Гродненщина - вчера и сегодня

Сентябрь / SEPTEMBER / WRZESIEN

08.01.2017.
Сентябрь / WRZESIEN
901.jpg
1 сентября
Районный праздник «Навстречу школьным открытиям» (г.п. Кореличи)
Тел. 8 (01596) 7 10 86
September, 1
 District holiday "Towards school discoveries."
Traditionally, annually holiday organizers collect participants from all district schools. The Day of Knowledge is also a true holiday for the whole family.
The programme includes: grand opening; Concert programme of children's creative collectives of the district, etc.
(Korelichi)
Tel. 8(01596) 7 10 86
1 wrzesnia
Rejonowe Swieto "W kierunku odkryc szkolnych".
Tradycyjnie, co roku sa organizowane imprezy, ktore gromadza uczestnikow ze wszystkich szkol rejonu. Dzien wiedzy – to rowniez  swieto dla calej rodziny.
W programie: uroczyste otwarcie, koncerty zespolow dzieciecych  rejonu.
(Korelicze)
Tel. 8 (01596) 7 10 86
***
1.jpg
1 сентября
Праздник книги «Белорусская книга: дорогами веков», посвященный 500-летию белорусского книгопечатания (г.Мосты)
Тел. 8 (01515) 3 39 24
September,1
Book holiday «Belarusian book: roads of centuries», devoted to the 500th anniversary of Belarusian book printing.
Literature viewing „Belarusian book for you” will be organized for the event participants, Belarusian songs will be performed by folk song band "Yarytsa", a literature game "Best Books of Belarus" will be played, literature conversation "Book - the basis of national culture."
(Mosty)
Tel. 8(01515) 3 39 24
1 wrzesnia
Swieto Ksiazki "Ksiazka bialoruska: drogami stuleci" z okazji  500-lecia bialoruskiego druku.
Dla uczestnikow imprezy bedzie zorganizowany  przeglad  literacki  "Ksiazka bialoruska ksiega dla Panstwa". W wykonaniu zespolu piosenki ludowej "Jaryca" zabrzmia  piosenki bialoruskie; odbedzie sie zabawa literacka "Najlepsze  ksiazki  Bialorusi", literacki dialog "Ksiazka podstawa  kultury narodowej ".
(Mosty)
Tel. 8 (01515) 3 39 24
***

4e3ddc8254a6d9479eeabb7f95b729f3.jpg
2 сентября
I фестиваль национальных блюд и напитков в Гродно «Карто-fan» (база отдыха "Привал")
Тел. 8 (0152) 72 06 94
September, 2
I national cuisine and drinks festival in Grodno «Karto-fun».
Festivities in honour of Belarus' most popular vegetable, potato.
(Grodno, Sovetskaya street)
Tel. 8(0152) 72 06 94
2 wrzesnia
I Festiwal Potraw i Napojow Narodowych w Grodnie «Karto-fun».
Swieto poswiecone najbardziej popularnym warzywom na Bialorusi – ziemniakom.
(Grodno, ul. Sowiecka)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
***
9e4705d3f94b8af88fad3bc73c7eca47.jpg
2 сентября
Праздник лисички (агрогородок Поречье)
Пройдут мастер-классы и викторины, игры и конкурсы для детей и молодёжи, концерт коллективов любительского творчества Гродненского района. Дегустация традиционным грибным супом и другими местными грибными блюдами. Выставка-продажа картин Владимира Покумейко, изделий народного творчества мастерицы Анны Тололо, конкурс на лучшую лесную фотографию   и многое другое.
***
ee4ea3ca66122934f07fe2661ba419b9.jpg
3 сентября
Районный праздник «Друкаванае слова ў Любчы» к 405-летию открытия Любчанскай типографии, а также к 500-летию белорусского книгопечатания (Новогрудский район, аг. Любча)
Тел. 8 (015) 972 33 09
September, 3
The regional holiday "Publishing of the Word in Lyubchа" to the 405 anniversary of opening of Lyubcha printing house, and also to the 500 anniversary of the Belarusian publishing.
The dramatized historical holiday.
(Novogrudok district, Lyubcha)
Tel. 8 (015) 972 33 09
3 wrzesnia
Rejonowe Swieto "Slowo drukowane w Lubczu" z okazji 405-lecia powstania drukarni w Lubczu oraz 500-lecia bialoruskiego druku.
Impreza teatralizowana.
(agromiasteczko Lubcza, rejon nowogrodzki)
Tel. 8 (015) 972 33 09
***

908.jpg
1-9 сентября
Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию 500-летия книгопечатания в Беларуси «Кніжная спадчына зямлі беларускай» (учреждения культуры г. Дятлово и Дятловского района)
Тел. 8 (01563) 2 29 50
September,1-9
Cycle of actions to the celebration of the 500 anniversary of publishing in Belarus “Book heritage of the Belarusian earth”.
In libraries of the area book exhibitions will be issued, the action “Time to read books of the native earth”, various actions: history lessons, informative hours, hours of interesting literature, competitions of experts, etc.
(cultural institutions of  Diatlovo and Diatlovo district)
Tel. 8 (01563) 2 29 50
1-9 wrzesnia
Cykl Imprez  z okazji 500-lecia bialoruskiego druku "Dziedzictwo ksiazek ziemi bialoruskiej ".
W bibliotekach rejonu zostana zorganizowane wystawy ksiazek,  akcja "Czas na lekture ksiazek rodzinnego kraju", rozne imprezy: lekcje historii,  godziny edukacyjne, godziny ciekawej lektury, konkursy znawcow.
(instytucje kultury  Dziatlowo i  rejonu  Dziatlowskiego)
Tel. 8 (01563) 2 29 50
***
6 сентября
Литературно-музыкальный праздник к 500-летию белорусского книгопечатания «Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць... » (ГУК «Вороновская районная библиотека»)
Тел. 8 (01594) 2 14 81
September, 6
Literature and music festivities dedicated to 500 years of Belarussian book-printing "Skaryna's book will go to eternity…"
Amateur readers of national books, poets and musitians, craftsmen will be invited. A creative meeting will be held with L.A. Kebich, Chairperson of Grodno Oblast branch of Belarus Writers Union.
(Voronovo regional library)
Tel. 8 (01594) 2 14 81 
6 wrzesnia
Swieto Literacko-Muzyczne z okazji 500-lecia bialoruskiego druku "Ksiege Skaryny w wiecznosci puscic... ".
Zostana zaproszeni milosnicy sztuki recytatorskiej  ksiazki bialoruskiej, poeci i muzycy, rzemieslnicy. Odbedzie sie  spotkanie tworcze z przewodniczaca grodzienskiego obwodowego oddzialu Zwiazku Pisarzy Bialorusi Ludmila Kiebicz i in.
(Instytucja Kultury Biblioteka Rejonowa w Woronowie)
Tel. 8 (01594) 2 14 81
***

cec29f1152eed405aa31b5eca59524b9.jpg
9 сентября
Фестиваль хмеля, солода и воды «LidBeer» (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 53 40 01
September, 9
Hop, malt and water festival «LidBeer».
Hop, malt and water festivalhas become traditional for residents and guests of Lida. Annually the organizers offer a diverse and events-packed program: historical quests, excursions to production facilities, musical- and playgrounds.
(Lida)
Tel. 8 (0154) 53 40 01
9 wrzesnia
Festiwal Chmielu, Slodu i Wody "Lidbeer".
Festiwal Chmielu, Slodu i Wody stal sie juz tradycyjnym dla mieszkancow i gosci miasta. Co roku organizatorzy Lidbeera oferuja gosciom zroznicowany program:  zadania historyczne, wycieczki na przedsiebiorstwo, place muzyczne i place zabaw.
(Lida)
Tel.  8 (0154) 53 40 01
***
909.jpg
9 сентября
«Бал у Мицкевича» (г. Новогрудок)
Тел. 8 (015) 9 72 33 09
September, 9
Ball «Chez Mickiewicz».
A classical Polish gentry ball in the Adam Mickiewicz House-Museum.
(Novogrudok)
Tel. 8 (015) 9723309
9 wrzesnia
Bal «Bal u Mickiewicza».
Klasyczny bal szlachecki w Domu-Muzeum Adama Mickiewicza. (Nowogrodek)
Tel. 8 (015) 9723309   

***
DSC05970.JPG
9 сентября
Праздник «Ивьевский помидор» (г.Ивье, набережная озера)
Массовое гуляние, посвященное популярному в г.Ивье овощу – помидору. В программе: театрализация, концерты, конкурсы на лучший овощной костюм, конкурс на самое оригинальное огородное пугало, на лучшее блюдо из помидоров, мастер-классы по изготовлению Помидора в различной технике декоративно-прикладного искусства; выставка-продажа и дегустация помидоров, сувенирной продукции; работа торговые ряды, аттракционов.
Тел. 8 (01595) 2 21 07
September, 9
Holiday "Ivy Tomato" (Ive, lakefront)
Mass celebrations, dedicated to the popular in Ivye vegetable - tomato. In the program: theatricalization, concerts, contests for the best vegetable costume, competition for the most original vegetable scarecrow, for the best dish from tomatoes, master classes for making Tomato in various techniques of decorative and applied art; Exhibition-sale and tasting of tomatoes, souvenirs; Work shopping arcades, attractions.
Tel. 8 (01595) 2 21 07
9 wrzesnia
Holiday „Ivie pomidor” (g.Ive, promenada nad jeziorem)
Swięto poswiecone najbardziej popularnym warzywom w Iwie – pomidoru. Program Swiąteczny: koncert, konkursy, wystawa i sprzedaz róznych gatunków warzywa Iwia.
Tel. 8 (01595) 2 21 07

***
905.JPG
9 сентября
Рыцарский турнир «Меч Лидского замка» (г. Лида, Лидский замок)
Тел. 8 (0154) 52 34 69
September, 9
Knightly tournament "Sword of the Lida Castle".
Bugurta with participation of knightly clubs and teams on historical fights, master classes of handicraftsmen, incendiary performances of the famous groups, master classes in medieval dances, tasting of medieval dishes and many other things.
(Lida, Lida castle)
Tel. 8 (0154) 52 34 69
9 wrzesnia
Turniej  Rycerski "Miecz  zamku w Lidzie".
Buhurty przy wspoludziale  klubow rycerskich i druzyn, pokazy rzemieslnikow, wystepy znanych zespolow,  pokazy  tancow sredniowiecznych, degustacja dan sredniowiecznych.
(Lida,  Zamek w Lidzie)
Tel. 8 (0154) 52 34 69
***
913.jpg
9 сентября
«Начатое Скориной» к 500-летию белорусского книгопечатания
(г. Дятлово, УК «Дятловский музей»)
Тел. 8 (01563) 2 13 41
September, 9
«Started by Skaryna», 500 years of Belarussian book-printing.
The event will be dedicated to formation of Belarusian book-printing. Participants will learn about major milestones of FranciskSkoryna's biography, as well as about new books by scientists and writers who were born in the Diatlovo region.
(Diatlovo, Local museum)
Tel. 8(01563) 2 13 41
9 wrzesnia
"Zainicjowane przez Skaryne" z okazji 500-lecia bialoruskiego druku.
Impreza  zostanie poswiecona ksztaltowaniu i rozwojowi druku bialoruskiego. Uczestnicy imprezy zapoznaja sie z znamiennymi etapami zyciorysu Franciszka Skaryny, a takze dowiedza sie o nowych pozycjach ksiazkowych naukowcow i pisarzy pochodzacych z rejonu  Dziatlowskiego.
(Dziatlowo,  Instytucja Kultury «Muzeum w  Dziatlowie”)
Tel.  8(01563) 2 13 41  
*** 
19a6d314afa215de811f78058db75d98.jpg
10 сентября 
«Танцующий город – 2017» (Гродно, пл. Советская) 
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***    
916.jpg
10 сентября
«Свята рыбака» (аг. Дотишки, Вороновский район)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
September, 10
Fishermen's Holiday.
The holiday will take place on the river bank, with participation of local amateur fishermen. The program includes an attraction "Zhirmun fishing", a best fish-dish contest, games, amusements and a lot more.
(agricultural township Dotishki, Voronovo region)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
10 wrzesnia
Impreza «Swieto Rybaka».
Swieto odbedzie sie nad brzegiem jeziora z udzialem miejscowych amatorow wedkarzy. W programie: atrakcja "Zyrmunskie wedkowanie", konkurs na najlepsze danie z ryb, zabawy, programy rozrywkowe i  in.
(agromiasteczko Dociszki, rejon woronowski)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
***
919.jpg
15 сентября
Праздник книги и печати «Зоркі лідскіх небасхілаў» (к 500-летию выхода первой книги на белорусском языке) (г.Лида)
Тел. 8 (0154) 52 54 61
September, 15
Book and printing festivities «Stars in the Lida Sky» (dedicated to 500 years of publication of the first book in the Belarussian language).
Celebrations will cover an event-packed creative program: literary and musical holiday, exhibitions of books on history of book printing in Belarus. Local writers, ethnographers, librarians will participate, along with editorial staff of newspapers, magazines, printing houses, clergy, creative collectives of the Lida region.
(Lida)
Tel. 8(0154) 52 54 61
15 wrzesnia
Swieto Ksiazki i Druku "Gwiazdy lidzkich horyzontow" (z okazji 500-lecia wydania pierwszej ksiazki w jezyku bialoruskim).
Swieto przewiduje bogaty program artystyczny: impreza literacko-muzyczna, wystawy ksiazek na temat historii druku na Bialorusi.  Udzial w imprezie wezma miejscowi literaci, bibliotekarze, przedstawiciele redakcji gazet i czasopism, drukarni, duchowienstwa, zespolow tworczych rejonu lidzkiego.
(Lida)
Tel. 8 (0154) 52 54 61
***
bc0d83ecd3b3a81e8498b92c0a60d9c7.jpg
16 сентября
Фестиваль-ярмарка «Праздник баранок» (г.Сморгонь)
Тел. 8 (01592) 3 16 68
September, 16
Festival-Fair «Baranka Celebration».
Popular mass festivities accompanied by broad-scale shopping and attractions. Its goal is popularization of a historic brand name "SmargonskiyaBaranki". The events include exhibition and sales of baking articles along with a creative fair program.
(Smorgon’)
Tel. 8(01592) 3 16 68
16 wrzesnia
Festiwal-Jarmark «Swieto Obwarzankow».
Festyn z handlem i rozrywka, majacy na celu popularyzacje zabytkowej marki "Obwarzanki smorgonskie", obejmuje wystawe-sprzedaz wyrobow piekarni i  program tworczy.
(Smorgonie)
Tel. 8 (01592) 3 16 68
***
55665dab8023b5d70b9db3722d2aebf3.jpg
22 сентября
Фестиваль книги «Кніжныя скарбы Беларусі» (г. Гродно, Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского)
Тел. 8 (0152) 73 81 05
September, 22
Book festival «Book Treasures of Belarus».
A regional festival where new books will be presented, meetings will be held with writers, journalists, publishers. The festival will include a regional self-made book contest.
(Grodno, Grodno regional E.F. Karski scientific library)
Tel. 8(0152) 73 81 05
22 wrzesnia
Festiwal Ksiazki  «Ksiazkowe skarby Bialorusi».
Festiwal obwodowy,  na ktorym zostana zaprezentowane  nowosci ksiazkowe, odbeda sie spotkania z pisarzami, dziennikarzami, wydawcami. W ramach festiwalu jest takze konkurs obwodowy ksiazki zrobionej wlasnorecznie.
(Grodno, Obwodowa  Biblioteka Naukowa imienia E. Karskiego w Grodnie)
Tel. 8 (0152) 73 81 05
***

050ec4c421eae25002d10c7669104785.JPG
23 сентября
День города Гродно (г. Гродно, парк им. Ж.-Э. Жилибера, пл. Советская, пл. Ленина)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
September, 23
Grodno City Day.
Popular mass celebration, with many sites reflecting historical and contemporary Grodno.
(Grodno, J.E. Gilibert park, Sovetskaya square, Lenin square)
Tel. 8(0152) 72 06 94
23 wrzesnia
Dzien Grodna.
Festyn z mnostwem roznych placowek, ktore odzwierciedlaja historie i wspolczesnosc Grodna.
(Grodno, Park im. J. E. Giliberta, plac Sowiecki, plac Lenina)
Tel. 8 (0152) 72 06 94

***
926___.jpg
23 сентября
Костюмированный бал для взрослых в государственном историко-культурном учреждении «Музей-усадьба М.К. Огинского» (аг. Залесье, Сморгонский район)
Тел. 8 (01592) 3 16 68
September, 23
Fancy-dress ball for adults at the M.K.OginskiMansionMuseum.
The fancy-dress ball is held in the traditions of early 19th century, being a historical reconstruction of the fancy-dress ball which took place annually in the M.K. Oginski mansion on the composer's birthday.
(agricultural township Zalessie, Smorgon’ region)
Tel. 8(01592) 3 16 68
23 wrzesnia    
Bal Kostiumowy dla Doroslych w Panstwowej Historyczno-Kulturalnej Instytucji "Muzeum-Dwor M. K. Oginskiego".
Bal kostiumowy jest historyczna rekonstrukcja balu  w kanonach poczatku 19 wieku. Odbywa sie w majatku M. K. Oginskiego z okazji urodzin kompozytora.
(agromiasteczko Zalesie, rejon smorgonski)
Tel. 8 (01592) 3 16 68
***
925_____2.jpg
22 – 24 сентября
Водный марафон «Августовский канал» (Гродно (р. Неман) – Гродненский район (Августовский канал)
Тел. 8 (0 29) 652 59 03
September, 22-24
Water marathon "Augustow canal".
Augustow water marathon is an international-scale event which takes place annually on the territory of Grodno (the Neman river) and Grodno region (Augustow canal).The marathon is aimed at strengthening friendship and improving storts relationships, propaganda and development of tourism as an important means of physical education and recreation.
(Grodno (the Neman river) and Grodno region (Augustow canal)
Tel. 8(0 29) 652 59 03
22 – 24 wrzesnia
Maraton Wodny  «Kanal Augustowski».
Augustowski  maraton wodny to  wydarzenie na skale miedzynarodowa. Odbywa sie co roku na terenie Grodna (rzeka Niemen) i rejonu grodzienskiego (Kanal Augustowski). Maraton ma na celu wzmocnienie przyjazni i doskonalenie zwiazkow sportowych, promocji i rozwoju turystyki jako waznego narzedzia wychowania fizycznego i rekreacji.
 (Grodno (rzeka Niemen) – rejon grodzienski (Kanal Augustowski))
Tel. 8 (0 29) 652 59 03
***
927.jpg
23 сентября
V открытый фестиваль сыра (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 45 39 20
September, 23
V Open Cheeze Festival
Just for this one day, the city center turns into "The Cheeze City where one can see cheeze sculptures, taste various kinds of cheeze, learn "cheezenews", and a lot more.
(Grodno)
Tel.: 8 (0152) 45 39 20
23 wrzesnia
V Otwarty Festiwal Sera.
Centrum miasta na jeden dzien zamienia sie w "Miasto Sera", gdzie mozna zobaczyc  rzezby z sera, skosztowac rozne odmiany sera, zapoznac sie z "sernymi wiadomosciami" i itp. (Grodno)
Tel.: 8 (0152) 45 39 20   
***
929.jpg
24 сентября
Праздник «На кірмаш у Пагародна» (аг. Погородно, Вороновский район)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
September, 24
Festivities "Nakirmash u Pagarodna" (Welcome to the Fair in Pogorodno).
A fair which demonstrates results of activities aimed at rebirth of folk artistic crafts and traditions in the region.
(agricultural township Pogorodno, Voronovo region)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
24 wrzesnia 
Swieto «Na jarmark do Pogorodna».
Jarmark, ktory demonstruje wyniki pracy na rzecz odrodzenia sztuki ludowej, rzemiosla i tradycji tego regionu.
(agromiasteczko Pogorodno, rejon woronowski)
Tel. 8 (01594) 2 24 05    
***
25d0c6fc7d5202223ec0e9a96d42b605.JPG
25 сентября 
Фестиваль «Вяртанне Паўночных Афін», с участием Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством М. Финберга (Музей-усадьба М.К. Огинского, д. Залесье, Сморгонский район) 
Тел. 8 (01592)3 16 68 
September, 25
 
Festival "Return of Northern Athens", with participation of National academic concert orchestra under the direction of M. Finberg. 
(M.K. Oginski Mansion Museum, Village Zalesie, Smorgon’ region) 
Tel. 8(01592) 3 16 68 
25 wrzesnia  
Festiwal  «Powrot Polnocnych Aten»,  z udzialem  Narodowej Akademickiej Orkiestry Koncertowej pod kierownictwem M. Feinberga.  
(Muzeum-Dwor M. K. Oginskiego, 
agromiasteczko Zalesie, rejon smorgonski) 
Tel. 8 (01592) 3 16 68 
***
1.jpg
28 сентября
V районный конкурс «Супербабушка-2017» (г.п. Россь, Волковысский район)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
September, 28
V regional contest "Supergranny-2017".
Regional contest of grandmothers who compete in various creative, culinary, intellectual events, defiles, etc.
(Ross', Volkovysk region)
Tel. 8 (01512) 4 51 44
28 wrzesnia
V Rejonowy Konkurs «Super babcia-2017».
Rejonowy konkurs wsrod babc, ktore rywalizuja w roznych artystycznych, kulinarnych, intelektualnych  konkursach itp.
(Ross' wolkowyskiego)
Tel. 8 (01512) 4 51 44
***
931.jpg
30 сентября
Областная выставка-ярмарка товаров и изделий, произведенных учреждениями профессионально-технического и среднего специального образования «Осень – 2017» (г. Гродно).
Тел. 8(0152) 74 32 37
September, 30
Regional exhibition-fair of products and articles made by professional and vocational secondary schools "Autumn-2017".
A fair demonstrating products and articles made in the national technique, manufactured by students of professional and vocational secondary schools.
(Grodno).
Tel. 8(0152) 74 32 37
30 wrzesnia
Obwodowa Wystawa-Jarmark Towarow i Wyrobow produkowanych przez instytucje edukacji zawodowo-technicznych i sredniospecjalnych "Jesien - 2017".
Targi, ktore demonstruja towary i wyroby, wykonane wedlug technologii krajowych, wyprodukowane przez uczniow instytucji edukacji zawodowo-technicznych i sredniospecjalnych.
(Grodno).
Тел. 8 (0152) 74 32 37
***
image153.jpg
30 сентября
Праздник традиционных ремесел ГУ «Гродненский городской центр культуры», филиал № 2 «Центр наследия»  (ул. Реймонта, 12)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20, +375 15 268 38 20
***
932.JPG
Сентябрь – ноябрь
Международный праздник органной музыки «Органы Европы звучат в Гродно» (г. Гродно, Гродненский государственный музыкальный колледж)
Тел.:8(0152) 54 29 04
September-November
International Organ Music Holiday "Organs of Europe Resound in Grodno".
Musicians and listeners are welcome to honour the unique, the only one not only in Belarus, but in all of the CIS, organ "Magnus Silesia Royal", installed in the concert hall of Grodno State musical college (particpant countries are Belarus, Russia, France, Japan, and others).
(Grodno,  Grodno State musical college)
Tel.:8(0152) 54 29 04
Wrzesien- listopad
Miedzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej "Organy Europy brzmia w Grodnie".
Do dyspozycji muzykow i uwagi sluchaczy - jedyny w swoim rodzaju, jedyny nie tylko na Bialorusi, ale i na terenie WNP organ "Magnus Silesia Royal", umieszczony w sali koncertowej  Panstwowego College'u  Muzycznego w Grodnie (kraje uczestniczace: Bialorus, Rosja, Francja, Japonia i inne).
(Grodno,  Panstwowy  Muzyczny College Muzyczny)
Tel.:8 (0152) 54 29 04
***
image143.jpg
Сентябрь
Открытая Республиканская велогонка памяти И. Байгота среди юношей (Гродно)
Контактный телефон: +375 15 277 17 12, +375 15 296 02 11
Гродненская правда
Комментарии (0)