Гродненщина - вчера и сегодня

Май / MAY / MAJ

08.01.2017.
Май/MAY/MAJ  
1_05.jpg
1 мая
Праздник труда (праздничные мероприятия) (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
Тел. 8 (0152) 74 33 92
May, 1
Labour Holiday (Festive Actions).
Festive events, concerts, meetings, etc. (Grodno, regional centers of the Grodno region)
Tel. 8 (0152) 74 33 92
1 maja
Święto Pracy (imprezy świąteczne).
Uroczystości, koncerty,  wiece, spotkania itp.  (Grodno i miasta rejonowe obwodu grodzieńskiego)
Теl. 8 (0152) 74 33 92
***
2_05.jpg
1 мая
Районный культурно-спортивный праздник, посвященный Празднику труда «Первомай - весну встречай!» (г.п. Берестовица)
Тел. 8 (01511) 2 20 03
May ,1
The Regional Cultural Sports Festival Dedicated to the Holiday of Labour "The May Day — Meet Spring!"
The holiday of spring, creativity and health is held in the city square of the 500th anniversary of B. Berestovitsa. The program includes concert performances of amateur creativity collectives, animation programs in summer amphitheatre, exhibitions of products of folk art, sports competitions of labour collectives, children's entertainments and attractions. (Berestovitsa)
Tel. 8 (01511) 2 20 03
1 maja
Rejonowa Impreza Kulturalno-Sportowa w ramach obchodów Święta Pracy „Pierwszy Maja – wiosnę spotykaj!”  
Święto wiosny, twórczości i zdrowia w Parku Miejskim im. 500-lecia Brzostowicy, program obejmuje koncerty i wystąpienia twórczych zespółów amatorskich, programy animacyjne w amfiteatrze letnim,  wystawy wyrobów sztuki ludowej, zawody zespołów pracowniczych, rozrywki i atrakcje dla dzieci.
(Brzostowica)
Теl. 8 (01511) 2 20 03
***
3_05.jpg
1 мая
Праздник «Майские напевы», приуроченный к возобновлению работы городского фонтана (г.Щучин)
Тел. 8 (01514) 2 9 240
May, 1
The Holiday "May Tunes" Dated for the Resumption of Work of the City Fountain.
The fountain. The arrival of sunny days is steadily associated with this decorative object of a city landscape among the citizens of Shchuchin. Besides in summer it is not only a decoration of the city, but a source of the cold. And the fountain is one of favourite places of meetings for the citizens. In May the opening of a season of the fountain by tradition will be noted by the bright festive program. (Schuchin)
Tel. 8 (01514) 2 9 240
1  maja
Święto „Śpiewy Majowe” dopasowane do ponownego otwarcia fontanny miejskiej.
Fontanna. Właśnie z tym obiektem dekoracyjnym krajobrazu miejskiego niezmiennie kojarzą mieszkańcy Szczuczyna nadejście słonecznych dni.  A w lecie jest ona nie tylko ozdobą miasta, lecz także źródłem chłodu. Ponadto fontanna jest dla mieszkańców miasta jednym z ulubionych miejsc spotkań. Majowemu otwarciu sezonu fontanny tradycyjnie towarzyszy barwny program świąteczny.
(Szczuczyn)
Теl. 8 (01514) 2 9 240
***
image011.jpg
1 мая
Тематическое мероприятие по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия «Сапоцкінскі цуд». В рамках мероприятия проходят мастер-классы по технике росписи пасхальных яиц согласно уникальной традиции, занесенной в список нематериального культурного наследия Республики Беларусь; посещение музея «Музей пісанкі»; экскурсионная программа «Сопоцкинский край: из прошлого в настоящее».
По предварительному заказу осуществляется проведение экскурс ионной программы «Августовский канал – жемчужина Принеманского края».
Контактный телефон: 8 (0152) 72 35 41
***
4_05.jpg
3 – 5 мая
Открытый республиканский турнир по плаванию памяти Ольги Соломовой. 3 мая – начало в 12.00, 4 мая – начало в 10.00, 5 мая – начало в 09.00
Место проведения: плавательный бассейн УСУ «Гродненская СДЮШОР № 5» (г. Гродно, ул. Соломовой, 76)
Тел: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11
May, 3 – 5
Open Republican Swimming Tournament in the Memory of Olga Solomova.
The traditional international swimming tournament among sports schools devoted to the memory of the brave partisan, the Grodno Komsomol district committee secretary Olga Solomova. (Grodno)
3 – 5  maja 
Otwarty Ogólnokrajowy Turniej Pływacki pamięci Olgi Sołomowej.
Tradycyjny międzynarodowy turniej pływacki wśród dziecięcych szkół sportowych oraz   dziecięcych szkół sportowych rezerwy olimpijskiej pamięci Olgi Sołomowej, odważnej uczestniczki ruchu partyzanckiego, sekretarza Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Komsomołu.
(Grodno)
***
5.jpg
4-6 мая
XV Открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике памяти Заслуженного тренера СССР В.С. Хомутова. На турнир приезжают молодые гимнасты, чтобы получить статус кандидата в мастера спорта и повысить уровень своего мастерства.(Гродно)
Контакты: Хомутова Наталья Александровна, 8 0152 - 72 02 90, + 37529 787 2952.
***
6.jpg
4-7 мая
X Международный турнир «Белые Росы» по художественной гимнастике. Ежегодно в нем принимают участие около 150 гимнасток из Беларуси, а также России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. (Гродно)  онтакты: Протасова Марина Анатольевна, +375 29 780 3024
***
image091.jpg
4-7 мая
Открытый чемпионат г.Гродно по художественной гимнастике  (г. Гродно). Соревнования пройдут в спортивном зале ГУ «Центральный спортивный комплекс «Неман».
Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11
***
7.jpg
5 мая
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Гродненская правда», посвященная Дню печати. Участвуют команды учреждений образования, коллективов физической культуры промышленных предприятий и организаций города. Построение участников и открытие состоятся на пл. Ленина в 14.45, старт эстафеты в 15.00 на пл. Тизенгауза. Финиш эстафеты пройдет на пл. Тизенгауза. (Гродно)
Контанкты: 8 0152 96 02 11, 77 17 23.
***

5 мая 
Духовно-просветительская акция «Пасхальный благовест» (агрогородки Новогрудского района)
Тел. 8 (015) 9 72 33 09
May, 5
Spiritual and Educational Share "Easter Toll".
The action takes place in agro towns in Novogrudok region where there are no temples. These days cultural institutions together with Novogrudok deanery organize the spiritual and educational action which includes a visit of needy families and disabled people. The exhibitions of folk art  products "From Terrestrial to Heavenly", a literature exhibition "A Holy Day Easter", meetings with  Novogorudok deanery clergy, mini-concerts are organized in cultural institutions. (agrotowns of Novogrudok region)
Tel. 8 (015)9 72 33 09
5  maja
Akcja Duchowo-Oświatowa „Wielkanocny Błagowiest”.
Akcja obejmuje agromiasteczka  rejonu nowogródzkiego, w których brak świątyń.   Instytucje kultury wraz z Nowogródzkim Dekanatem  organizują akcję duchowo-oświatowe, na którą składają się odwiedzanie rodzin potrzebujących i osób niepełnosprawnych; w instytucjach kultury są organizowane wystawy wyrobów sztuki ludowej „Od ziemskiego do niebieskiego”, wystawa literacka „Święty dzień – Wielkanoc”, spotkania z duchowieństwem Nowogródzkiego Dekanatu, małe koncerty.
(agromiasteczka rejonu nowogródzkiego)
Тel. 8 (015) 9 72 33 09
***
5_05.JPG
5 мая
Обряд «Юрье» (д. Охоново, Дятловский район)
Тел. 8 (01563) 2 14 48
May, 5
The “Yurye” Ceremony.
Familiarizing with a ceremony as an object of non-material cultural heritage of Belarus: The “Yurye” Ceremony. (v. Okhonovo, Diatlovo district)
Tel. 8 (01563) 2 14 48
5  maja
Obrzędy „Na Juria”.
Zaznajomienie się z obrzędami na św. Jerzego będącymi obiektem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi – obrzędami „Na Juria”.
(wieś Ochonowo, rejon Dziatłowo)
Теl. 8 (01563) 2 14 48
***
7_05.JPG
5-30 мая
Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства "ЛьВенок" (г.Лида, Лидская детская школа искусств)
(даты конкурсных прослушиваний указаны в положении, положение размещается на сайте ДШИ накануне конкурса)
Тел. 8 (0154) 52 47 97
May, 5-30
(dates of competitive listenings will be specified in documents posted on children’s art school website closer to a competition)
The Children's Art Republican Competition Festival "The Young Lion".
The children's art republican  competition festival "The Young Lion" is a dynamically developing cultural forum which collects the creative youth from all the republic and the neighbouring countries on its platforms.
Competitive listenings take place in 30 various nominations: "solo performance", "ensemble performance" and "choreographic art". (Lida, Lida children's art school)
Tel. 8 (0154) 52 47 97
5-30  maja
(terminy przesłuchiwań konkursowych są podane w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej  Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych    bliżej konkursu)
Ogólnokrajowy Festiwal Konkursowy Sztuki Dziecięcej „Lwiątko”.
Ogólnokrajowy festiwal jest dynamicznie rozwijającym się forum kulturowym, które na swoich placach koncertowych zrzesza twórczą młodzież z całego kraju i państw sąsiadujących.   Przesłuchiwania konkursowe odbywają się w 30 różnych nominacjach: wykonanie solowe, wykonanie zespołowe, sztuka choreograficzna.
(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Sztuk Pięknych)
Теl. 8 (0154) 52 47 97
***
image007.jpg
6 мая – «День хорошего настроения»

Игровая программа для детей. В нашей программе ребят ожидают забавные герои Сладкоежка и Вкусняшка . А также конкурсы, игры, веселые задания, зажигательная музыка с активными ведущими.
Время проведения: с 11.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May6th - "The day of good mood"
The game program for children. In our program, the children are expected amusing characters Sweet Tooth and snacks. As well as competitions, games, funny job, catchy music with the active lead.
Time: from 11.00 to 18.00.
6 maja – "Dzień dobrego nastroju"
Oprogramowanie do gier dla dzieci. W naszym programie dzieci czekają zabawne postacie słodycze i deser . A także konkursy, gry, zabawy, muzyka z aktywnymi wiodącymi.
Czas trwania: od 11.00 do 18.00.
***
image008.jpg
7 мая – «Угадай мелодию»
Развлекательная программа для детей и взрослых. Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May 7th - "Name That Tune"
Entertainment program for children and adults. Time: from 16.00 to 18.00.
7 maja – "jaka to melodia"
Program rozrywkowy dla dzieci i dorosłych. Czas trwania: od 16.00 do 18.00.
***
6_05.jpg
7-8 мая
7 мая в 11.00 – спортивное мероприятие состоится в Гродненском государственном университете им. Я.Купалы в спортивном зале борьбы, 
8 мая с 12.00 до 16.00 на Кургане Славы
В мероприятии примут участие около 40 спортивных и рыцарских клубов из России, Украины, стран ближнего зарубежья, а также подразделения Министерств обороны и внутренних дел Беларуси. В программе красочные мероприятия с участием зрителей — воинские игры и состязания, мастер-классы по стрельбе из лука и изготовлению доспехов, турнир по историческому фехтованию «Щит-меч», концертная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов, шествие участников фестиваля, представление команд-участниц, театрализованное костюмированное представление.
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, 6+375 15 28 20 20
May, 7-8
The Slavic Martial Arts Festival
Competition Festival takes place in 2 days:
  - 1 -the day of in unarmed combat competitions;
  - 2 – the Slavic martial arts day.
The Slavic martial art top clubs, as well as the teams of the Armed Forces and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus representatives, are competing in their skills. (Belarus, Russia, Ukraine) (Grodno)
Tel. 8 (0152) 73 81 03 
7-8  maja 
Festiwal Słowiańskich Sztuk Walki.
Festiwal i zawody trwają przez dwa dni:
1. Dzień zawodów w walce wręcz;
 2. Dzień słowiańskich sztuk walki.
Najlepsze kluby słowiańskich sztuk walki, jak również drużyny przedstawicieli Sił Zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś, rywalizują i prezentują swoje mistrzowskie umiejętności. (Białoruś, Rosja, Ukraina)  (Grodno)
Теl. 8 (0152) 73 81 03
***
30_05.JPG
8 мая
Районная акция с вело-, мото-, автопробегом «От памятника к памятнику. С лампадой Вечного огня» (памятники в населенных пунктах Волковысского района)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
May, 8
Regional Action with a Motor-Car Run "From a Monument to a Monument. With the Eternal Fame Icon Lamp".
The action starts from the Eternal flame and has five routes which cover all the places of burial and memorable signs to fellow countrymen with meetings and icon lamps ignition. Authorities, public associations, different organizations and educational institutions of the area participate in the run annually. The run finishes in the place of execution and burial of more than 4 000 civilians and prisoners of war - in the natural boundary “Porokhovnya”. (monuments in settlements of Volkovysk district)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
8  maja
Rejonowa akcja z rajdem rowerzystów, motocyklistów, automobilistów „Od pomnika do pomnika. Ze zniczem Wiecznego Płomienia”.
Akcja startuje przy Wiecznym Płomieniu w pięciu kierunkach obejmujących wszystkie miejsca pochówku i znaki pamiątkowe, gdzie odbywają się wiece i są zapalane znicze. W rajdzie biorą udział przedstawiciele władz, organizacji społecznych, instytucji edukacyjnych rejonu. Punktem końcowym jest miejsce egzekucji i pochówku ponad 4 000 cywilów i jeńców wojennych w uroczyku Porochownia. 
(pomniki w miejscowościach rejonu wołkowyskiego)
Теl. 8 (01512) 4 51 44
***
9_05.JPG
9 мая
Мероприятия, посвященные Дню Победы (г. Гродно, все районные центры области)
Тел. 8 (0152) 74 33 92
May, 9
The Actions Dedicated to the Victory Day.
The solemn concerts, meetings, celebrations of veterans, mass holidays devoted to the victory in the Great Patriotic War. (Grodno, all regional centers of the area)
Tel. 8 (0152) 74 33 92
9  maja
Imprezy poświęcone obchodom Dnia Zwycięstwa.
Uroczyste koncerty, wiece, spotkania, uhonorowanie weteranów, masowe imprezy poświęcone Zwycięstwu w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.  
(Grodno i miasta rejonowe)
Теl. 8 (0152) 74 33 92
***
image071.jpg
9 мая
День Победы на базе отдыха «Привал», Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны (д. Пышки, Гродненский район). В этот день пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов войны, спортивные мероприятия и традиционный салют.
Время проведения: с 17.00 до 21.00.
Контактный телефон: + 375 33 3 144 144
May 9th – The celebration of  the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War (Victory Day)
This day there will take place festive events with participation of war veterans, sport events and a traditional firework.
Opening hours: 17.00 – 21.00
9 maja – Uroczyste obchody Zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej wojnie Ojczyźnianej (Dzień Zwycięstwa)
W tym dniu odbędą się uroczystości z udziałem weteranów, imprezy sportowe i tradycyjny salut.
Czas trwania: od 17.00 do 21.00.
***
10_05.JPG
9 мая
VI Музыкально-просветительская акция «Новогрудок – 2016» (г. Новогрудок)
Тел. 8 (015) 9 72 33 09
May, 9
VI Musical and Educational Action "Novogrudok - 2017".
The musical project together with the National Academic Concert Orchestra of Belarus under the direction of M. Finberg.
(Novogrudok)
Tel. 8 (015) 9 72 33 09
9  maja
VI Muzyczno-Oświatowa Akcja „Nowogródek-2016”.
Projekt muzyczny organizowany wspólnie z Narodową Koncertową Orkiestrą Akademicką Republiki Białoruś pod kierownictwem M. Feinberga
(Nowogródek)
Теl. 8 (015) 9 72 33 09
***
image067.jpg
12 мая
Фестиваль колясок «Под парусом любви». (г. Гродно)
Начало шествия участников парада в 16.00 с ул. Советской до городского парка им Ж.-Э.Жилибера
***
11_05.JPG
12-13 мая
Открытый областной детский джазовый фестиваль «Птица» (г. Лида, Лидская детская музыкальная школа искусств)
Тел. 8 (0154) 52 57 12
May, 12-13
Open Regional Children's Jazz Festival “The Bird”.
“The Bird” competition festival is held in our city since 2013. The aim of the festival is the talented children that are able to play jazz identification, jazz art promotion, jazz performing traditions preservation and development, support of the teachers working in jazz art genres.
The organizers invite young jazz players from 8 to 20 years from Belarus and other countries to participate in a festival (Lida, Lida children's music school of arts)
Ph. 8 (0154) 52 57 12
12-13  maja
Otwarty Obwodowy Dziecięcy Festiwal Jazzowy „Ptak”.
Festiwal-konkurs „Ptak” jest organizowany w naszym mieście od roku 2013. Cele festiwalu: wyłonienie utalentowanych dzieci posiadających umiejętności jazzowe, popularyzacja jazzu,    zachowanie i rozwój tradycji wykonawczych muzyki jazzowej, wspieranie nauczycieli pracujących w gatunkach sztuki jazzowej.  Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu młodych wykonawców jazzu w wieku od 8 do 20 lat z Białorusi i innych krajów.
(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Muzyczna)
Теl. 8 (0154) 52 57 12
***
13_05.jpg
14 мая
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь (г. Гродно)
11.00 - площадка у мемориального ансамбля воинам-пограничникам по ул. Поповича, торжественный митинг.
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
May, 14
The Day of the State Emblem and National Flag of the Republic of Belarus.
Festive events, concerts, meetings. (Grodno, all the area regional centers)
14  maja
Dzień Godła Państwowego i Flagi Państwowej Republiki Białoruś.
Uroczyste imprezy, koncerty, wiece, spotkania. (Grodno i miasta rejonowe)
***
14_05.jpeg
14 мая
Открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі» (аг. Залесье, Сморгонский район)
Тел. 8 (01592) 3 16 68
May, 14
Open Regional Batleyka Theaters Festival "Magic light of Batleyka".
The festival presents competitive performances of street theaters and amateur puppet shows. The teams from all over Belarus take place. (at. Zalesie, Smorgon’ district)
Tel. 8 (01592) 3 16 68
14  maja 
Otwarty Regionalny Festiwal Teatrów Ludowych „Cudowny świat batlejki”.
Podczas festiwalu odbywają się wystąpienia konkursowe teatrów ludowych i amatorskich teatrów lalek z przedstawieniami batlejki. Udział biorą zespoły z całej Białorusi.
(agromiasteczko Zalesie, rejon smorgoński)
Теl. 8 (01592) 3 16 68
***
image010.jpg
14-15 мая – День семьи. «Семья – это папа, мама, я»

Наш конкурс посвящен светлому празднику семьи, любви и верности. Приглашаем дружные, веселые, находчивые семьи для активного отдыха и приятного время провождения. Наши участники соревнования будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте.
За участие в соревнованиях каждой команде будут вручены ценные подарки. Развлекательная программа для всей семьи.
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May14th –15th - Family Day. "The family - father, mother, I am"
Our contest is dedicated blessed holiday of family, love and fidelity. We invite you friendly, funny, resourceful family for recreation and pleasant time spending. Our members competitions will compete in the strength, dexterity, wit, speed. For participation in the competition each team will be awarded valuable gifts. Entertainment program for the whole family.
Time: from 16:00 to 18:00.
14-15 maja – Dzień rodziny. "Rodzina to tata, mama, ja"
Nasz konkurs jest dedykowany do święta rodziny, miłości i wierności. Zapraszamy przyjazne, wesołe, zaradne rodziny do aktywnego wypoczynku i przyjemnego spędzania czasu. Nasi uczestnicy zawodów będą rywalizować w sile, zręczności, inteligencji, szybkości. Za udział w zawodach każdej drużyny zostaną wręczone cenne prezenty. Program rozrywkowy dla całej rodziny.
Czas trwania: od 16.00 do 18.00.
***
15_05.jpg
15-20 мая
Акция «Ночь музеев» (г. Гродно, г. Ивье, г. Дятлово, г. Лида, г. Новогрудок, г. Ошмяны, г. Сморгонь, г. Слоним, д. Залесье)
May, 15-20
The Action "Night of Museums".
Evening and night activities are held in the museums of the region. (Grodno, Iv’ye, Diatlovo, Lida, Novogrudok, Oshmiany, Smorgon’, Slonim, v. Zalessie)
15-20  maja 
Akcja „Noc Muzeów”.
Wieczorowe i nocne imprezy w muzeach obwodu. (Grodno, Iwie,  Dziatłowo, Lida, Nowogródek, Oszmiana, Smorgonie, Słonim, wieś Zalesie)
***
16_05.jpg
18 мая
Фотокросс «Город читает» (г. Мосты)
Тел. 8 (01515) 3 39 24
May, 18
Photo Cross "City Reads".
As a part of the regional library photo contest "My Life in the Library - a Library in My Life," which is held among the readers of the regional library branches during 2017, Photo Cross "City Reads" is organised. All the interested will be offered to take pictures of reading people on the city streets during the day. The winners will be awarded. (Mosty)
Tel. 8 (01515) 3 39 24
18  maja
Fotocross „Miasto czyta”.
W ramach rejonowego bibliotecznego konkursu fotograficznego „Moje życie w bibliotece – biblioteka w moim życiu” odbywającego się dla czytelników filii bibliotek rejonu w 2017 roku, zostanie zorganizowany fotocross „Miasto czyta”. Wszyscy chętni będą mogli w ciągu dnia robić  na ulicach miasta zdjęcia ludzi czytających. Zwycięzcy dostaną nagrody.
(Mosty)
Теl. 8 (01515)3 39 24
***
17_05.jpg
18 мая
День открытых дверей, приуроченный к Международному дню музеев (аг. Гудевичи, Мостовский район)
Тел. 8 (01515) 3 87 82
May, 18
Open Day to the International Museum Day.
During the International Museum Day the entrance to the exposition of the Gudevichi museum is free.  (at.Guzevichi, Mosty district)
Tel. 8 (01515) 3 87 82
18  maja
Dzień Otwartych Drzwi w Międzynarodowym Dniu Muzeów.
W Międzynarodowym Dniu Muzeów zwiedzanie ekspozycji Muzeum w Gudziewiczach – wstęp wolny.
(agromiasteczko  Gudziewicze, rejon mostowski)
Теl. 8(01515)3 87 82
***
29_05.jpg
19 мая
Конкурс «Королева Красоты. Мисс Гродно – 2017» (30-летие конкурса). 19.00 - ГУК «Гродненский областной драматический театр». Региональный конкурс красоты «Королева красоты. Мисс Гродно» проводится с 1987 года. Ежегодно в борьбу за звание главной красавицы Гродненщины включаются сотни девушек из г.Гродно, а также победительницы районных и зональных конкурсов красоты.
Контактный телефон: + 375 25 933 85 75
May, 19
Contest “Beauty Queen. Miss Grodno – 2017” (theevent’s 30thanniversary).
A beauty contest. (Grodno, Grodno Regional DramaTheatre)
Тел. 8(0152) 72 06 94
19  maja
Konkurs „Królowa Piękności. Miss Grodna – 2017» (30-lecie).
Klasyczny konkurs piękności. (Grodno, Obwodowy Teatr Dramatyczny)
Теl. 8 (0152) 72 06 94
***
19_05.JPG
19-20 мая
Областной пленэр юных художников «Симфония величия Беловежской пущи» (г. Свислочь, Свислочский район)
Тел. 8 (01513) 3 36 74
May, 19-20
Regional Young Artists Open-Air "Belovezhskaya Pushcha Greatness Symphony".
An Open-Air is a competition among pupils of schools of the area. A visit of the National park "Belovezhskaya Pushcha". Entertainment programs. (Svislotch , Svislotch district)
Tel.8(01513) 3 36 74
19-20 maja 
Obwodowy Plener Młodych Malarzy „Symfonia Puszczy Białowieskiej”  .
Plener jest konkursem osób uczęszczających do szkół obwodu. Zwiedzanie Parku Narodowego Puszcza Białowieska. Programy rozrywkowe.
(Świsłocz, rejon świsłocki)
Tel. 8 (01513) 3 36 74
***
20_05.jpg
19-21 мая
Турнир по самбо памяти героя-пограничника А.Н. Сивачева среди юношей (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 77 28 77
May, 19-21
Sambo Tournament in the Memory of the Hero Frontier Guard A. N. Sivachev among Young Men.
The Sambo Tournament in of memory of the senior lieutenant A. N. Sivachev whose outpost has been destroyed after a 12-hour fight on June, 22 1941 near Grodno district village of Golovenchitsy. In 10 weight categories fight more than 100 sambo wrestlers from Belarus, Russia and Lithuania. (Grodno)
Tel. 8 (0152) 77 28 77
19-21  maja 
Turniej sambo pamięci bohatera, oficera straży granicznej A. Siwaczewa wśród chłopców. 
Turniej sambo pamięci starszego lejtnanta A. Siwaczewa, którego placówka graniczna po  12-godzinnej walce została zniszczona 22 czerwca 1941 roku blisko wsi Gołowieńczyce rejonu grodzieńskiego. W 10 kategoriach wagowych bierze udział ponad 100 zawodników z Białorusi, Rosji i Litwy.
(Grodno)
Теl. 8 (0152) 77 28 77
***
image014.jpg
20-30 мая – Проведение школьных выпускных вечеров, утренников для детских садов.

Время проведения: с 17.00 до 22.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
20-30 maja – Przeprowadzenie szkolnych studniówek, uroczystośći dla przedszkoli.
Czas trwania: od 17.00 do 22.00.
***
21_05.jpg
20 мая
Областной фестиваль народной музыки «Зайграйце, музыкі! » (г. Лида)
Тел.8 (0152) 73 81 03
May, 20
Regional Folk Music Festival "Play, Musicians!"
Competition festival of the area best instrumental collectives of the folk Belarusian music. (Lida)   
Tel. 8 (0152) 73 81 03
20  maja
Obwodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Zagrajcie, muzycy!”.
Festiwal konkursowy najlepszych zespołów instrumentalnych obwodu prezentujących białoruską muzykę ludową.
(Lida)
Теl. 8 (0152) 73 81 03
***
24_05.JPG
20 мая
Открытый фестиваль «Жировичский фест» (Слонимский район, аг. Жировичи, площадка у старого источника)
Тел. 8 (01562) 5 06 60
May, 20
Open Festival "Zhirovichi Fest".
The Zhirovichi Fest is held in the honour of celebration of the Zhirovichskaya God Mother icon. Choral collectives, vocal groups, solo performers from all Belarus participate in the festival. The purpose of the festival is spiritual traditions revival and preservation, spiritual heritage promotion. (Slonim district, аt. Zhirovichi, the platform at an old source)
Ph. 8 (01562) 5 06 60
20  maja 
Otwarty Festiwal „Żyrowicki fest”.
Festiwal „Żyrowicki fest” organizowany jest ku czci Obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. Biorą w nim udział chóry, zespoły wokalne, wykonawcy solowi z całej Białorusi. Celem festiwalu jest odrodzenie i zachowanie tradycji duchowych, popularyzacja dziedzictwa kulturowego.
(agromiasteczko Żyrowicze, rejon słonimski, placówka przy starym źródle)
Теl. 8 (01562) 5 06 60
***
22_05.jpg
20 мая
Региональный фестиваль «Гольшанский замок» (Ошмянский район, аг. Гольшаны, руины замка Сапег)
Тел. 8 (01591) 4 31 90
May, 20
Regional Festival "Golshansky Castle".
Knight tournaments, street theater, collectives performance, the city of masters, attractions, the musical program – the audience of the Golshansky Castle Festival will see all these. (Oshmayny district, аt. Golshany, the ruins of the Sapegs Castle)
Tel. 8(01591) 4 31 90
20  maja
Festiwal Regionalny „Zamek Holszański”.
Turnieje rycerskie, teatry uliczne, wystąpienia zespołów, miasto rzemieślników, atrakcje i rozrywki, program muzyczny – to wszystko mogą zobaczyć widzowie festiwalu „Zamek Holszański”.
(Ruiny Zamku Sapiehów, agromiasteczko Holszany, rejon oszmiański)
Теl. 8 (01591) 4 31 90
***
 ночь музеев.jpg
20 мая
Ночь музеев
(г. Гродно, УК «Гродненский государственный историко-археологический музей», УК «Гродненский государственный музей истории религии»)
Тел. 8(0152) 41 28 28; 8(0152) 74 25 13
May, 20
The Night of the Museums.
Evening and night actions in the museums.
(Grodno, CE "Grodno State Historical and Archaeological Museum", CE "Grodno State Museum of the History of Religion")
Ph. 8 (0152) 41 28 28;  8(0152) 74 25 13
20  maja 
Noc Muzeów. Wieczorowe i nocne imprezy w muzeach.
(Grodno, Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Państwowe Muzeum Historii Religii)
Теl. 8 (0152) 41 28 28; 8 (0152) 74 25 13
***
25_05.jpg
20 мая
Культурно-спортивный праздник «Зоркі Панямоння» (г.п. Кореличи)
Тел. 8 (01596) 2 18 99
May, 20
Culturally – sports festival of "Stars of_Ponemunye".
Junior competitions on shotokan karate - do. By tradition athletes from the cities of Volkovysk, Ross, Zelva, Uzda, Minsk take part. It is expected participation and representatives of other cities of Republic of Belarus. (Korelichi)
Теl. 8 (01596) 2 18 99
20  maja
Impreza Kulturalno-Sportowa „Gwiazdy Nadniemeńskie”.
Zawody Shotokan Karate-do wśród chłopaków. Tradycyjnie biorą udział sportowcy reprezentujący Wołkowysk, Roś, Zelwę, Uzdę, Mińsk. Organizatorzy spodziewają się udziału przedstawicieli innych miast Białorusi.  
(Korelicze)
Теl. 8 (01596) 2 18 99
***
26_06.jpg
20 мая
Открытый фестиваль-конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Веселый Жужа» (г. Ошмяны)
Тел. 8 (01593) 3 93 53
May, 20

Open festival competition for children of preschool and younger school age "Cheerful Zhuzha".
Participants of a festival competition are children of preschool and younger school age. The festival is held on the nominations: vocal and tool genres, art word, painting, graphics, arts and crafts creativity. The competition gives the chance to the least children to join art, to try the hand. (Oshmiany)
Теl. 8 (01593) 3 93 53
20  maja
Otwarty Festiwal Konkursowy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym „Wesoły Żuża”.
Uczestnikami festiwalu konkursowego są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Festiwal odbywa się w nominacjach: gatunki wokalne, gatunki instrumentalne, żywe słowo, malarstwo, grafika, twórczość rzemieślnicza i sztuka stosowana. Konkurs umożliwia najmłodszym dzieciom obcowanie ze sztuką, podjęcie próby własnych sił.   
(Oszmiana)
Теl. 8 (01593) 3 93 53
***
image011.jpg
20 мая – «Приключения Незнайки». Квест.

«Приключения Незнайки и его друзей» – игровая программа по мотивам романа-сказки Николая Носова. Посетителей нашей базы отдыха «Привал» ожидает возможность почувствовать себя героями книги, ощутить азарт игры. Победитель получит главный приз нашей программы.
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May 20th- "The Adventures of Dunno". Quest.
"The Adventures of Dunno and His Friends" - a game program based on the fairy-tale novel by Nikolai Nosov. The visitors of our recreation center "Halt" awaits the opportunity to feel like a hero of the book, feel the excitement of the game. The winner will receive the grand prize of the program.
Time: from 16.00 to 18.00.
20 maja – "Przygody know-słówka". Zadanie.
"Przygody know-słówka i jego przyjaciół" – program gra na motywach powieści-bajki Nikołaja Nosowa. Gości naszej bazy wypoczynku " Postój " oczekuje na możliwość poczuć się jak bohaterowie książki, poczuć emocje gry. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną naszego programu.
Czas trwania: od 16.00 do 18.00.
***
image012.png
21 мая – «Искатели приключений». Квест.
Вам скучно? Приглашаем вас принять участие в нашем квесте «Искатели приключений ». Вас ожидают занимательные поиски, интересные локации, необычные повороты пути, сокровища.
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May 21st- "Adventurers". Quest.
Are you bored? We invite you to participate in our quest "Adventurers". I look forward to entertaining quest, interesting locations, unusual turns of the path treasures.
21 maja – "Poszukiwacze przygód". Zadanie.
Jesteś znudzony? Zapraszamy do udziału w naszej misji "Poszukiwacze przygód ". Czekają na was atrakcyjne poszukiwania, ciekawe miejsca, niezwykłe zwroty po drodze i skarby.
Czas trwania: od 16.00 do 18.00.
***
27_05.jpg
20-21 мая
Открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў» (аг. Поречье, Гродненский район)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
May, 20-21
Open festival of wind music “The Fanfare of Friends”.
A contest among regional, republican and foreign youth brass bands. The Miss Charm competition and the Mister Talent competition are held during the event. The audience choice award is determined. (Porechye village, Grodno district)
Tel. 8(0152)723541
20-21  maja 
Otwarty Festiwal Orkiestr Dętych „Fanfary przyjaciół”.
Konkurs młodzieżowych zespołów instumentów dętych z Grodzieńszczyzny, całej Białorusi i zza granicy. W ramach konkursu odbywają się także wybory Miss Czar i Mister Talent. Wręczana jest Nagroda Publiczności. 
(agromiasteczko Porzecze, rejon grodzieński)
Теl. 8 (0152)723541
***
22-26 мая
XLVII Международный  турнир по боксу памяти Героя Советского Союза В.Н. Усова. Проводится в Гродно с 1968 года. За время его существования через «усовские бои» прошел целый ряд известных белорусских боксеров. (Гродно)
Контакты: Вехтев Андрей Борисович, +37529 780 8401
***
image089.jpg
С 22 мая по 3 июня
Международный художественный пленэр “Гродна – дарог скрыжаванне”  (д. Королино (Гродненский район))
Пленэр проводится в г. Гродно традиционно уже 8 раз. В Гродно будут приглашены художники из Литвы, Польши, Украины и Беларуси, которые будут жить и рисовать на базе агроусадьбы 18 века “Каралінскі фальварак Тызенгауза”.
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 272 07 42
***
41_05.jpg
22-26 мая
Открытый республиканский турнир по боксу памяти В. Усова (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 77 30 58
May, 22-26
The Open Republican Boxing Tournament Dedicated to V.Usov.
For the 47th time since 1968, the Open Junior Boxing Tournament Dedicated to Victor Usov, Hero of the Soviet Union, will gather the strongest sportsmen form Belarus and CIS countries in Grodno. Throughout the life of the tournament, a number of famous Belarusian boxers participated in “Usov’s Fights”. (Grodno)
Тел. 8 (0152) 77 30 58
22-26 maja 
Otwarty Ogólnokrajowy Turniej Bokserski pamięci W. Usowa. 
Po raz 47 najlepsi juniorzy z Białorusi i krajów sąsiadujących wezmą udział w otwartym turnieju bokserskim pamięci Bohatera Związku Radzieckiego Wiktora Usowa. Turniej odbywa się w Grodnie od roku 1968, w ciągu tych lat przez „walki usowskie” przeszło wielu znanych białoruskich bokserów.   (Grodno)
Теl. 8 (0152) 77 30 58
***
28_05.jpg
26 мая
III открытый конкурс-пленэр детского рисунка, посвященный творчеству Б. Ямонта «Пейзаж в моем сердце» (г.Лида, Лидская детская художественная школа искусств)
Тел. 8(0154) 52 24 45
May, 26
III Open-air art contest among children “Landscape in My Heart” dedicated to B.Yamont’s creative work.
The open-air art contest among children “Landscape in My Heart” dedicated to the creative work of the native of Dokudovo village B.Yamont has been a part of the project “Famous Countrymen” for five years. (Lida, Lida Children’s ArtSchool)
Тел. 8(0154) 52 24 45
26  maja
III Otwarty Konkurs Plenerowy Rysunków Dziecięcych pamięci B. Jamonta „Pejzaż w moim sercu”.
W ramach projektu „Wybitni rodacy” od pięciu lat odbywa się konkurs plenerowy rysunków dziecięcych „Pejzaż w moim sercu” poświęcony twórczości B. Jamonta, który się urodził we wsi Dokudowo w rejonie lidzkim.  
(Lida, Lidzka Dziecięca Szkoła Artystyczna)
Теl. 8 (0154) 52 24 45
***
30_05.JPG
26-27 мая
XX Республиканские легкоатлетические соревнования «Пробег мира» в программе Олимпийского дня бега (г. Гродно)
Тел.8 (0152) 77 28 77
 May, 26-27
The XX Republican Athletics Competition “The Peace Run” in the programme of the Olympic Running Day.
During the run, the athletes can not only breathe the fresh air but also enjoy the beauty of KolozhaPark. And after the run, they can visit the Kolozhachurch of Sts. Boris and Gleb, the XII century architectural monument. The competition usually gathers about 500 participants.  (Grodno)
Тел.8 (0152) 77 28 77
26-27  maja 
XX Ogólnokrajowe Zawody Lekkoatletyczne „Bieg Pokojowy” w ramach Programu Olimpijskiego Dnia Biegu.
Sportowcy mogą nie tylko oddychać świeżym powietrzem podczas biegu, lecz także cieszyć się pięknem Parku na Kołoży, a po zakończeniu biegu zapoznać się z zabytkiem architektury z   XII wieku, Cerkwią Świętych Borysa i Gleba na Kołoży. W zawodach tradycyjnie biorą udział około 500 uczestników. (Grodno)
Теl. 8 (0152) 77 28 77
***
31_05.jpg
26-28 мая
Открытый региональный фестиваль-карнавал ростовых кукол и игровых программ «Совершенный мир сказки» (г. Дятлово)
Тел. 8 (01563) 2 29 50
May, 26-28
The Open regional festival – the Carnival of life-size puppets and game programmes «Perfect Fairy World».
Creative collectives of life-size puppets from Grodno and other regions will take part in the festival. A festive procession will walk along the  streets of the city. A contest of life-size puppets game programmes will bring a lot of positive emotions to the viewers. A master-class in life-size puppets and bubble making is in the programme. And the festival of colours “Colorfest” is waiting for all of the city dwellers and guests. (Diatlovo)
Тел. 8(01563) 2 29 50
26-28  maja
Otwarty Regionalny Festiwal – Karnawał Lalek Wzrostowych „Doskonały świat bajki”.
W festiwału biorą udział zespoły artystyczne lalek wzrostowych obwodu grodzieńskiego i innych obwodów. Ulicami miasta barwnie przejdą się lalki wzrostowe. Konkurs programów rozrywkowych z udziałem lalek wzrostowych dostarczy wiele emocji wszystkim widzom. Program festiwalu przewiduje warsztaty  lalek wzrostowych i baniek mydlanych. Wszystkich mieszkańców i gości miasta zaprasza również Festiwal Barw „Colorfest”.
(Dziatłowo)
Теl. 8 (01563) 2 29 50
***
image095.jpg
27 мая
Фестиваль красок «Color Fest» (г. Гродно)
С 12.00 до 22.00. Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня». Музыкальный фестиваль красок холи с участием приглашенных артистов на летней эстраде городского парка им. Ж.-Э.Жилибера г. Гродно
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***
32_05.jpg
27 мая
Праздник интерактивного детского творчества «Краіна вясёлкавага настрою» (аг. Гирки, Вороновский район)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
May, 27
The Festival of children’ interactive creative work “The Country of Rainbow Mood”.
The main heroine of the festival is a Fairy named “Rainbow”. The motto of the festival is “Children must live in the world of beauty, game, music, tale, drawing, fantasy, creativity”. The main element of the festival will be flying a kite made of rainbow flowers. Exciting game programmes, competitions, exhibitions, art master-classes will take place. (Girki village, Voronovo Region)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
27  maja
Święto Interaktywnej Twórczości Dziecięcej „Kraj tęczowego nastroju”.
Główną bohaterką święta jest Wróżka Tęcza. Motto święta brzmi: „Dzieci powinne żyć w świecie piękna, zabaw, muzyki, bajek, rysunków, fantazji, twórczości”. Główny element święta stanowi uruchomienie latawca składającego się z kolorów tęczy, są organizowane programy rozrywkowe, konkursy, wystawy, twórcze warsztaty.
(agromiasteczko Girki, rejon woronowski)
Теl. 8 (01594) 2 24 05
***
33_05.jpg
27 мая
Открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
May, 27
The Open regional festival of folkart “Avgustov Canal Invites Friends”.
Holiday of folk art where national crafts, features of regional kitchen are shown, traditional Belarusian farmsteads work. By tradition the holiday symbol - "the magic ship" is floated. (Grodno region, Avgustov Canal, sluice «Dombrovka»)
Тел. 8(0152) 72 35 41
27  maja 
Otwarte Święto Sztuki Ludowej „Kanał Augustowski zaprasza przyjaciół”. 
Święto twórczości ludowej, podczas którego można zapoznać się z rzemiosłami ludowymi, kuchnią regionalną, czynne są tradycyjne podwórza białoruskie. Tradycyjnie na wodę jest puszczany symbol święta – Cudowny Statek.
(rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)
Теl. 8 (0152) 72 35 41
***
image013.jpg
27 мая – «По секрету всему свету». Игровая программа.

Эта увлекательная программа заставит веселиться и играть не только детей, но даже и взрослых. Мы постараемся сделать так, чтобы всем ребятам запомнились наши конкурсы и каждый из участников был отмечен сладкими призами.
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May 27th- "Secret throughout the world." The game program.
This exciting program will make fun and play not only for children but even adults. We will try to make sure that all the guys remember our competitions and each of the participants was awarded with sweet prizes.
27 maja – "W tajemnicy całego świata". Oprogramowanie do gier.
W tym fascynującym programie będą się dobrze bawić i grać nie tylko dzieci, ale nawet i dorosli. Postaramy się zrobić tak, aby wszyscy ludzie zapamiętali nasze konkursy i każdy z uczestników został oznaczony słodkimi nagrodami.
Czas trwania: od 16.00 do 18.00.
***
34_05.jpg
28 мая
Областной фестиваль авторской песни «Новое поколение» (г.п.Зельва)
Тел. 8 (01564) 2 45 31
May, 28
Regional author’s song festival “New Generation”.
The VI regional festival in which amateur performers aged from 16 up to 35 years participate. Young performers compete for the right to be best in the nominations “Author of Lyrics”, “Author of Music”, “Author’s Band”, “Author’s Composition”. (Zelva)
Тел. 8 (01564) 2 45 31
28  maja
Obwodowy Festiwal Piosenki Autorskiej „Nowe pokolenie”.
VI obwodowy festiwal, w którym biorą udział autorzy i wykonawcy w wieku od 16 do 35 lat. Młodzi artyści rywalizują o tytuł najlepszego w nominacjach „Autor słów”, „Autor muzyki”, „Zespół autorski”, „Utwór autorski”.
(Zelwa)
Тел. 8 (01564) 2 45 31
***
35_05.jpg
28 мая
«Вечер на Замке» (г. Новогрудок, Чаша замка)
Тел. 8 (01597) 2 69 94
May, 28
«Evening in the Castle».
An open-air art-party including a Medieval evening reconstruction, concerts by young popular music bands, fireworks show, aqua greasepaint, street theatres’ performances (mime artists, performers on stilts, etc.).  (Novogrudok, the Castle)
Тел. 8 (01597) 2 69 94
28  maja 
„Wieczór na Zamku”.
Impreza artystyczna pod otwartym niebem, na którą składają się: rekonstrukcja wieczoru średniowiecza, koncerty młodych zespołów estradowych, ognisty pokaz pirotechniczny, akwa makijaż, wystąpenia teatrów ulicznych (klauni mim, szczudliści itp.) (Nowogródek, Puchar Zamku)
Теl. 8 (01597) 2 69 94
***
36_05.JPG
28 мая
Фестиваль-праздник «Танцуем па-даўнейшаму» (г. Лида)
Тел. 8 (01545) 2 34 69
May, 28
The Festival “Let’s Dance in Old Ways”.
A festival of traditional Belarusian dance with no division into spectators and participants: every spectator is a participant, every spectator is a dancer.  (Lida)
Тел. 8(01545) 2 34 69
28  maja 
Święto Festiwalowe „Tańczymy po dawnemu”.
Święto tradycyjnych tańców białoruskich, gdzie nie ma podziału na widzów i artystów: każdy widz jest uczestnikiem, każdy widz jest tancerzem.
(Lida)
Теl. 8 (01545) 2 34 69
***
image015.jpg
28 мая – «Весёлые старты».
Спартакиада. Для ваших детей мы организуем незабываемый спортивный праздник. Предлагаем следующие виды состязаний:
– заезд на веломобилях;
– забег в гигоботах;
– городки;
– перетягивания каната и многое другое
Время проведения: с 12.00 до 16.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
May 28th - "Merry Starts".
Olympics. For your children, we will organize an unforgettable sports festival. We offer the following types of events:
– arrival at the recumbent;
– Raceingigobotah;
– Towns;
28 maja – "Wesołe początki".
Zawody sportowe. Dla dzieci organizujemy niezapomniane sportowe święto. Oferujemy następujące rodzaje konkursów:
– przyjazd na velomobilach;
– wyścig w gigobotach;
– miasto;
– przeciąganie liny i wiele innych
Czas trwania: od 12.00 do 16.00.
***
37_05.jpg
Май - август
Каждые выходные – мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, ул. Советская, парк им. Ж.-Э. Жилибера)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
Every weekend, May to August – the Project “Weekend Events”.
Every weekend, the citizens and guest of Grodno are offered new nights off programme: entertainments, performances, flash mobs, etc.  (Grodno, ul. Sovetskaya, J. Gilibert Park)
Тел. 8(0152) 72 06 94
Od maja do sierpnia co weekend
Imprezy w ramach projektu „Imprezy weekendowe”.
Co tydzień mieszkańcom i gościom Grodna proponowany jest nowy program kulturowy: wieczorowe programy rozrywkowe, koncerty, akcje, flesh moby i in.
(ul. Sowiecka, Park J.E. Giliberta, Grodno)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
***

28 мая – 27 августа (каждое воскресенье месяца)
Концерты из серии «Музыкально-туристический сезон «Воскресенье у Дворца» (г. Гродно, пл. Советская)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
Beetwen May, 28 and August, 27 (every Sunday).
Concert series “Music Tourism Season «Suday at Palace»”.
Every Sunday, a new cultural program is offered to the citizens and guest of GrodnoCity: jazz bands concerts, dance groups, classical music concerts, etc.  (Grodno, Sovetskaya Square)
Тел. 8(0152) 72 06 94
28  maja – 27  sierpnia (co niedzielę)

Koncerty cyklu Sezon Muzyczno-Turystyczny „Niedziela pod Pałacem”.
Co niedzielę obok Pałacu Kultury na pl. Sowieckim  mieszkańcom i gościom Grodna proponowany jest nowy program kulturowy: koncerty jazzowe, koncerty muzyki klasycznej, wystąpienia zespołów tanecznych itd.
(pl. Sowiecki, Grodno)
Теl. 8 (0152) 72 06 94
***

39_05.jpg
Май
XIV Праздник искусств «Мірскі замак – 2017» (г.п. Мир, Кореличский район)
Тел. 8 (01596) 7 10 86
May
XIV Art Festival Праздникискусств «MirskyCastle – 2016».
A series of multigenre concerts involving the “Honored Collective of the Republic of Belarus “National Academic Symphony and Variety Music Orchestra of the Republic of Belarus” directed by M.Finberg.  (Mir, the Korelichi District)
Тел. 8(01596) 7 10 86
Мaj
XIV Święto Sztuk Pięknych „Mirski Zamek – 2016».
Cykl koncertów różnych gatunków muzyki z udziałem Narodowej Akademickiej Orkiestry Koncertowej pod kierownictwem M. Feinberga.  (Mir, rejon korelicki)
Теl. 8 (01596) 7 10 86
***
8.jpg
Май
Открытый турнир Гродненской области по мини-футболу памяти Чеслава Немена. Является данью памяти великому музыканту, композитору и поэту, который изменил представление о музыке XX века. (Гродненская область, г. Щучин)
Контакты: Гвоздовский Иван Викентьевич, 8 01514 26 929
***
40_05.JPG
Май-сентябрь
Районный фестиваль-конкурс коллективов любительского творчества «Амфитеатр приглашает!» (г.п. Берестовица)
Тел. 8 (01511)2 20 03
May-September
Regional Festival and Contest Among Amateur Art Collectives “Amphitheatre Invites!”.
Every Sunday at 19:30 throughout all summer period inhabitants and guests of the settlement of B. Berestovits have a fine opportunity to visit concerts of on-stage performance groups and performers of cultural institutions in the square of the 500 anniversary of the item of B. Berestovits. In September the festival comes to the end with a big gala concert of the best performers of a festival. (Bolshaya Berestovitsa)
Тел. 8(01511) 2 20 03
Maj - wrzesień
Rejonowy Festiwal Konkursowy Zespołów Amatorskich „Amfiteatr zaprasza!”
Przez cały okres letni co niedzielę o 19.30 mieszkańcy i goście Wielkiej Brzostowicy mogą przychodzić na koncerty zespołów artystycznych i wykonawców instytucji kulturowych, odbywające się w parku im. 500-lecia W. Brzostowicy. We wrześniu festiwał kończy się wielkim Koncertem Galowym najlepszych wykonawców festiwalu.
(Brzostowica)
Теl. 8 (01511) 2 20 03
***
42_05.jpg
Май
Международный турнир, посвященный Дню Победы (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 52 48 32
May
International Motocross Race dedicated to the Victory Day.
Over 130 strongest sportsmen from Belarus, Russia and Lithuania annually compete for their countries and cities in 10 classes of motorcycles. Thetrackmatchestheworldstandards. (Lida)
Тел. 8 (0154) 52 48 32
Мaj
Międzynarodowy Turniej Motocrossu ku obchodom Dnia Zwycięstwa.
Ponad 130 najlepszych sportowców z Białorusi, Rosji i Litwy co roku reprezentują swoje kraje i miasta, rywalizując w 10 klasach motocykli, skomlikowana trasa nie odbiega od standardów światowych.
(Lida)
Теl. 8 (0154) 52 48 32
***
9.jpg
Май
Открытый турнир Гродненской области по греко-римской борьбе памяти Виктора Уминского. В Москве на VII Летней спартакиаде народов СССР он одержал пять побед и завоевал бронзовую медаль в веовой категории до 82 кг. Успехи Уминского продолжила плеяда гродненских борцов: Анатолий Федоренко, Иван Чичко, Иван Черныш, Эдуард Аплевич, Александр Сидоренко, Валерий Гридюшко.В соревнованиях принимают участие борцы классического стиля из Литвы, Польши, Росии и Беларуси. (Гродно)
Контакты: Вакула Светлана Владимировна, 8 0152 77 37 94.
***
10.jpg
Май
Республиканские соревнования по шахматам «Мемориал Й.Дабкуса». Традиционно встретяться спортсмены России, Латвии, Польши, Беларуси. (Гродно)
Контакты: Малюш Андрей Михайлович, + 375 264 9413
***
43_05.jpg
Май
Свято-Кирилло-Мефодиевские чтения (г. Новогрудок)
Тел. 8 (015) 9 72 33 09
May
Svyato-Kirillo-Mefodiyevskiye readings.
Annual Saints Cyril and Methodius Readings attract large audiences. The event includes the performances by the Children’s Art School Choir, vocal groups and soloists, dramatization of historical events, etc.  (Novogrudok)
Тел. 8 (01597) 2 33 09
Мaj
Czytania Świętych Cyryla i Metodego.
Co roku ta impreza zbiera pełne widownie. Odbywają się wystąpienia wzorcowego chóru Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych, zespołów wokalnych i solistów, inscenizacje wydarzeń historycznych itp. 
(Nowogródek)
Теl. 8 (015) 9 72 33 09
***
image093.jpg
Май - сентябрь
Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» по улице Советской, «Вечера у Жилибера»
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
Гродненская правда
Комментарии (0)