Гродненщина - вчера и сегодня

Декабрь / DECEMBER / GRUDZIEN

31.10.2017.
Народное гулянье Зимние забавы в Воронче.png
8 декабря

Народное гулянье «Зимние забавы в Воронче» (Кореличский район, аг. Воронча)
Хотите незабываемо провести время, приняв участие в увлекательных зимних играх? Тогда скорее в агрогородок Воронча Кореличского района! Вперед за новыми впечатлениями! Зима – это волшебное время, когда мы все позволяем себе побыть немножко детьми, слепить снеговика и снежную бабу, поиграть в снежки, покататься на коньках, лыжах или санках.
На мероприятии также можно будет согреться горячим чаем, послушать народную музыку.
Тел.: 8 (029) 56 26 212
December 8
"Winter fun in Voroncha" (Korelichi district, Voronchansky rural club sector, Voroncha avenue, Filonchik str., 3b)
Do you want to spend an unforgettable time, taking part in exciting winter games? Then quickly go to the agro-town Voroncha of the Korelichi district! Go forward for new impressions! Winter is a magical time, when we all allow ourselves to be children a little bit, to make a snowman and a snowwoman, play snowballs, skate, ski or sled.
At the event, you can also warm yourself with hot tea, listen to folk music.
http://korelichi-new.esy.es  
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (8.00 -17.00),  8 (029) 56 26 212 (9.00 - 20.00)
8 grudnia
"Zabawa zimowa w Voroncha" (Dzielnica Korelici, region wiejski Voronchansky, aleja Voroncha, ul. Filonchik, 3b)
Chcesz spędzić niezapomniany czas, brać udział w ekscytujących grach w zimie? Potem szybko do agroturystyki Voroncha z dzielnicy Korelici! Do przodu, na nowe wrażenia! Zima - to magiczny czas, kiedy możemy pozwolić sobie na spędzenie dziatkom lepienie śnieżny kobieta, zabawy na śniegu, jazda na łyżwach, nartach lub sankach.
Na imprezie można też rozgrzać się gorącą herbatą, posłuchać muzyki ludowej.
http://korelichi-new.esy.es
Tel.: 8 (1596) 2 08 99, (8.00 -17.00),  8 (029) 56 26 212 (9.00 - 20.00)
***
Конкурс красоты грации и артистического мастерства Мисс Гродненский район.jpg
14 декабря
Конкурс красоты, грации и артистического мастерства «Мисс Гродненский район – 2018» (Гродненский район, аг. Обухово)
Яркое красочное шоу, где девушки будут соревноваться за титул «Мисс Гродненский район – 2018». Номинации конкурса: «Мисс Талант», «Мисс Артистичность», «Мисс Оригинальность», «Мисс Грация», «Мисс Харизматичность», «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Интернет». Также в программе конкурса красочные музыкальные номера, фотозоны  и др.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
www.grodnokult.by
December 14
The competition of beauty, grace and artistic skill «Miss Grodno district – 2018» (Grodno District, Obuhovo)
A bright colorful show, where the girls will compete for the title «Miss Grodno district – 2018». Nominations of the сompetition: «Miss Talent», «Miss Artistry», «Miss Originality», «Miss Grace», «Miss Charismatic», «Miss Audience Sympathy», «Miss Internet» . Also in the program of the сompetition: colorful musical numbers, photo zones, etc.
Tel .: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 -18.00).
www.grodnokult.by
14 grudnia
Konkurs piękności, gracji i artystycznego kunsztu "Miss rejon Grodzieński - 2018" (Rejon Grodzieński, ag.Obuchowo)
Kolorowe  show, gdzie dziewczyny będą rywalizować o tytuł "Miss rejon Grodzieński – 2018". Nominacje do konkursu: "Miss Talentu", "Miss Artyzm", "Miss Oryginalność", "Miss Gracja", "Miss Charyzmę", "Miss Publiczności", "Miss Internetu". Również w programie konkursu: kolorowe numery muzyczne, strefa foto  itp.
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39(08.00 -18.00) .
www.grodnokult.by
***
районный смотр-конкурс.png
15 декабря
Районный смотр-конкурс «ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА» (г.п. Кореличи)
В театрализованном шествии примут участие команды, состоящие из 10 участников в костюмах новогодних персонажей (сказочных, мультипликационных и др.), в числе которых обязательно будут и главные герои зимнего праздника Дед Мороз и Снегурочка.
Конкурсная программа заключается в демонстрации творческого номера «Новогоднее поздравление» (танцевального, вокального, инструментального, игрового и др.).
Тел.: 8 (01596) 2 08 99
December 15
Regional review competition "Grandfather Frost and the Snow Maiden" (Korelichi, State Institution "Korelichi District Center of Culture and Folk Art", sq.17 September, 8)
In the theatrical procession will take part teams consisting of 10 participants in the costumes of New Year characters (fairy, cartoon, etc.), among which there will necessarily be the main characters of the winter holiday – Grandfather Frost and Snow Maiden.
The competitive program consists of demonstration of the creative show "New Year's greeting" (dance, vocal, instrumental, gaming, etc.).
http://korelichi-new.esy.es.  
Tel .: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 86 (  8.00- 17.00)
15 grudnia
Regionalna konkurencja przeglądowa "Dziadek Mróz  i Śnieżka" (Korelici, Państwowa Instytucja "Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Korelicach", pl. 17 Września, 8)
Korowód parada wezmą udział zespoły z 10 uczestników w strojach świątecznych znaków (bajki, kreskówki), Wśród których są zobowiązane do bohaterów i zimowy urlop - Dziadek Mróz i Śnieżka.
Program konkursu polega na demonstrowaniu twórczego numeru "Powitanie Sylwestra" (taniec, wokal, instrumenta).
http://korelichi-new.esy.es. 
***
еатрализованное представление Зімовыя забавы на Агустоўскім канале в Усадьбе Деда Мороза.png
15 декабря 2017 г. – 15 января 2018 г.
Театрализованное представление «Зімовыя забавы на Агустоўскім канале» в «Усадьбе Деда Мороза» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Яркое зрелищное шоу на свежем воздухе – веселые конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети и взрослые побывают на «Тропе сказок», где встретятся со сказочными героями, загадают желание на «Волшебном мостике», посетят сувенирную лавку, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров.
В «Усадьбе Деда Мороза» открыта новогодняя «Почта», где каждый  сможет оставить письмо Деду Морозу с желанием и просьбой.
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
15 December 2017 – 15 January 2018
Theatrical performance «Winter entertainment on the Augustow Canal» in the «Manor of Santa Claus» (Grodno region, Augustow canal, Dombrovka sluice)
A bright entertainment show in the open air - funny contests, jokes, games, songs and dances at the New Year tree with Santa Claus and Snow Maiden. Children and adults will visit the «Fairy Tale», where they will meet with fairy-tale heroes, make a wish on the «Magic Bridge», visit a souvenir shop, participate in a master class on making New Year's souvenirs.
In the «Manor of Santa Claus» New Year's «Mail» is opened, where everyone can leave a letter to Santa Claus with a desire and a request.
Tel. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 -18.00).
www.grodnokult.by
15 grudnia 2017 r. – 15 stycznia 2018 r.
Spektakl "Zimowe zabawy na Kanale Augustowskim" w "Dworku dziada Mroza" (Rejon Grodzieński, kanał Augustowski, śluza Dombrówkа)
Jasne spektakularne show na świeżym powietrzu - zabawne konkursy, dowcipy, gry, piosenki i tańce przy choince z Dziadkiem Mrozem i Śnieżynka. Dzieci i dorośli docierają na "Szlaku bajek", gdzie spotkają się z fantastycznymi postaciami, zamyślić życzenie na "Magicznym mostku", odwiedzą sklep pamiątki, wezmą  udział w warsztatach produkcji noworocznych z pamiątkami.
W "Dworku dziada Mroza" otwarta christmas "Poczta", gdzie każdy będzie mógł zostawić list do Świętego Mikołaja z życzeniem i prośbą.
Tel. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 -18.00).
www.grodnokult.by
***
Представления в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи.png
Декабрь – январь 2018 г.
Представления в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи (Ивьевский район, д. Залейки)
Интересный, веселый и захватывающий совместный отдых для детей и родителей, школьников и студентов, трудовых коллективов и частных фирм.
Развлечения и представления, организованные народным театром игры «Зеленый фургон», пройдут в два этапа. Сначала зрителей ждет захватывающее путешествие по сказочному лесу с приключениями и испытаниями «Лес полон чудес», а затем – театрализованное игровое представление на сцене усадьбы.
Во время посещения театрализованных представлений, арт-спектаклей, праздников-ремейков, народных праздников каждый желающий сможет приобрести изделия мастеров Ивьевщины, заказать горячий обед в ближайшей агроэкоусадьбе и согреться ароматным чаем с выпечкой от торговых предприятий района.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74
Starting December, 15
Christmas holiday «Visiting Ded Zymnik and Baba Zaviruha». Interactive game show where Ded Zymnik with his suite welcome and
celebrate guests. (Ded Zymnik’s manor,  village Morino, Iwye district)
Tel. 8(01595) 6 07 25
Оd 15 grudnia
Swieto Bozonarodzeniowe «W goscinie u Dziadka Zimnika i Baby Zawieruchy». Interaktywne swieto z zabawami, gdzie Dziadek Zimnik ze swoim orszakiem wita gosci i zyczy Wesolych Swiat. (majatek Dziadka Zimnika, wies Morino rejonu  Iwiejskiego)
Tel. 8 (01595) 6 07 25
***
Новогодняя ёлка для детей-сирот.jpg
20 декабря
Новогодняя елка для детей-сирот (г. Гродно, ул. Ожешко, 17)
Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского совместно с предприятиями и организациями г. Гродно, православным и католическим духовенством в четырнадцатый раз в домике Элизы Ожешко проводит благотворительную новогоднюю елку для воспитанников детских домов и социальных приютов г. Гродно (возобновленная традиция Э. Ожешко). Юных гродненцев ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными героями, театрализованные представления, игры и конкурсы.
Тел.: 8 (0152) 73 81 05, 74 30 67, 72 36 09
December 20
Christmas tree for orphans (Grodno, Ozheshko Street, 17)
Grodno Regional Scientific Library named after E.F. Karsky together with the enterprises and organizations of Grodno, the Orthodox and Catholic clergy for the fourteenth time in the House of Eliza Ozheshko holds a charitable New Year tree for the children of orphanages and social shelters in Grodno (the renewed tradition of E. Ozheshko). Children are waiting for a meeting with Santa Claus and Snow Maiden, fairytale heroes, theatrical performances, games and contests.
Contact phone: + 375 15 2 73 81 05, + 375 15 2 74 30 67, + 375 152 72 36 09
Grudzień 20
Choinka Noworoczna dla dzieci-sierot (m.Grodno, ul. Ożeshkowej 17)
Regionalna Biblioteka Naukowa m.Grodna im. E.F. Karskogo wraz z przedsiębiorstwami i organizacjami m.Grodna, prawosławnym i katolickim duchowieństwem po raz czternasty w Domie Elizy Ożeszkowej przeprowadzą charytatywną Choinkę Noworoczną dla dzieci-sierot i domów opieki społecznej w Grodnie (odnowiona tradycja E. Ożeszkowej). Młodych mieszkańców Grodna czeka spotkanie z Dziadem Mrozem i Snieguroczkoj, bohaterami bajek, teatralnymi przedstawieniami, grami i konkursami.
Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94
***
Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.jpg
21 декабря
Карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (г.п. Зельва, центральная площадь)
Новогодняя атмосфера в г.п. Зельва воцарится задолго до боя курантов. В преддверии главного зимнего праздника жителей и гостей городского поселка ждет грандиозное марш-парад-шествие с участием самых добрых Дедов Морозов и самых очаровательных Снегурочек. Снеговик, молодой Новый год, сказочные персонажи – детей и взрослых будет радовать поющая и танцующая, от души веселящаяся и скандирующая «С Новым годом!» процессия. Всех участников праздника ждет много поздравлений, шуток, загадок, песен, танцев и угощений.
http://zcknt.zelva-kultura.by
Тел.: 8 (01564) 7 10 02
December, 21
Carnival procession of Fathers the Frost and Snow Maidens (Zelva, central square)
New Year's atmosphere in Zelva will be before the clock chime. On the eve of the main winter holiday the residents and the guests of the town will see a great parade with the participation of the kind Fathers the Frost and the most charming Snow Maidens. A snowman, a young New Year, fairy-tale characters with singing and dancing will please children and adults. All participants of the holiday will be given many congratulations, jokes, riddles, songs, dances and treats.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08: 30-17: 30)
http://zcknt.zelva-kultura.by
21 grudnia
Karnawałowy pochód Dziadków Mrozów i Śniegórek (m. Zelwa, plac centralny)
Noworoczna atmosfera w m. Zelwa zapanuje zadługo przed dzwonem kurantów. W przeddzień głównego zimowego święta mieszkańców i gości miasteczka czeka wielki marsz-parada-pochód z udziałem bardzo dobrych Dziadków Mrozów i najbardziej uroczych Śniegórek. Bałwan, młody Nowy rok, bajkowe postacie – dzieci i dorosłych będzie radować śpewający i tańczący, od duszy weselący  i ogłaszający "Z Nowym rokiem!" pochód. Wszystkich uczestników święta czeka wiele pozdrowień, żartów, zagadek, piosenek, tańców i poczęstunków.
8(01564)71002, 8(01564) 24531 (08.30-17.30 g.)
http://zcknt.zelva-kultura.by
***
Легкоатлетические соревнования Новогодний пробег.jpg
22 декабря
Легкоатлетические соревнования «Новогодний пробег» (г. Гродно)
Пробег является заключительным стартом уходящего года и знаменует закрытие легкоатлетического сезона. В этот день любой желающий сможет попробовать преодолеть дистанцию длиной 4 километра. Трасса проходит по территории спортивного комплекса «Неман» с забегом на центральную спортивную арену.
В программе спортивного праздника состоится костюмированный забег Дедов Морозов и Снегурочек.
Тел.: 8 (0152) 77 28 77
December 22
Track-and-field athletics competition "New Year's run" (Grodno)
The race is the final start of the outgoing year and marks the closing of the athletics season. On this day, anyone can try to overcome the distance of 4 kilometers. The track passes through the territory of the sports complex "Neman" with a run to the central sports arena.
In the program of the sports festival, the costume race of Santa Claus and Snow Maiden will take place.
Contact phone: +375 15 272 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee), +375 15 268 20 20, +375 15 268 38 20 (State Institution “Grodno City Cultural Center”)
22 grudnia
Lekkoatletyczne zawody «Wyścig noworoczny» (m.Grodno) Przebieg ten jest ostatnim w roku i oznacza zamknięcie lekkoatletycznego sezonu. Tego dnia każdy może spróbować pokonać odległość 4 km. Trasa przebiega przez teren kompleksu sportowego "Niemen" z zabiegiem do centralnej areny sportowej.
W programie święta sportowego odbędzie się wyścig kostiumowy Dziadów Mrozów i Snieguroczek.
Telefon kontaktowy: +375 15 272 06 94
***
Танцы со звездами.png
22 декабря
Шоу-программа «Танцы со звездами» (г.п. Кореличи)
Традиционно в канун Рождества, 23 декабря, состоится шоу-программа «Танцы со звездами».
«Танцы со звездами» – развлекательное шоу на конкурсной основе, которое проходит в районе уже второй год. В шоу участвуют пары, каждая из которых состоит из непрофессиональных танцоров, являющихся работниками различных организаций, кооперативов, предприятий Кореличского района. Участников шоу-конкурса готовят профессионалы своего дела, компетентные преподаватели хореографии УО «Кореличская ДШИ».
Зрители окунутся в атмосферу настоящей танцевальной гармонии. Всех поклонников хореографического искусства ждёт зажигательное исполнение ча-ча-ча, цыганского танца, народного танца, вальса, танго и т.д.
Тел.: 8 (01596) 2 08 99
December 22
Show program "Dancing with the stars" (Korelichi, State Institution "Korelichi District Center of Culture and Folk Art", sq.17 September, 8)
Traditionally, on Christmas Eve, December 23, the show program "Dancing with the Stars" will take place.
"Dancing with the Stars" is an entertaining show on a competitive basis, which takes place in the district for the second year already. The show involves couples, which consists of non-professional dancers, who are workers of various organizations, cooperatives, enterprises of the Korelichi district. Participants in the "show competition" are prepared by professionals - competent teachers of choreography of the Korelichi School.
The audience will plunge into the atmosphere of true dance harmony. All fans of choreographic art are waiting for the incendiary performance of "Cha-cha-cha", "Gypsy dance", "Folk dance", "Waltz", "Tango", etc.
http://korelichi-new.esy.es.
Tel .: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 86 (  8.00- 17.00)
22 grudnia
Pokaż program "Taniec z gwiazdami" (Korelici, Państwowa Instytucja "Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Korelicach", pl. 17 Września, 8)
Tradycyjnie, w wigilię wigilijną, 23 grudnia, odbędzie się pokaż program "Taniec z gwiazdami".
"Taniec z gwiazdami" to zabawny pokaz na gruncie konkurowania, który odbywa się już w dzielnicy już drugi rok. Pokaz obejmuje pary, z których każdy składa się z nieprofesjonalnych tancerzy, którzy są pracownikami różnych organizacji, spółdzielni, przedsiębiorstw okręgowych Korelici. Uczestnicy konkursu przygotowują specjaliści ze swojej dziedziny, kompetentni nauczyciele choreografii Szkoły Korelici.
Publiczność pogrąży się w atmosferze prawdziwej harmonii tańca. Wszyscy fani sztuki choreograficznej czeka zapalającą spektakl "Cha-cha-cha", " Tańca cygańskego ", "Tańca Ludowego", "Walc ", "Tango".
http://korelichi-new.esy.es.  
Tel .: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 86 (  8.00- 17.00)
***
Новый год в эколого-информационном центре.png
с 23 декабря 2017 года по 14 января 2018 года
Арт-представления под открытым небом «Новый год в эколого-информационном центре «В гостях у 12 месяцев (Новогрудский район, д. Новосады, оз. Свитязь)
В период новогодних и рождественских праздников Центр культуры приглашает провести выходной день или каникулы на живописном берегу озера Свитязь в эколого-информационном центре «В гостях у 12 месяцев». Гости вместе с хозяйкой Свитязянкой отправятся в увлекательное путешествие по сказочному лесу, где их ждет много интересных испытаний и приключений.
В программе: театрализованное сказочное представление, хороводы и веселые игры, конкурсы и подарки, зажжение новогодней елки и много других сюрпризов. Все посетители эколого-информационного центра смогут насладиться вкусом ароматного чая на травах.
http://nov-centr.of.by
Контактная информация: Жишко Н.М. – заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, тел. 8(01797) 23309
Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597) 60-250,
December 23, 2017 – January 14, 2018
Art performances under the open sky "New Year in eco-information centre " 12 months are visited" (Novogrudok district, village Novosady, Lake Svityaz)
During New Year  and Christmas holidays, Cultural Center invites you to spend weekend or holiday on the picturesque Bank of lake Svitiaz at the eco- information center " 12 months are visited". The guests with the owner  Svityazyanka will go on a fascinating journey through the fairy forest, where they will face many interesting challenges and adventures.
The program includes fabulous theatrical performance, round dance and fun games, competitions, gifts and many other surprises. All visitors of eco-information centre will  enjoy the taste of herbal tea .
Contact information: Zhishko N. M.- the head of culture sector of the Department of ideological work, culture and youth affairs, phone: 8(01797)23309
Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy LCCand FC ", tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Od 23 grudnia 2017 do 14 stycznia, 2018r
Prezentacja sztuki na przestrzeni otwartej „Nowy Rok w centrum eko-informacyjnym” Gościnność 12 miesięcy„ (rejon nowogródzki, .Nowosady, jez.Switeź)
Między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem Centrum Kultury zaprasza do spędzenia dnia wolnego lub ferii na pięknych brzegach jeziora Świteź w Centrum Eko-informacyjnym „Gościnność 12 miesięcy.” Goście wraz z gospodynią Switezianką będą mogli wziąć udział w ciekawejpodróży po bajecznym lesie, gdzie znajdą wiele ciekawych wyzwań i przygód.
Program obejmuje: teatralne przedstawienie wspaniałe, tańce i zabawy gry, konkursy i prezenty, oświetlenie drzewa i wiele innych niespodzianek. Wszyscy odwiedzający Centrum Informacji Ekologicznej będą mogli delektować się aromatyczną herbatą na ziołach.
Informacje kontaktowe: Żyszko NM - szef działu kultury w dziale pracy ideologicznej, kultury i młodzieży, tel. 8 (01797) 23309
Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
***
Чествование талантливой молодежи района Фейерверк талантов.jpg
27 декабря
Чествование талантливой молодежи района «Фейерверк талантов» (г. Щучин)
Традиционное мероприятие, которое проводится с целью поддержки талантливой молодежи района, является стимулом для развития творческого потенциала личности. В торжественной обстановке будет проведено награждение победителей и призеров областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов.
Тел.: 8 (01514) 2 88 82
December 27
«Fireworks of talents»(Shchuchin)
The traditional event aimed at supporting talented youth on Shchuchin land. The event is really a powerful incentive for the development of creative potential. The winners of regional, national and international festivals and competitions will be rewarded in a solemn atmosphere.
Tel. 8 (01514) 2 88 82
27 grudnia
Uhonorowanie utalentowanej młodzieży rejonu "Fajerwerki talentu" (miasto Szczuczyn)
Tradycyjna impreza, która odbywa się w celu wsparcia utalentowanej młodzieży w regionie, jest bodźcem dla rozwoju twórczego potencjału osobowego. W uroczystej atmosferze zostaną przyznani zwyciężcy i laureaci regionalnych, krajowych i międzynarodowych festiwali i konkursów.
Tel .: 8 (01514) 2 88 82
***
Праздник Дед Мороз и Снегурочка.png
Декабрь-январь
Праздник «Дед Мороз и Снегурочка» (г. Новогрудок, пл. Ленина)
Центр города Новогрудка в этот день погружается в настоящую новогоднюю сказку с Дедами Морозами, Снегурочками и другими сказочными персонажами. На главной сцене Центра культуры разворачивается целое действо-конкурс с участием новогодних персонажей.
Гостей ждут веселые игровые и музыкальные программы, встреча с ростовыми куклами и героями сказок. Любимые всеми персонажи праздника будут петь, танцевать, читать стихи, играть со зрителями – делать все, чтобы присутствующие почувствовали атмосферу Нового года.
«Елка, елочка, зажгись!» – знакомое с детства волшебное заклинание произнесет в этот день самый главный Дед Мороз. Именно ему предоставляется право зажечь елку города. Огни на зеленых веточках засверкают – и тут же, как по волшебству, загорится красочная иллюминация на площади!  
http://nov-centr.of.by
Контактная информация: Ковальская Н.П. – директор ГУК «Новогрудский РЦКиНТ», тел. 8(01597) 60-250,
Линник С.Н. – заведующий отделом культурно-массовой работы и народного творчества, тел. 8(01597) 22932.
December - January
Holiday “ Father Frost and Snow maiden”(Novogrudok, Lenin Square)
The downtown of Novogrudok on this day immersed in a real New Year tale with Father Frost, Snow maiden and other fairy-tale characters. There is an  event-competition with New Year characters on the main stage of the Cultural Center.
It offers fun games and music programs, meeting with  dolls and fairy tales. Loved by everyone  characters of the festival will sing, dance, read poetry, play with the audience and  do everything to make the audience  feel the atmosphere of  New Year.
"The New Year tree, New Year tree, light up!" - familiar from childhood magic spell is said by  Father Frost. He has the right to light the Christmas tree. Lights on green branches will shine and then   colorful lights will light up on the square!
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy DCCand FC ", tel: 8(01597)60-250, http://nov-centr.of.by
Linnik S. N. – head of the Department of cultural work,  arts and crafts, tel: 8(01597) 22932
Grudzień-styczeń
Święto „Mikołaj i Śnieżynka” (Nowogródek, pl.Lenina)
Centrum Nowogródka w ten dzień zanurzony w prawdziwą noworoczną bajkę ze św.Mikołajami, Śnieżynkami i innymi bajkowymi osobami..Na głównej scenie Centrum Kultury rozwija się cały konkurs z udziałem bajkowych bohaterów.
Oferuje on zabawy gry , programy muzyczne, spotkania z lalkami i bohaterami bajek. Ulubione bajeczne bohaterowie będą śpiewać, tańczyć, recytować poezję, bawić się z publicznością, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby poczuć klimat Nowego Roku.
„Choinka, choinka, zapalsię!” - znajome od dzieciństwa zaklęcie magiczne wypowie w tym dniu. główny Mikołaj To on ma prawo zapalać główną choinkę  miasta. Światła na gałęzizajaśnieją zielonym blaskiem, a potem, jakby za sprawą magii, kolorowe światła iluminacji rozjaśnią cały plac!
Informacje kontaktowe Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250, http://nov-centr.of.by
Linnik SN - szef wydziału kultury i sztuki masowej i ludowej, tel. 8 (01597) 22932
Гродненская правда
Комментарии (0)