов и послушать национальные песни. Также гостей ждут концертные программы на главной сцене, где выступят приглашенные участники из соседних районов и из столицы.
Тел.: 8 (01594) 2 35 35, 2 24 05
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
August 19
Open Regional Festival of Folk Traditions and Art "Song of My Voranashchyna" (Voronovsky District, Radun Town, Sovetskaya Street, 108)
In the city of Radun, a welcome tradition was the meeting of representatives of all nationalities living on the territory of the Voronovsky District at the Open Regional Festival of Folk Traditions and Art "Song of the Voranashchyny Maiy".
Everyone is looking forward to the holiday to see the beauty of the national farmsteads and to be convinced of the talents of the people of the Voronov land.
The festival will unite the Belarusians, Poles, Russians, Lithuanians, Jews, Gypsies, Armenians, Ukrainians and representatives of many other nationalities who live together - one big family.
At the festival there will be organized numerous exhibitions and sales of works by craftsmen; exhibitions of paintings from flowers; national farmsteads where you can try national cuisine, see the traditions of peoples and listen to national songs. There are also concert programs on the main stage, where guest participants from neighboring regions and from the capital will perform.
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by.
Tel: 8 (01594) 2 35 35 (from 10.00 to 20.00), 2 24 05 (from 8.30 to 17.30)
19 sierpnia
Odkryty rejonowy festiwal tradycji ludowych i sztuki "Pieśni Woronowszczyzny mojej"
(rejon Woronowski m. Raduń, ul. Sowiecka, 108)
W miasteczku Raduń tradycją stały się spotkania przedstawicieli wszystkich narodowości, zamieszkujących na terytorium rejonu Woronowskiego, na Odkrytym powiatowym festiwalu tradycji ludowych i sztuki "Pieśni Woronowszczyzny mojej".
Wszyscy z niecierpliwością czekają na święto, aby zobaczyć piękno zagród narodowych i upewnić się w talentach ludzi  ziemi woronowskiej.
Festiwal połączy Białorusinów, Polaków, Rosjan, Litwinów, Hebrajczyków, Cyganów, Ormianów, Ukraińców i przedstawicieli wielu innych narodowości, którzy mieszkają razem – jedną wielką rodziną.
Na festiwalu będą organizowane liczne wystawy i sprzedaż prac twórców ludowych, rzemiosła; wystawy zdjęć z kwiatów; krajowe podwórku, gdzie można spróbować kuchni narodowej, zobaczyć tradycji narodów i posłuchać narodowe piosenki. Również odbędzie się koncert na głównej scenie, gdzie wystąpią zaproszeni uczestnicy z sąsiednich powiatów i ze stolicy.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Telefon: 8 (01594) 2 35 35 (od 10.00 do 20.00), 2 24 05 (od 8.30 do 17.30)
***
Фестиваль Медово-яблочный спас.jpg
19 августа
Фестиваль «Медово-яблочный спас» (Гродненский район, аг. Обухово)
Агрогородок Обухово приглашает всех на фестиваль «Медово-яблочный спас». В программе: освящение яблок, дегустация различных сортов яблок и меда, презентация продукции местных пчеловодов, яркая развлекательная программа для детей и взрослых с различными конкурсами, работа мастеров по аквагриму и мехенди, фотозона «Яблочное селфи», выступление коллективов любительского творчества, выставка изделий декоративно-прикладного творчества, работа выездной торговли, детских аттракционов.
Завершится мероприятие ярким файер-шоу и праздничной дискотекой.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
August 19
Festival «Honey and Apple Spas» (Grodno District, Obuhovo)
The agro-town Obuhovo invites everyone to the festival «Honey and Apple Spas». In the program: apples consecration, tasting of different varieties of apples and honey, presentation of local beekeepers' products, a bright entertainment program for children and adults with various competitions, the work of masters of aquagrum and mehendi, photo zone «Apple salfi», performance of amateur art groups, exhibition of products of handiwork, work of itinerant trade, children's attractions.
The event will end with a bright fire-show and a festive disco.
Tel .: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (8.00 - 17.00).
19 sierpnia
Festiwal "Miodowo-jabłkowy Spas" (Rejon Grodzieński, ag.Obuchowo)
Аgromiasteczko Obuchowo zaprasza wszystkich na festiwal "Miodowo-jabłkowy Spas". W programie: poświęcenie jabłek, degustacja różnych odmian jabłek i miodu, prezentacja produktów lokalnych pszczelarzy, jasny program rozrywkowy dla dzieci i dorosłych z różnymi konkursami, praca mistrzów aqua makijażu i mеchеndzi, fotozonа "Jabłko selfie", występ zespołów amatorskich , wystawa wyrobów rzemiosła, placówki handlowe, rozrywki dla dzieci.
Impreza zakończy się fajer show i świąteczną dyskoteką.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (od 8.00 do 17.00)
***
Праздник Яблычны фэст.png
19 августа
Праздник «Яблычны фэст» (Новогрудский район, аг. Кошелево)
В программе праздника – театрализованные представления, концерт коллективов любительского творчества, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе «Яблочный бум» и оценить вкус блюд, главным ингредиентом которых является всеми любимый и полезный фрукт.
Праздник завершится веселой дискотекой.
Контактная информация: Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Вилимович В.И.-директор Кошелевского СДК,
тел. 8(01597) 92790
August 19
Holiday”Apple Fest”( Novogrudok district, agrotown Koshelevo)
In the holiday program there are concert of Amateur creative group, exhibition and sale of folk art products. Everyone will be able to participate in the master class "Apple boom" and taste dishes where the main ingredient is a beloved and healthy fruit.
The celebration will end with a fun disco.
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy DCCand FC ", tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Vilimovich V. I. – Director LHC
tel. 8(01597)92790
19 sierpnia
Święto "Jabłeczny fest" (nowogródzki rejon, Koszelewo)
Program festu to przedstawienia teatralne, koncerty amatorskich zespołów artystycznych, wystawa i sprzedaż wyrobów rzemieślników ludowych. Każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach „Jabłeczny bum” i docenić smak dań, głównym składnikiem, których jest umiłowany i zdrowy owoc.
Fest kończy się wesołą zabawą disco.
Informacje kontaktowe: Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
Wilimowicz W.I dyrektor Koszelewskiego WDK, tel. 8 (01597) 92790
***
14562f8ccf5f53c0e5718d1efd2d19b3.jpg
19 августа
Фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт» (д. Бакшты, Ивьевский район)
Прикоснуться к своим истокам, приобщиться к праздничным и повседневным традициям предыдущих поколений приглашаем в д. Бакшты на фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт».
Участники фестиваля смогут поближе познакомиться с традиционной региональной культурой быта, народной песней, народным творчеством.
В программе праздника: театрализованная программа «Сёння ў нашай хаце свята»; концерт фольклорных коллективов района «Гучы, родная песня»; развлекательно-игровая программа «Гульнёвы кірмаш»; мастер-класс «Танцы народнага побыту»; выставка-ярмарка народного творчества «З крыніц прыгажосці»; выставка предметов народного быта «Зроблена рукамі землякоў». На площадке будут работать игровые аттракционы, торговля.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74
August, 19
The festival includes workshops on weaving, embroidery, platting, ceramics; exhibitions by foremen of folk art, performances by folk groups (village Bakshty,  Ive District)
Tel. 8 (01595) 6 28 08
19 sierpnia
Festiwal kultury wiejskiej "Baksztauski kalaryt" (w. Bakszty, Iwiejski powiat)
(Dotknąć do swoich korzeni, przyłączyć się do świąt i codziennych tradycji poprzednich pokoleń zapraszamy do w. Bakszty na festiwal kultury wiejskiej " Baksztauski kałaryt ".
Uczestnicy festiwalu będą mogli się zapoznać z tradycyjną kuchnią regionalną kulturą życia codziennego, ludową piosenką i twórczością.
W programie uroczystości: teatralny program "Dziś w naszej chacie święto"; koncert zespołów narodowych rajonu "Guczy rodnaja piesnia"; rozrywkowy program "Gulniowy kiermasz";warsztaty "Tańcy narodnaga pobytu"; targi sztuki ludowej "Ze zródła piękności"; wystawa przedmiotów sztuki i życia ludowego "Zroblena rukami ziemlakow". W trakcie festywalu będą różne atrakcje, handel.
Tel. 8 (01595) 6 28 08
***
obschestvo-1_v-sochi-proydet-grandioznyy-festival-cvetov_1.jpeg
19 августа
«Фестиваль цветов» (Щучинский район, г.п. Желудок)
В программу фестиваля входят конкурсы букетов, цветочных композиций, костюмов и шляп из цветов, мастер-классы народных ремесел, выставка-продажа изделий народных умельцев и консультации специалистов по выращиванию цветов ландшафтному дизайну.
Также всем гостям и участникам предлагается костюмированная романтическая прогулка по таким достопримечательностям поселка, как: дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, парк каменных скульптур, цветочные усадьбы, выставочный зал Пинхуса Кременя.
Тел.: 8 (01514) 2 88 82
August 19
«Festival of Flowers» (Shchuchin district, Zheludok)
The festival program includes competitions in bouquets, flower arrangements, costumes, hats made of flowers. It is possible to visit workshops of folk crafts and a trade fair of craftsmen’s products. Experts can give recommendations on how to grow flowers and advise things on landscape design.
In addition historical and romantic walks to the sights of the village are offered. One can visit such places as the Chetvertinskys family’s palace and park complex, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, a park of stone sculptures, a flower Manor, Pinhus Kremen’s Exhibition Hall.
Tel. 8 (01514) 2 88 82
19 sierpnia
"Festiwal Kwiatów" (Rejon Szczuczyński, Żołudek)
Program festiwalu obejmuje konkursy bukietów i kompozycji kwiatowych, kostiumów i kapeluszy, zrobionych z kwiatów, warsztaty rzemiosłu ludowego, wystawy i sprzedaż wyrobów ludowych majstrów, jak również można będzie otrzymać konsultacje specjalistów w dziedzinie florystyki i projektów landszaftu.
Ponadto, wszyscy goście i uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w kostiumowym romantycznym spacerze, połączonym ze zwiedzaniem pałacu i parku rodziny Światopołk-Czetwiercińskich, kościoła Wniebowzięcia NMP, parku rzeźb kamiennych, wystawy Pinchusa Kremienia.
Tel .: 8 (01514) 2 88 82
***
Областной праздник Ганненскі кірмаш.jpg
24 -25 августа

Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п.Зельва).
Праздник, посвященный 760-летию городского поселка Зельва. В конце августа в г.п. Зельва состоится уникальное культурное событие – традиционный местный праздник «Ганненскікірмаш», приуроченный ко дню Святой Анны. Идея проводить ярмарку зародилась ещё в ХVІІІ веке, когда в Зельве собирались купцы и ремесленники со всей Речи Посполитой и европейских стран. В нынешнем году в рамках мероприятия пройдёт множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и др. Яркий акцент праздничной программы – презентация агроусадеб, площадок среднего и малого бизнеса. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители порадуют публику блистательными концертными номерами.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-17.30)
http://zcknt.zelva-kultura.by
August, 24-25
The regional holiday "Annensky Kirmash" ( Zelva),760th-anniversary of the town of  Zelva. A unique cultural event will be at the end of August in Zelva. It’s  the traditional local holiday - "AnnenskyKirmash". This holiday is connected with the day of St. Ann. The idea to celebrate the fair was originated in the 18th century, when merchants and artisans from all over the Polish-Lithuanian Commonwealth  and European countries gathered in Zelva. This year many original contests will be held within the framework of the event. At the end of the event the winners will be selected in the following nominations: "The best balcony design", "The best stylized costume", "The best photos and video of the holiday", "The most delicious loaf",  "The most colourful courtyard ", "The most beautiful horse carriage", etc. The bright accent of the festive program is the presentation of agro-fairs, medium and small businesses sites. Everyone will be able to buy original souvenirs at the exhibition-fair of decorative and applied arts. The collectives of amateur creativity and famous singers will delight the audience with brilliant concerts.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-17.30)
http://zcknt.zelva-kultura.by
24-25 sierpnia
Regionalne święto "Jarmark Annienski" (m. Zelwa),święto poświęcone 760-leciu miasteczka Zelwa. W końcu sierpnia w m. Zelwa odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne – tradycyjne lokalne święto "Jarmark Annienski", poświęcone dniu Świętej Anny. Pomysł przeprowadzenia jarmarku powstał jeszcze w ХVІІІ wieku, kiedy w Zelwie gromadzili się kupcy i rzemieślnicy z całej Rzeczypospolitej i krajów europejskich. W tym roku w ramach imprezy odbędzie się wiele oryginalnych konkursów, na podstawie których zostaną wyznaczone zwycięzcy w następujących kategoriach: "najlepszy wystrój balkonu", "najlepszy garnitur stylizowany", "najlepsze zdjęcia i film na temat święta", "najbardziej pyszny bochenek", "najbardziej żywe podworze", "najpiękniejszy konny wóz" itp. Jasny akcent świątecznego programu – prezentacja siedzib agroturystycznych, placów średniego i małego biznesu. Na wystawie-jarmarku wyrobów rzemiosła artystycznego wszyscy chętni będą mogli kupić oryginalne pamiątki. Zespoły twórczości amatorskiej i znane wykonawcy estadne zachwycą publiczność wspaniałymi koncertowymi numerami.
8(01564)71002, 8(01564)24531 (08.30-17.30 g.)
http://zcknt.zelva-kultura.by
***
Авиационно-спортивный праздник..JPG
25-26 августа
«Авиационно-спортивный праздник» (Территория бывшего аэродрома, г. Щучин)
Праздник, на котором можно увидеть выступления летчиков и парашютистов Военно-воздушных сил, войск ПВО Республики Беларусь, а также отряда милиции особого назначения; показ бронетанковой техники и спортивных автомобилей; соревнование на скорость между самолетом и спортивным автомобилем. Всех гостей ожидает увлекательная концертная программа, а самые смелые участники смогут совершить обзорные полеты на воздушном шаре. 
Тел.: 8 (01514) 2 88 82
August 25-26
«Aviation and sports festival» (Shchuchin and the territory of the former airdrome)
It is a holiday, where you can see performances of pilots and parachutists of the Air Forces and Air Defense Forces of the Republic of Belarus, armored vehicles and sports cars, performance of Special Police Forces, competition in speed between the aircraft and a sports car, survey flights in a hot-air balloon, an extensive concert program.
Tel. 8 (01514) 2 88 82
25-26 sierpnia
"Festiwal Sportów Lotniczych"
(Teren byłego lotniska, Szczuczyn)
Święto, w czasie którego można zobaczyć występy pilotów i spadochroniarzy Sił Powietrznych, oddziałów obrony powietrznej Republiki Białoruś oraz specjalnego oddziału milicji; Można zobaczyć wystawę pojazdów opancerzonych i samochodów sportowych i wziąć udział w wyścigach prędkości pomiędzy samolotem a samochodem sportowym. Wszystkich gości czeka przepiękny program koncertowy, a najbardziej odważni uczestnicy będą mogli dokonać lotów widokowych na balonie.
Tel.: 8 (01514) 2 88 82
***
img_2301_big.jpg
25 августа
Праздник хлеба (Дятловский район,  аг. Дворец)
В программе: театрализованное открытие праздника, чествование лучших хлеборобов жатвы 2018 года, «Веселая сельская эстафета», конкурс на лучший каравай среди КСУП Дятловского района, конкурс на лучшую домашнюю выпечку среди жителей агрогородка, дефиле юных моделей (конкурс дизайнерских причесок), флешмоб, концертная программа профессиональных артистов.
Тел.: 8 (01563) 3 24 46
http://ckdyatlovo.by/
25 August
A Bread Holiday
(Dvorets, Dyatlovo region)
In the program: the theatrical opening of the holiday, the celebration of the best harvesters of 2018, the "Merry rural relay race", the competition for the best round loaf among the CCSPs of Dyatlovo region, the contest for the best homemade pastries among the residents of the agrotown, the defile of young models (a design hairstyle contest), a flashmob, the concert  program of professional artists.
Тел.: 8 (01563) 3 24 46, 8 (01563) 2 21 71(from with 10:00 -17:00)
http://ckdyatlovo.by/
25 sierpia
Święto chleba (rejon Dziatłowski, agromiasteczko Dworzec)
Program: teatralizowane otwarcie święta, odznaczanie najlepszych rolników żniwa 2018 roku, wesoła sztafeta wiejska, konkurs na lepszy bochenek wśród  rolnychy   Rejonu Dziatłowskiego, konkurs na lepsze pieczenie domowe wśród mieszkańców agromiasteczka, pokaz mody młodych modeli (konkurs fryzur dyzajnerskich), flash mob, koncert artystów zawodowych.
Тел.: 8 (01563) 3 24 46, 8 (01563) 2 21 71(od 10:00 -17:00)        
http://ckdyatlovo.by/
***
Праздник молока Молочный край людям рай.png
26 августа
Праздник молока «Молочный край – людям рай» (Слонимский район, аг. Суринка)
Гостей праздника ожидает дегустация молока и молочной продукции, конкурс «Кто быстрее подоит корову», конкурс на лучшее блюдо из молочной продукции, выставки декоративно-прикладного искусства, викторины, игровые программы, концерт коллективов любительского творчества. Для самых маленьких участников будет работать детская площадка и аттракционы. В рамках мероприятия будут награждены лучшие работники молочно-товарных ферм.
Тел.: 8 (01562) 5 01 76
August 26
Milk holiday «Milk land- the paradise for people» (Slonim district, the village of Surinka)
The guests of the holiday will taste milk and milk products, take part in the contests «Who will milk a cow faster?», «The best milk dish»,  exhibitions of decorative applied arts, quizzes, entertaining programmes, the concert of amateur collectives. For young participants there will work a playground and attractions. The best workers of milk farms will get prizes at the holiday.
http://skrnt.by/
Tel.: 8(01562) 50176, 63591(8.30- 17.30)
26 sierpnia
Święto mleka «Kraina mleczna – ludziom raj» (Powiat słonimski, ag.Surinka)
Na gości festiwalu czeka degustacja mleka i produktów mlecznych, konkurs "Kto szybciej podoi krowę", konkurs na najlepsze danie z produktów mlecznych, wystawy sztuki dekoracyjnej, quizy, gry,  koncert zespołów amatorskiej kreatywności. Dla najmłodszych uczestników będzie działać plac zabaw dla dzieci i atrakcje. W ramach imprezy zostaną nagrodzeni najlepsi pracownicy gospodarstw mlecznych.
http://srknt.by/
Tel.: 8 (01562) 5 01 76, 6 35 91 (od 8.30 do 17.30)
***
августовский канал в культуре трех народов.jpg
27 августа          
Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Основными целями фестиваля являются: поддержка и развитие белорусской, польской и литовской национальных культур, укрепление и расширение международных культурных связей, развитие туризма.
В программе мероприятия: работа белорусских подворий, концертные программы белорусских, литовских и польских коллективов, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по народным ремеслам, игровая площадка «Августовские забавы», танцевально-развлекательная программа, спортивные соревнования, работа выездной торговли и детских аттракционов.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
August 27, 2018
Open championship of Grodno region on marsh football (Grodno region, the gateway «Dombrovka», the Augustow Canal)
The third open championship of the Grodno region will be held again in August at the gateway «Dombrovka». The open format of the competition implies participation not only of the regional teams, but also of all willing teams.
Previous competitions showed that this is not an easy test, for which certain training and knowledge of the rules are necessary, as the winners of previous years were determined not only by earned points, but also by the degree of contamination of players.
The teams from Grodno, Brest regions and the Republic of Poland take part in the competitions.
Tel .: 8 (0152) 77 30 58, 72 07 39 (8.00 - 17.00), www.grodnokult.by
27 sierpnia
Obwódowy otwarty festiwal sztuki ludowej "Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów" (Rejon Grodzieński, kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)
Głównymi celami festiwalu są: wsparcie i rozwój białoruskiej, polskiej i litewskiej kultur narodowych, wzmocnienie i rozszerzenie międzynarodowych kontaktów kulturalnych, rozwój turystyki.
W programie imprezy: praca białoruskich podworków, programy koncertowe białoruskich, litewskich i polskich zespołów, wystawa-jarmark wyrobów rzemiosła, warsztaty - ludowe rzemiosła, plac zabaw "Sierpniowe zabawy", taneczno-rozrywkowe, zawody sportowe, placówki handlowe, rozrywka dla dzieci.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 ( od 8.00 do 17.00)
***
funduk.jpg
29 августа
«Свята ляшчыны» (Щучинский район, аг. Лещанка)
К празднику орехового Спаса работники Лещанского сельского клуба приглашают всех желающих принять участие в конкурсе по сбору орехов. Все желающие смогут посетить выставку-продажу мастеров народного творчества, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению плетени, изделий из лозы, а также отведать блюда местной традиционной кухни.
Тел.: 8 (01514) 3 18 01
August 29
«The Holy Lyashchyny» (Shchuchin district, Leshchanka village)
Savior of the Nut Feast Day. The workers of Leshchanka country club invited to tender for the collection of nuts and visit the exhibition and sale of folk masters’ production. Workshops on wicker products manufacturing and plaiting are offered. Everyone will enjoy local traditional cuisine.
Tel. 8 (01514) 31801
29 sierpnia
"Święto Leszczyny" (Rejon Szcuczyński – wieś Leszczanka)
Pracownicy Leszczańskiego wiejskiego klubu zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na zbieranie orzechów. Wszyscy będą mogli zwiedzić wystawę mistrzów sztuki ludowej, uczestniczyć w warsztatach wyrobów z wikliny i winorośli, a także spróbować lokalnych tradycyjnych potraw.
Tel .: 8 (01514) 3 18 01
***
Праздника танца Танцуючы горад.png
Август-сентябрь
Праздник танца «Танцуючы горад» (г. Гродно, ул. Советская (дворики)
На центральных улицах города будут работать танцевальные площадки. Все желающие смогут познакомиться и принять участие в мастер-классах по таким направлениям, как хип-хоп, брейк-данс, сальса, бачата, кизомба, бразильский зук и др. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы и танцоры города. Сделаем наш город самым танцующим вместе.
Тел.: 8 (0152) 72 06 94, 68 47 57
August-September
Dance Festival "Tantsuyuchy  Horad" (Grodno, Sovietskaya Street (courtyards))
Dancefloors will work on the central streets of the city. Everyone will be able to get acquainted and take part in master classes in such areas as hip-hop, breakdance, salsa, bachata, kizomba, Brazilian zook and others. Professional collectives and dancers of the city will take part in the event. Let's make our city the most dancing together.
Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, 8.00 – 17.00), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (State Institution “Grodno City Cultural Center”, 8.30 – 17.30).
Sierpień-wrzesień
Święto tańca "Taneczne miasto" (m. Grodno, ul. Sowieckaja) Na centralnych ulicach miasta będą pracować placówki taneczne, gdzie każdy może zapoznać się oraz wziąść udział w kursach mistrzowskich w takich dziedzinach, jak hip-hop, break dance, salsa, bachata, kizomba, brazylijski zuk itd. W imprezie wezmą udział profesjonalne kolektywy i tancerze z miasta. Zróbmy nasze miasto najbardziej tańczącym razem.
Telefon kontaktowy : + 375 152 72 06 94
***
Митинг-реквиум Эхо далекой войны.jpg
Август-сентябрь
Митинг-реквием «Эхо далекой войны» (к 100-летию окончания Первой мировой войны) (г. Сморгонь, мемориальный комплекс по линии противостояния в Первую мировую войну)
Митинг приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны и посвящен увековечиванию памяти героев и жертв тех кровопролитных событий. Откроется митинг театрализованным представлением, возложением венков к мемориалу и выступлением гостей из городов-побратимов.
Тел.: 8 (01592) 2 10 61
august – september
The meeting-requiem "Echo of the distant war" (for the 100th anniversary of the end of the First World War) (Smorgon, Kaminsky Street, a memorial complex along the line of confrontation of the First World War of 1915-1917)
The meeting is timed to the 100th anniversary of the end of the First World War and is dedicated to perpetuating the memory of the heroes and victims of those bloody events. The rally will open with a theatrical performance, the laying of wreaths at the memorial and the performance of guests from sister cities.                         
http://www.rck.by/                                               
Tel .: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (from 8.00 to 17.00)
Sierpień –  wrzesień
Requiem „Echo z odległej wojny” (do 100-lecia pierwszej wojny światowej)
(m.Smorgoń, ul.Kaminskiego, pamięci złożonej na linii konfrontacji w pierwszej wojnie światowej, 1915-1917 rok)
Rajd jest planowane do 100. rocznicy pierwszej wojny światowej i jest dedykowany do utrwalenia pamięci o bohaterach i ofiarach krwawych wydarzeń. Odbędzie się teatralizowane przedstawienie, układanie wieńce w pamięci gości postaciami z Twin Cities.
http://www.rck.by/
Tel: 8. (01592) 69 4 53 2 10 61 (od 8.00 do 17.00)
***
Фестиваль Артистические встречи Гродно-Белосток (2).jpg
Август
Фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток» (г. Гродно)
Любителей и ценителей польской музыки, песен и танцев мы приглашаем на фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток». Коллективы из Гродненщины и Белосточчины встречаются, чтобы дружить и демонстрировать свои таланты, источники которых берут свое начало в нашей общей истории, где жизнь и песня всегда шли вместе. Участники будут дарить гостям свое творчество и хорошее настроение.
Тел.: 8 (0152) 72 04 16
Аugust
Festival “Artistic meetings” Grodno-Bialystok” (Grodno)
Lovers and admirers of Polish music, songs and dances we invite to the festival “Artistic meetings” Grodno-Bialystok”. Collectives from Grodno and Bialystok meet to show their talents, whose sources originate in our common history, where life and song always went together. Participants will give guests their creativity and good mood.
Contact phone: + 375 15 2 72 04 16
Sierpień
Festiwal "Spotkania artystyczne "Grodno-Białystok "(m.Grodno)
Zapraszamy fanów i wielbicieli polskiej muzyki, pieśni i tańców na festiwal "Artystyczne spotkania "Grodno-Białystok". Kolektywy z Grodna i Białegostoku spotykają się, aby pokazać swoje talenty, źródła których pochodzą z naszej wspólnej historii, gdzie życie i pieśń zawsze spotykają się razem. Uczestnicy podarują gościom swoją twórczość i dobry humor.
Telefon kontaktowy : + 375 15 2 72 04 16
***
Праздник Хлеб сыр квас и хорошее настроение.jpeg
Август
Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» (г. Новогрудок, пл. Ленина)
Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» объединяет настоящих гурманов и производителей качественных и полезных продуктов питания.
На «Территории вкуса» можно посетить подворья «Хлебная долина», «Сырная возвышенность» и «Реки вкуса и молочные берега». На подворье «Остров древних традиций» познать старинные технологии рождения хлеба, продегустировать мраморный монастырский хлеб, квас, мед, блины, а также приобрести лекарственные травы и бальзамы, которые для гостей представил Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь.
Тел.: 8 (01597) 6 02 50
Контактная информация: Жишко Н.М. – заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, тел. 8(01797) 23309
Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597) 60-250, http://nov-centr.of.by
August
Holiday “Bread, cheese, kvas and good mood” (Novogrudok, Lenin Square)
The feast of “Bread, cheese, kvas and good mood” brings together gourmets and manufacturers of high-quality and wholesome foods.
On "Territory of taste", you can visit the farmstead "Grain valley", "Cheese hill" and "River of taste and milk banks". In the courtyard of " Island of ancient traditions" you learn the ancient technology of the birth of the bread, taste the marble monastery bread, kvass, honey, pancakes, and buy  herbs and balms, which are introduced by  Holy Elisovetinskiy Lavrishevskiy monastery.
Contact information: Zhishko N. M.- the head of culture sector of the Department of ideological work, culture and youth affairs, phone: 8(01797)23309
Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy LCCand FC ",
tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Sierpień
Święto „Chleb, ser, kwas i dobry nastrój” (Nowogródek, pl.Lenina)
Święto „Chleb, ser, kwas i dobry nastrój” łączy w sobie znakomitych smakoszy i producentów wysokiej jakości  zdrowych produktów spożywczych.
Na „Terytorium smaku” można odwiedzić podwórka „Chlebowa dolina”, „Serowa wyżyna” i „Rzeki smaku i mleczne wybrzeża.” Na podwórku „Wyspa starożytnych tradycji”, można dowiedzieć się o starożytnych sposobach rodzenia się chleba,za smakować  marmurowego klasztornego chleba, kwas chlebowy, miód, naleśniki i kupić zioła i balsamy, które są przedstawia dla gości Św. Elisiejewski Ławryszewski męski klasztor.
Informacje kontaktowe: Żyszkoko N.M - szef działu kultury w dziale pracy ideologicznej, kultury i młodzieży,
tel. 8 (01797) 23309
Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
Гродненская правда
Комментарии (0)